<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

Who knows the Croats

March 15 2005 at 8:04 PM
No score for this post
michael  (no login)

 
Dear Croats, do you really think that people in the world gives a **** about your country. The only thing you did for the world society is to invent the tie, which are old fashion (and so are you) already for years.

Most of you are just rednecks, just like your uneducated nazisinger Thompson, who got kicked out of my country due to his extreme ideas.

Ciao.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply
John
(no login)

truth

No score for this post
March 15 2005, 8:19 PM 

The truth will be written on Croatia as it was written on Germany. Croatian people, the truth hurts but anything better than loosing your soul.
I am an outsider but one thing for sure, Serbs and Bosniacks suffered much more than you but they complain less and have the willing to forgive.
You are living in the past suffering from your incapability not to socialise with others. You are pathetic slimeballs and born to manipulate goodwilling people. You can't stand criticism without getting hurt.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Tiki
(no login)

Answer

No score for this post
March 16 2005, 10:01 AM 

You dont know what are you talking about : everyone suffered, people in Bosnia whatever nationality the most.
I m Croatian and have been in Croatia during the war, I was the lucky one, because none of my family or me were hurt (by chance). Lots of Serbs in Croatia suffered too , especially in 1995. I met lots of them here in Australia,I know what they have been through.
The war affected everyone and consequences will be remebered for a long, long time. The life of two generations has been destroyed. Whose fault???????

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
cro man
(no login)

moron

No score for this post
April 12 2005, 11:12 PM 

You retard what have Serbs added to society rampant incest and a pathetic country where their are still breadlines! Wonderful place

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
TipRat
(no login)

AHAHAHAHAHAHAHAH

No score for this post
April 13 2005, 6:10 PM 

"Dear Croats, do you really think that people in the world gives a **** about your country"

Yes people do, number 1 tourist destination in the world 2005. So people obviosuly must give a ****. People are buying our real estate. The Great Pope came and visited out country 3 times since independence. Thats just to name a few things
hmmmmmmmmmmm

Ohh yer people dont care hey?...please use one of our famous ties, and do the world a favor and hang yourself with it.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 15 2005, 8:22 PM 

Guess what? We won the blody war!!! So we have every right to complain on everything.
What a hell EU want? Muslim state in the heart of Europa?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
monaturale
(Login monaturale)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 16 2005, 7:14 AM 

the whole world has always given a **** about our small benign country, so starts the problem.
people should learn to mind their own business.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 16 2005, 10:19 AM 

serbia? what the **** is that? sounds ****ty to me i bet thats the place where the sewerage ends

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
srbojeb
(no login)

for ignorant fools

No score for this post
April 17 2005, 11:16 AM 

this are some of the world greats invents , invented by croats!!!


10 hrvatskih naj izuma

Tijekom povijesti Hrvati i hrvatski državljani nisu samo sjedili skrštenih ruku i prigovarali kako im je loše u životu. Dio njih je odluèio promijeniti uèmalu svakodnevicu, a neki su je, na radost svih nas, poprilièno uljepšali


Penkala
Istina, nisu baš svi izumi kojima smo zadužili èovjeèanstvo napravljeni kako bi svima na svijetu bilo divno i krasno, no moglo bi se zakljuèiti da smo ipak miroljubiv narod, barem kada su izumi u pitanju. Ugurao se tu i jedan koji nam definitivno nije na èast, no iznimke potvrðuju pravilo. Uostalom, da previše ne filozofiramo, pogledajmo zajedno što to sve naš èovjek može zamisliti, a da i Nijemac i Amerikanac može koristiti...

Penkala

Inženjer Slavoljub Penkala nakon diplome na dresdenskom sveuèilištu vratio se u Zagreb, prihvatio državnu službu i zapoèeo svoju blistavu karijeru izumitelja, 'oca' preko sedamdeset izuma s podruèja mehanike, kemije, fizike i aeronautike (zrakoplovstva). Jedan od prvih njegovih patenata bio je termofor.

Ipak, svi æemo ga pamtiti po izumima mehanièke olovke i nalivpera. 1906. patentirao je prvu mehanièku olovku na svijetu, a sljedeæe godine i prvo nalivpero s èvrstom tintom. Patenti su prijavljeni u preko 35 država širom svijeta. Njegova je tvornica u razdoblju izmeðu dva svjetska rata bila najveæa tvornica pisaæeg pribora na svijetu.

Osim olovkama, Penkala se bavio i dizajnom i izradom zrakoplova, deterdženata za pranje rublja, sredstva za impregnaciju drva, no to je veæ tema neke druge prièe.


Sumamed
Sumamed je antibiotik širokog spektra djelovanja, prvi predstavnik nove podskupine makrolidnih antibiotika nazvane azalidi. Inhibirajuæi sintezu bakterijskih bjelanèevina, djeluje na sposobnost bakterije da se razmnožava i raste. Antimikrobni spektar Sumameda ukljuèuje razlièite gram-pozitivne, gram-negativne, anaerobne, intracelularne i atipiène mikroorganizme. Jedinstvena osobina Sumameda je ciljano djelovanje na mjestu infekcije zahvaljujuæi prenošenju putem bijelih krvnih stanica. Sumamed u upalno promijenjenim tkivima postiže visoke i postojane terapijske koncentracije djelotvorne pet do sedam dana nakon prestanka uzimanja lijeka. Zahvaljujuæi navedenim osobinama primjena Sumameda je jednostavna i kratka.

Sumamed
Za sve one kojima ovo ne znaèi previše dovoljno je da kažemo da je Sumamed jedan od najpoznatijih antibiotika u svijetu, perjanica proizvodnje Plive. Zbog izuzetno jakog djelovanja ne preporuèuje se njegovo uzimanje iz èistog hira, ‘za svaki sluèaj’.


Padobran


Padobran
Godine Gospodnje 1551. rodio se u Šibeniku veliki hrvatski humanist, izumitelj i pravi renesansni èovjek Faust Vranèiæ. Nemiran i radoznao duh vodio ga je svijetom, knjigama i idejama mnogih znanstvenih velikana.

Tako mu je i u ruke i došla nedovršena skica padobrana, koju je izradio genij Leonardo Da Vinci, umjetnik, znanstvenik i izumitelj èiji nesvakidašnji talent u svim poljima znanosti i umjetnosti jednostavno nije davao svom vlasniku da dovrši milijune zapoèetih ideja.

Stoga je naš Faust doradio Leonardovo djelo, konstruirao prvi padobran i izveo prvi skok (navodno ne osobno, veæ je nagovorio nekog od svojih podanika da to uèini). Sam dogaðaj naveden je u knjizi engleskog biskupa Johna Willkinsa, tajnika Royal Society u Londonu, samo 30 godina nakon skoka. Naslov te knjige je 'Mathematical Magic of the Wonders that may be Performed by Mechanical Geometry, part I: Concerning Mechanical Powers Motion, part II, Deadloss or Mechanical Motions', a izdana je u Londonu 1648. godine.

Bez obzira na Leonardovu genijalnost, da nije bilo ni našeg Fausta, ne bi bilo ni desanta na Drvar.


Torpedo

Evo i jednog izuma koje nam naš i ne služi na èast. Iako æe militaristi prigovoriti, da što fali torpedu kad su mnoge pomorske bitke dobivene zahvaljujuæi tom oružju, a znamo svi da uvijek dobri pobjeðuju, naš pacifistièki duh ne može se pomiriti s èinjenicom da je izumitelj ovog oružja naše gore list.

Ivan Lupis, austrougarski pomorski oficir, došao je na zamisao da stvori spravu za razaranje brodova koja bi bila bez posade, njome bi se upravljalo s kopna, a eksploziv bi upalio prilikom doticaja s plovilom. Poslije mnogo pokusa u kojima je isprobavao sve moguæe kombinacije samoploveæih brodova došao je do konaènog modela 6 m i nazvao ga 'spasiocem obale'. 1860. godine svoj izum predstavlja caru Franji Josipu. Upoznaje se s britanskim mašinskim inžinjerom Robrtom Whiteheadom s kojim 1864. sklapa ugovor za usavršavanje izuma. Iako je Whitehead uvelike izmijenio prvobitni izum, oduvijek je priznavao Lupisu pravo na to otkriæe. 1867.godine Whitehead se preselio iz Trsta u Rijeku i utemeljio prvu tvornicu torpeda na svijetu. Ime torpedo je oružje dobilo po ribi drhtulji èije je latinsko ime Torpedo marmorata.

Kravata

Kravata, sveopæi simbol uglaðenosti i kultiviranosti, vezuje se uz Hrvate. Oni, istina, kravatu nisu 'patentirali', ali su je, kao modni detalj, u 17. stoljeæu raširili po Europi, tako da je pod hrvatskim imenom postala, i do danas ostala, nezaobilaznim modnim dodatkom.


Kravata


Buduæi da je nakon turskih provala na hrvatskim prostorima formirana Vojna krajina, njezini su vojnici bili nepresušni izvor i za ostala europska bojišta. Oni su sudjelovali u njemaèkom Tridesetogodišnjem ratu (1618 - 1648), a bili su prepoznatljivi po marami oko vrata, preteèi današnje kravate. Od 1635. godine hrvatski vojnici služili su u Francuskoj, pa je godine 1667. ustrojena i posebna pukovnija 'Royal Cravates', koja je dobila ime po Hrvatima. Obièni vojnici nosili su kravate od lanena platna, plemiæi od èipke ili muslina ili neke druge fine tkanine. Ovi komadi odjeæe oko vrata bili su dio bojne opreme Hrvata i neka vrst znaka raspoznavanja, jer u to doba još nije bilo vojnièkih odora.

I tako je s vremenom od vojne uniforme kravata postala vrhunski modni detalj. Na žalost, u našem jeziku naziv kravata iskrivljeni je oblik iskrivljenog oblika rijeèi Hrvat.
Vegeta


Vegeta
Nije sad baš da cijeli svijet zna za Podravku i Vegetu, ali dovoljno je to što se potonja izvozi u preko èetrdeset zemalja i što je glavni dodatak hrani u cijeloj istoènoj i srednjoj Europi (možda ne cijeloj, ali otprilike). Na tržište je lansirana 1959. godine i otada samo niže kako domaæe tako i svjetske nagrade.

Osim što je koristimo kao dodatak jelima, koristimo i dragu nam izreku - i jednu žlicu vegete - kada god govorimo o receptima i sliènim uradi sam stvarima. Ista (izreka) je nastala u emisiji 'Male tajne velikih majstora kuhinje' koja je promovirala Stevu Karapandžu (gdje je taj èovjek sada?) kao vrhunskog kuhara davno prije 'Golog kuhara'. U pripremi recepata mu je pomagao legendarni Oliver Mlakar.

Mag-Lite

Najbolje džepne lampe na svijetu rezultat su predanog rada Amerikanca hrvatskog podrijetla. Gospodinu je ime Anthony, a prezime Maglica. Toni, kako su ga od milja zvali, roðen je u Americi, ali ga je majka odvela u domovinu Hrvatsku, kako bi uvijek znao tko je i gdje su mu korijeni. No ruine nakon drugog svjetskog rata i komunistièka vlada otjerale su ga nazad u SAD, gdje je malo pomalo stvarao kapital kako bi ostvario amerièki san.


Mag-Lite


1979. godine izraðuje lampu namijenjenu policajcima, vatrogascima i svima ostalima èiji život èesto ovisi o njenoj pouzdanosti. Postiže ogroman uspjeh i po tko zna koji put jedan Hrvat zadužuje svijet.

Izmjenièna struja


Nikola Tesla
Mogli smo napisati i bilo koji drugi izum s podruèja elektriciteta, magnetizma, radiovalova i mnogih drugih podruèja kojih se dotakao um tog, možda i najveæeg, genijalca s ovih prostora.

Može li se uopæe još nešto napisati o Tesli što nije veæ milijun puta prežvakano? Genijalan um, djetinjstvo proveo u Hrvatskoj, preselio se u Ameriku, radio s Edisonom, koji mu je pokrao brdo izuma i nije ga priznavao, vjerojatno zato što je naš Nikola bio u svemu bolji. Umro u siromaštvu…

Da nije izmjeniène struje, TV bismo gledali na svijeæu, svi bismo nosili naoèale pepeljarke, a vi biste ovo èitali na papiru ili ne biste uopæe èitali. Grozno, zar ne?

Cepelin

Na žalost, iako smo strašno nadaren i pametan narod, èesto nismo i najbogatiji, pa æemo prodati svoja vrhunska djela kako bismo preživjeli, kupili kuæu na moru ili platili ljubavnici ljetovanje. Iz kojeg je toèno razloga David Schwartz prodao svoj izum, letjelicu s metalnom konstrukcijom, ne znamo, ali znamo da ga je Ferdinand Zeppelin kupio i napravio letjelicu koju je maštovito nazvao po svojem prezimenu.


Cepelin


Nije da Schwartz zvuèi pretjerano hrvatski, no to su bila takva vremena (kraj devetnaestog stoljeæa), kada su nas ugnjetavali sa svih strana. No i u takvim trenucima mi smo znali prodati svoju pamet. Istina, zbog toga ljudi baš i ne znaju za nas (zbog prodaje), ali nema veze. Mi znamo, a to je najvažnije.

MP3 player

Evo i malo novijih izuma, da pokažemo kako nisu samo stari Hrvati bili pametni, veæ da i meðu mladima ima nadarenih. Jedan od takvih je i Tomislav Uzelac, student FER-a (tadašnjeg ETF-a) koji je napisao prvi uspješni i koristan MP3 player. Nakon toga su mu ga Amerikanci ukrali (ne svi, nego oni iz Winampa), pa su se malo tužili, pa je na kraju naš Tomislav zasluženo dobio neke pare za to (neæemo o cifri).

Uglavnom, da nije bilo njega, vraga bismo sad slušali 'empetrice' na svojem raèunalu. Sve bi to skupa bilo previše komplicirano i ne biste imali živaca da to radite. A možda bi to napravio netko drugi?

Jer, kažu neki filozofi da nije stvar u izumiteljima. Kada znanost doðe do odreðenog stupnja neki se izumi, saznanja i novi pogledi na svijet nameæu sami po sebi. Stvar je samo da uvijek postoji netko tko to prvi primijeti. Ali mi ne vjerujemo u to. Mi znamo da smo jako bitni u ovom svijetu! 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 17 2005, 3:33 PM 

Tesla was Serbian!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 17 2005, 4:07 PM 

I am proud with my srbian origin and Croatian country!!!!!
Mozda bi od njega mogli nesta i nauciti?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 18 2005, 10:58 AM 

All of us Balkans should unite.No one hates the Jews more than the Greeks,Croatians and Serbs.We should openly spit on this stupid Christian religion.It is based on false Jewish claims and go back to religions of our ancient forfathers.I am Greek and no way I will I bow to a discusting Jew pig.Glad to see that the pig the pope is dead.he is a white devil.The representatives of the orthodox church are black devils.Long live paganism.At least this religion doesn't bow to a Jewish entity.Anyway 12 Gods are better than one.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 19 2005, 12:11 PM 

shut the **** up antichrist

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 21 2005, 10:30 AM 

you Christians or Muslims who are antisemitic you are hypocrites.you believe in essentially a child's jewish fairy tale.
If I were to choose religion I would chose Budhism or Hinduism or even paganism over christianity or islam.At least there are now jewish fables in their religions.these are natural people.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 22 2005, 5:11 PM 

MY ASS BITCH!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 23 2005, 4:35 PM 

yeah you chose hindoism with gods with head of elephant and women with 8 arms do what ever ya wanne do dont bother us

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 26 2005, 7:58 AM 

in india people **** and pie against there own religion statues, there is no respect at all over there, god is allready punishing them by nature disasters

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Anonymous
(no login)

Re: Who knows the Croats

No score for this post
April 27 2005, 11:39 AM 

how ignorant for you to say that.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
gotovina
(no login)

your a retard

No score for this post
April 27 2005, 3:11 PM 

all of those religions that you mentioned haven't evolved in 2000 years so who cares if you believe in one fairy tale or another... they are still fairytales. Adults don't believe in fairy tales...at least smart ones.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Croatia
(Login ProudToBeCroat)

Dear Americans

No score for this post
May 11 2012, 1:09 PM 

Dear Americans,read this article and you will finally find out who you really are: http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Stupid_Americans ,and then read those articles and see all Croatian invents and realize who Croats really are : http://www.croatiareport.com/croinventionsandpeople.html
http://www.politikaplus.com/novost/42018/hrvati-koji-su-mijenjali-svijet-ima-ih-vise-nego-slutite

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on PoliticsCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement