.:: Ang Dating Daan :: "ang dating daan" ::.


Kontradiksyon #700 - Eli Soriano Vs. Eli Soriano (puno ng Ang Dating Daan)

Eli Soriano: (puno ng Ang Dating Daan) "Isa lang naman ang Dios na dapat nating sambahin, kaya lang ang iba nagkaroon sila ng kanya-kanyang konsepto sa Dios. Eh may iba silang Dios, iba ang konsepto nila sa Dios. Kaya nga ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia eh nagkakamali sila dahil di' nila kilala ang Dios..."

Vs...

Eli Soriano: (puno ng Ang Dating Daan) "Ngayon, kaya kung ang tanong 'nyo...ilan ba talaga Dios? Ah maraming Dios! Pero pagta-tanong sa'kin, ilan ba ang dapat sambahin? Ah dalawa po...dalawa ang dapat sambahin. Sasambahin natin iyong Ama sa Espiritu't katotohanan, sasambahin din natin ang Anak 'nya na ang ating Panginoong Jesucristo...hayun...'ayan po...kailangan ganon, Biblical kapatid..." (audio/video)
Not logged in | Login | Create AccountSearch    Chat!    Ang Dating Daan Forum    Post a Message
Message TitleAuthorRepliesLast Post
Daniel Razon VS Eli Soriano - Puno ng Ang Dating Daan Vs II Puno ng Ang Dating Daani3answer-Jan 12, 2007, 7:20 AM
Ang Dating Daan Millions of Members???i3answer-Jan 10, 2007, 4:11 PM
Happy birthSUN thread to all Ang Dating Daan membersi3answer1Jan 10, 2007, 7:12 AM
Mga ibat-ibang KUMENTO sa VIDEO ni Eli Soriano (puno sa Ang Dating Daan) sa YOUTUBEi3answer-Jan 6, 2007, 6:08 AM
Bakla sa Ang Dating Daan: "every time makaano ako sa lalake"i3answer2Jan 6, 2007, 6:04 AM
Sis. Crispy Perez - Former Ang Dating Daan memberi3answer-Jan 4, 2007, 7:19 AM
Bro. Daniel Veridiano - Former Ang Dating Daan Asst. General Secretaryi3answer-Jan 4, 2007, 7:11 AM
Ang Dating Daan Animationi3answer-Jan 2, 2007, 6:41 AM
To gudkisserr (kaanib sa Ang Dating Daan)i3answer8Jan 2, 2007, 2:06 AM
Ang Dating Daan Forum statisticsi3answer-Jan 1, 2007, 12:48 AM
gudkisserr (kaanib sa Ang Dating Daan) a.k.a. Mr. Kontradiksyon VIi3answer-Dec 27, 2006, 8:05 PM
MrPogi Vs Eli Soriano - kaanib sa Ang Dating Daan Vs puno sa Ang Dating Daani3answer-Dec 24, 2006, 10:47 PM
gudkiserr VS pelikz_matalo - parehong kaanib sa Ang Dating Daani3answer-Dec 22, 2006, 6:41 AM
gudkisserr Vs ilawodboy - parehong kaanib sa Ang Dating Daani3answer-Dec 22, 2006, 6:34 AM
Ang Dating Daan tuligsa: "is God everywhere?" by addako (kaanib sa Ang Dating Daan)i3answer-Dec 21, 2006, 12:19 AM
BRO. ELI SORIANO (puno ng Ang Dating Daan) - MAY MESSAGE SA IYO ANG MGA SUMUSUNODi3answer-Dec 20, 2006, 6:41 PM
Ang Dating Daan Tuligsa: Isyu - Juan 10:9i3answer-Dec 18, 2006, 10:56 PM
Poll: gudkisserr (Kaanib sa Ang Dating Daan)i3answer-Dec 16, 2006, 6:18 PM
Kontradiksyon #40 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 15, 2006, 7:16 AM
Kontradiksyon #39 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 15, 2006, 7:13 AM
Kontradiksyon #38 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 15, 2006, 7:10 AM
Kontradiksyon #37 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 15, 2006, 7:07 AM
Letter from Willy Santiago (Ang Dating Daan MIC) to all Ang Dating Daan membersi3answer-Dec 14, 2006, 10:32 PM
Ang Dating Daan website webby awards (?)i3answer-Dec 14, 2006, 10:23 PM
Ang Dating Daan Tuligsa: Isyu - Juan 10:16i3answer-Dec 14, 2006, 9:04 PM
gudkisserr (kaanib sa Ang Dating Daan) Vs Ang Dating Daan MICsi3answer-Dec 13, 2006, 6:57 AM
Ang Dating Daan hackersi3answer-Dec 12, 2006, 6:41 AM
Warning! Please read, from Forum/261121 owneri3answer2Dec 11, 2006, 10:07 PM
Kontradiksyon #36 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 11, 2006, 7:20 PM
Kontradiksyon #35 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 11, 2006, 7:17 PM
Kontradiksyon #34 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 11, 2006, 7:14 PM
Kontradiksyon #33 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 11, 2006, 7:11 PM
Kontradiksyon #32 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 11, 2006, 7:09 PM
Kontradiksyon #31 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 11, 2006, 7:06 PM
13answer down whos next?gudkiserr2Dec 11, 2006, 6:41 PM
Questionable ang prosesong dinadaanan tungo sa pagiging kaanib sa Ang Dating Daani3answer-Dec 11, 2006, 7:00 AM
Kontradiksyon #30 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 10, 2006, 1:39 PM
Kontradiksyon #29 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 10, 2006, 1:35 PM
Kontradiksyon #28 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 10, 2006, 1:30 PM
Quezecotl Vs Eli Soriano - kaanib sa Ang Dating Daan Vs puno sa Ang Dating Daani3answer-Dec 10, 2006, 9:19 AM
Kontradiksyon #27 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 8, 2006, 5:51 AM
Kontradiksyon #26 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 8, 2006, 5:48 AM
Palusot ni Yirmeyahu na kaanib sa Ang Dating Daan (Isyu - Oras at araw ng paghuhukom)i3answer-Dec 6, 2006, 1:54 PM
Kontradiksyon #25 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 6, 2006, 6:05 AM
Kontradiksyon #24 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 6, 2006, 6:03 AM
Kontradiksyon #23 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 6, 2006, 6:00 AM
Kontradiksyon #22 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 6, 2006, 5:58 AM
Kontradiksyon #21 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 6, 2006, 5:55 AM
Kontradiksyon #20 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 6, 2006, 5:52 AM
Kontradiksyon #19 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daani3answer-Dec 6, 2006, 5:50 AM
 
 << Prev 1 2 3 4 5 6    

Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Eli Soriano (puno ng Ang Dating Daan): "Ngayon, kung sasabihin 'nyo meron din akong mali eh di' i-expose 'nyo rin, ipakita ninyo. I'm ready to face anybody. Kung ang pag-uusap eh 'yung sinasabi ng palatuntunang ito. We want this program to be credible ah...sa ating mga publiko. Gusto namin na tayo maging matapat." (audio/video)Former Ang Dating Daan | Ang Akweng Daan | Ang Dating Daan Video Clips | Ang Dating Daan Kontradiksyon | Cybro - Nagbubunyag sa Ang Dating Daan sa Net' | Ang Dating Daan Tuligsa | Members Church of God International Webring | Ang Akweng Daan Blogspot.com | Ang Dating Daan Kasinungalingan | Former Members Church of God International | Ang Dating Daan News Center | Ang Dating Daan Kaanib Vs Ang Dating Daan Kaanib | Ang Dating Daan Kaayusan at Disiplina | Ang Dating Daan Pulitika | Ang Dating Daan Paninira | Ang Dating Daan at Suhay | Ang Dating Daan Perehan |