CyberForum

 


Dahil yaon ang mismong puso ng mensahe na nagpapasawalang bisa ng sinabi mo.

by Tatang Kadkarin (no login)

 

intiendes?

Ngay-on kung isasama natin iyung kabuohan ng mensahe, lalo lamang napapatunayan na merong nangyaring pagpapabuti ng ekonomiya. May "growth" na nangyari. Ala, eh World Bank na ang mismong tumukoy noon na ginamit mo. Para sa iyo ay ilusyon pa rin ba kamo?

Posted on Mar 8, 2007, 11:15 PM
from IP address 202.67.217.131


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

 1. Even weeds can be considered growth.. Napanice, Mar 8, 2007, 11:24 PM
  1. Simple lang iyan. Yaong mga tinukoy mong tindahan at kainan nagbibigay ng trabaho yan.. Tatang Kadkarin, Mar 8, 2007, 11:31 PM
   1. Yes, and they are underpaid, overworked and casual employees.. Napanice, Mar 8, 2007, 11:44 PM
    1. Mas gusto mo pala silang mawalan ng trabaho.. Tatang Kadkarin, Mar 9, 2007, 6:51 AM
     1. Are you trying to make a liar out of yourself?. Napanice, Mar 9, 2007, 9:47 AM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG