CyberForum

 


Tumataas ang Peso at bumababa ang Dolyar! Si Cory, Erap at FVR ba nagawa nila iyon?

by Tama iyan! (no login)

 

Kahit marami pa ring naghihirap sa bayan natin may pag-asa dahil gumaganda ang takbo ng ekonomiya. Marami akong kakilala na nakapagtrabaho sa mga nakaraang taon. Kahit paano umuusad tayo paharap. Sa ilalim ng mga naunang presidente bokya tayo. Kung umuusad din naman tayo sa mga patakaran ni GMA bakit hindi patagalin? Iyung mga inggit lang naman ang madalas manira sa kanya.

Inggit ka ba?

Posted on Feb 5, 2008, 3:35 PM
from IP address 167.193.144.154


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. Sabi ni Dykeweasel, nawalan daw ng kita ang mga OFWs. E ngayon, ano?. Virgie Pig Valenzuela The Second, Feb 5, 2008, 3:46 PM
    1. Paano nawalan ng kita? Hindi ba sila sinusuweldohan?. Tama Iyan, Feb 5, 2008, 3:56 PM
      1. Ang ibig sabihin niya siguro ay :. yess, Feb 5, 2008, 5:58 PM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG