CyberForum

 


Mas matalino ka nga kay sa World Bank! Palakpakan po natin siya!

by Tatang Kadkarin (no login)

 

Naihambing mo na ba iyung 15% growth na iyon sa mga kapitbahay na bansa natin? Sino sa kanila ang umabot ng 12% growth?

Alam mo ba ang timbang ng mahihirap sa mayayaman? Sa tingin ba ng World Bank ay dapat may direktang epekto ang paglaki na iyon sa nakaraang taon na magbibigay ng katumbas sa salin o timbang ng mahihirap? Sa paglaki ng ekonomiya, ano ang timeline ng trickle down effect nito sa madla?

Kung hindi mo alam ay sige ipagpatuloy natin ire para may bago kang matutunan.Posted on Mar 8, 2007, 11:39 PM
from IP address 202.67.217.131


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

 1. By all means, I welcome your comprehensive explanation.. Napanice, Mar 8, 2007, 11:50 PM
  1. Ang pagbabago ng isang bansa hindi magdamag.. Tatang Kadkarin, Mar 8, 2007, 11:56 PM
   1. Just as I thought, your statements are just hollow words.. Napanice, Mar 9, 2007, 12:11 AM
    1. Simple lang kasi iyan ulit.. Tatang Kadkarin, Mar 9, 2007, 6:38 AM
     1. Maybe you should explain that 15% growth that you're claiming.. Napanice, Mar 9, 2007, 9:50 AM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG