<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Forum  

Kontradiksyon #24 ni Eli Soriano na puno ng Ang Dating Daan

December 6 2006 at 6:03 AM
No score for this post

i3answer  (Login i3answer)
Owner

 


Eli Soriano: (puno ng Ang Dating Daan) "Kasi noong unang ituro ni Cristo 'yan, nagkaroon sila ng LITERAL na pagba-BANAL na HAPUNAN eh"

Vs...

Eliseo F. Soriano: (puno ng Ang Dating Daan) "Symbolical 'yong ginawa ni Cristo. It can be perform spiritually. Kaya dito sa amin, mayroon kaming putol-putol ng tinapay dito, iniinom din namin ang katas ng ubas o ang dugo ni Cristo, hindi ho in a literal manner, hindi sa physical manner"

Ang Dating Daan Forum
Eli Soriano at Ang Dating Daan - Members of the Church of God International Forum
Members of the Church of God International Forum
Sir Boying's Ang Dating Daan Forum
Ang Dating Daan News
Ang Dating Daan Audio/Video Clips

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Forum  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Eli Soriano (puno ng Ang Dating Daan): "Ngayon, kung sasabihin 'nyo meron din akong mali eh di' i-expose 'nyo rin, ipakita ninyo. I'm ready to face anybody. Kung ang pag-uusap eh 'yung sinasabi ng palatuntunang ito. We want this program to be credible ah...sa ating mga publiko. Gusto namin na tayo maging matapat." (audio/video)Former Ang Dating Daan | Ang Akweng Daan | Ang Dating Daan Video Clips | Ang Dating Daan Kontradiksyon | Cybro - Nagbubunyag sa Ang Dating Daan sa Net' | Ang Dating Daan Tuligsa | Members Church of God International Webring | Ang Akweng Daan Blogspot.com | Ang Dating Daan Kasinungalingan | Former Members Church of God International | Ang Dating Daan News Center | Ang Dating Daan Kaanib Vs Ang Dating Daan Kaanib | Ang Dating Daan Kaayusan at Disiplina | Ang Dating Daan Pulitika | Ang Dating Daan Paninira | Ang Dating Daan at Suhay | Ang Dating Daan Perehan |