CyberForum

 


Paano nawalan ng kita? Hindi ba sila sinusuweldohan?

by Tama Iyan (no login)

 

Saan naman niya pinag-basehan ang kaalaman na iyon? Mahirap talagang magpapaniwala na lang ng basta sa mga diyaryo ngayon. Kailangang ini-isip at pinag-iisipan ang mga nababasa at hindi lang isang panuntunin ang dapat na tinitingnan.

Iyung mga galit kay Arroyo hinahayaan nilang mabulag sila ng galit nila. Ang mabuti ay tingnan kung ano ang ayaw makita. Sabihin mang corrupt ang Presidente, kailan ba hindi nagkaroon ng corrupt na Presidente ang Pilipinas? Si Magsaysay? O, e ano ang pinag-gagawa ng mga nanunuligsa ngayon noong panahon nila Marcos, Aquino, Ramos at Estrada? Ginawa ba nila iyan noon?

Posted on Feb 5, 2008, 3:56 PM
from IP address 167.193.144.154


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. Ang ibig sabihin niya siguro ay :. yess, Feb 5, 2008, 5:58 PM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG