CyberForum

 


Sabi ni Dykeweasel, nawalan daw ng kita ang mga OFWs. E ngayon, ano?

by Virgie Pig Valenzuela The Second (no login)

Gaga na, bobo pang talaga, ano?

Posted on Feb 5, 2008, 3:46 PM
from IP address 70.16.238.35


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. Paano nawalan ng kita? Hindi ba sila sinusuweldohan?. Tama Iyan, Feb 5, 2008, 3:56 PM
    1. Ang ibig sabihin niya siguro ay :. yess, Feb 5, 2008, 5:58 PM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG