Pinoy Away From Home


PAUNAWA!

Ang Pinoy Away From Home po ay may bagong tahanan. Kami pong mga bumubuo ng PAFH ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga naging bahagi ng forum na ito. Maipagmamalaki po namin na sa loob ng 14 months ay napanatili ang pagiging tahimik at masaya ng munting espasyo nating ito sa internet. "MAKING ROOM FOR JESUS" ang title ng first post ng PAFH na lumabas noong May 23, 2009. Bakit po lilipat sa kabila ng pagiging tahimik at maayos ng site na ito? Lumalaki na po ang ang forum natin at dahil sa pagdami ng mga dumadalaw sa Pinoy Away From Home ay katumbas po nito ang pagtaas ng presyo ng "upa" sa ating tirahan, kaya minabuti po naming maghanap na lang ng bagong tahanan para sa ating lahat. Sa bago po nating tahanan ay wala pong magbabago sa ating samahan... malaya pa rin po tayong magpahayag ng gusto nating sabihin... at nakahanda pa rin po kaming tumulong sa lahat. Maraming maraming salamat po!

Not logged in | Login | Create Account    Post a message
Message TitleAuthor and Date

No messages

     

Find more forums on EntertainmentCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2017 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

as of March 27, 2009

free counters
The views and opinions expressed by members of this forum are their own and do not represent those of the forum's owners. Videos, images and music posted for entertainment and discussion, no copyright infringement intended, all pictures property of original owners. All altered images property of respective owners. All videos are properties of their respective owners. Copyrights and trademarks for books, films, articles, magazines and other promotional materials are held by their respective owners.