<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

zvestis: 2008-10-28

October 28 2008 at 4:42 AM
No score for this post
www.galaktia.com  (Login ivanicx)

 
POSLEDJU NOVOSTIS:

2008-10-28, vtorek. Podcxas tuman usled perebistrju ehanie v jug-Bolivju oblast Oruro padal pasazxir-autobus v tri-sto-metr glubinju propast. Prinaimensx piatnades cxlovekis bili smertilju i okol 40 poranilju. Autobus provozil grup Bolivju sportnikis i studentis om lecxarstvo.

2008-10-28, vtorek. Sledju vtorek bu slucxit USA-ju prezidentju vibor. Aktualuo Obama v opin-analizis esxte vedijt pred McCain, no usled nedavnju podlecju i negativju McCainvoi reklamis proti jeg, Obamavoi vedenie nizil. Solgosuo s Rosju politnikis McCain es produkt Holodju Voinaf, i do tper ne-zmenil svoi proti-Rosju poza.

2008-10-27, ponedelek. Prosxlju subotek v Mukacxevo slucxil dvaju Europju siezd om Podkarpatju Rusinis. Ucxastnikis vimagali autonomia. Aktualuo Rusin-zem es socxast Ukrainiaf, mezx pervju i dvaju vsetju voinas bil socxast Cxeh-Slovakiaf i pred prervju vsetju voina bil socxast Austruo-Madarju imperuf.

2008-10-27, ponedelek. Podcxas presa-konferencia Siurju ministr zagrancief, gospic Valid Mualem, osudil vcxeraju USA-ju napadenie Siurju teritoriaf. Ministr skazal zxe USA-ju vtorganie bil kriminalju i teroristju cxin. Ibo USA-ju voiakis smertili 8 ne-oruzxilju Siurju civilnikis podcxas belju den, oni ne mozx skazat zxe osxibili. Cxlenis Siurju guverief verijut zxe tut napadenie es socxast USA-ju prezidentju viboris abi Busxvoi rezxim podporil din iz kandidatnikis.

2008-10-27, ponedelek. Upotrebits raket-granatis Afganzemju Talibju povstanikis dol-strelili USA-ju vrotlet tipuf Chinook ktor imal na palub 10 voiakis. Soglosuo s USA-ju gvornik vse voiakis na palub vrotletuf prezxili. Vrotlet bil dol-strelilju v Afganzemju provincia Vardak, okol 50 km zapaduo ot Kabul.

2008-10-27, ponedelek. Rosia predlozxil Kuba pomoc pri modernenie proti-vozduhju obronaf takak trenirenie Kubaju komandnikis.

2008-10-27, ponedelek. Siuria osudil napadenie malju Siurju malgroduf u Irakju granc ot USA-ju vrotletis. Soglosuo so Siurju gvornik vcxera posle-polden cxtir USA-ju vrotletis vstupili v Siurju vozduh-prostor, prizemili i napadil malju ferma u malgrod Abu-Kamal. Mezxu 8 smertilju civinikju zxertvas bil otec i jegoi cxtir sinis, svadilju suprugis i din inju cxlovek.. Nektor sleditelis podozrejut zxe Busxvoi rezxim probijt provokit voina abi podporil McCainvoi kandidatie, tolk siemden pred USA-ju prezidentju vibor.

2008-10-26, nedelek. U Rosju grod Kazan dnes avaril i posle avaria pozxaril vrotlet tipuf Mi-8. Cxtir cxlovekis bili smertilju din cxlovek bil poranilju. Pricxina avariaf esxte ne es jasnju.

2008-10-26, nedelek. Tut den udaril Indonezia zemtrasenie silaf 6,4 gradusis Rihtersxkalaf. Epicentr zemtrasenief bil pod morie, u Indonezju ostrov Sulavesi. Nikai zxertvas ili cunami bili raportilju.

2008-10-25, subotek. Tropik-buria ktor udaril obicxuo velm suhju vostokju cxast Jemenuf, pricxinil potokju dozxdis i zatopis usled ktor uzx umirali ili iscxezili okol 50 cxlovekis. Usxterb es znacxju ibo bolsxost domis v udarilju oblast es zudelalju iz bolot ili bolotju ciglinis. Soglosuo s pervju raportis bolsx cxem 20-tisicx obitatelis bili obezdomovilju.

2008-10-25, subotek. Posle dva-denju Europ-Azju verh-vstretie 43 krainifs ktor slucxil v Pekin, veditelis Europju i Azju krainis viprosbajut zmen mezxunarodju financju sistemuf. Veditelis tozx soglosili abi Mezxunarodju Dengi-Fond, MDF, pomocil krainis udarilju ot financ-kriza. Prosxlju mesacx bu slucxit vo Vasxington vstretie om 20 krainis s naivelju ekonomias.

2008-10-25, subotek. 84-rocxju Nigerju muzx, Mohammed Bello Masaba, ktor imajt 86 svad-zxenis i bolsx cxem 150 detes, bil osudilju ot Nigerju Islamju rada i zaklucxilju. Nigerju zakonis pozvolijut tolk cxtir svad-zxenis i ne 86 takak imal Masaba.

2008-10-25, subotek. Vcxera i prosxlju siemden globalju birzas kolapsili usled prostritsju strah ot dolg-vremju ekonom-nizenie. Poskroz perevazxju pesimizm nektor sleditelis dumajut zxe cen akcias na mezurnarodju birzas uzx dosagil dno i sleduo dolzxbi visxit.

2008-10-24, piatek. Podcxas dnesju vstretie om ONEZ, ili Organizacia Neft-Eksportitsju Zemis, vo Viedna, cxlenju krainis dogvorili nizit eksport neftuf om 1,5 milion bocxkas za den. Poskroz tut oglosenie, cen neftuf prodolgil nizit. Aktualju cen neftuf es okol 63 USD za bocxka.

2008-10-24, piatek. Tut utro Rosju kozmos-korab Soiuz-TMA12 otdelil ot Mezxunarodju Kozmosju Stancia i startil svoi put na Zemlaf. Na palub korabuf bili kozmosnautis Sergei Volkov, Oleg Kononenko i sxesju kozmos-turist Richard Garriott. Posle neskolk cxasis korab uspehuo i miakuo pristanil v Kazahzem.

2008-10-24, piatek. Tut utro Japonju Nikkei-indeks prodolgil padal i nizil om siem proc. Koreaju Kospi birza-indeks vcxera padal om 7,5 i tut utro om 9 proc. Vcxera Nov-Jorkju Dow birza-indeks nizil om dva proc.

2008-10-24, piatek. Dvaju cxlovek ktor vstupil na poverh Lunaf, Buzz Aldrin, nedavnuo proglosil zxe pervju kozmosnautis ktor bu pristanit na poverh Marsuf ne mozx ocxekat zxe bu negda vernut na Zemlaf no bu prinudilju do-zxiznit na Mars.

2008-10-24, piatek. Prosxlju nocx vzrivil voz-bomb v sred Horvatju glavn-grod Zagreb, smertits dva trudnikis gazetuf Nacional. Es mozxju zxe motiv ubitief bil politju ibo gazet Nacional cxasto publikijt kritikju reportazxis.

2008-10-23, cxtirek. V USA zudelalju Italju voisko-vrotlet tipuf Sikorski-HH3F-Pelican pozxaril i avaril v sever-vostokju Francia. Vse 8 cxlovekis na palub vrotletuf bili smertilju.

2008-10-23, cxtirek. Zavtra bu v Pekin otvirit Europ-Azju vstretie 43 krainifs cxoi glavnju tem bu aktualju ekonomju haos. Bilju glovnik USA-ju federacju bankuf FED, gospic Alan Greenspan, zval aktualju ekonom-problemis takak 'kreditju cunami'.

2008-10-23, cxtirek. Francju voiakis tut den zaderzxili v Adenju zaliv 9 Somalju piratis. Piratis bili v dva malju lodkas v ktor imali ukrilju cxisloju oruzxie. Piratis bili vidalju om Somalju autoritet.

2008-10-23, cxtirek. USA-ju marionetnik i Kolombju prezident, Alvaro Uribe, dopuskil zxe jegoi polcia obstrelil ne-oruzxilju Amerindju marsxnikis u Panamerikju dorog. Prinaimensx dva marsxnikis bili zustrelilju. Uribe dopuskil polcju brutalost tolk posle CNN polucxil video-tasma ktor pokazijt maskilju polcnik upotrebitsju M-16 samostrel. Amerindju tuzemnikis ktor bili obkradilju ot Europju vtorgatelis marsxijut za mnogue zem, dobrjusx prosvetenie i zdrov-opeka.

2008-10-23, cxtirek. Posred raketis, USA-ju bezpilotju letidlos tut utro napadili religju sxkol u Afganzemju granc, v Pakizemju provincia Severju Vaziristan, i smertili prinaimensx 8 ucxnikis.

2008-10-23, cxtirek. Birza-panik vnov ozxivil tut utro v Tokio, gde Nikkei-indeks padal om 5,52 proc usled strah ot celo-Vsetju ekonom-nizenief. Jug-Koreaju birza-indeks padal tut utro okol 8%. Ziavuo tut birza-panik bu vnov sxirit v Europuf i v Amerikuf.

2008-10-22, sredek. Europsoiuz i inju grupis odobril 4,5 gigalion USD dla "vnov-stroenie" Gruziniaf. Realuo tot dengi es Saakasxvilivoi nagrad za napadenie Rosiaf, za jegoi voina proti Rosia i za podpor Kavkazju terorizmuf. Neskolk sto-milion Euro bu Saakasxvili pro-derzxit dla svoi osobju potreb i ostatie bu investit v trenirenie i financenie Kavkazju teroristis, takak jegoi teroristis nedavnuo napadili Ingusxetia i Dagestan. V inju slovis, posred svoi podpor Saakasxvilivoi rezximuf Europsoiuz podporijt proti-Rosju terorizm.

2008-10-22, sredek. Situacia na mezxunarodju birzas ostatijt ne jasnju i cenis stoianuo visxijut i nizijut. Torgnikis esxte stanijut na gran panikuf. Aktualju cen neftuf es okol 68 dolaris za bocxka. Tut den tozx Cxinaju prezident Hu Gxintao virazxil ohot sotrudit v stabilenie birzas.

2008-10-22, sredek. Austrju psiho-boleznik, Joseph Fritzl, ktor derzxil svoi docx Elisabeth 24-rocxis zaklucxilju v pod-etazx, skazal svoi psiho-lecxar zxe bil zrodilju dla znasilie. Podcxas zaklucxenie Fritzl povtoruo znasilil svoi docx ktor jeg zrodil sxes detes. Siemju dete umiral kratuo posle zrodenie. Elisabeth bil zaklucxilju ot vzrast 18 rocxis. Tper es Elisabeth 42-rocxju.

2008-10-22, sredek. Globalju financ-kriza ziavuo nai-bolsx udaril Islandia, gde pricxinil ekonom-kolaps. Usled kriza tper zagrancnikis otidijut ibo Islandia zapretil eksport svoi dengis iz krain. Tisicxis Polakju trudnikis uzx ne mozxijut poslat svoi dengi v Polakiaf.

2008-10-22, sredek. V siem krainis Latin-Amerikuf slucxijut denis om Rosia, ili vistav o Rosia ktor nacxil v Kuba i bu prodolgijt v sledju krainifs: Kostarika, Venezuel, Brazilia, Argentinia, Cxile i Paraguai.

2008-10-22, sredek. Rosia, Iran i Katar, tri glavnju gaz-produktitsju krainis ktor spol produktijut 60 proc gazuf, hotijut tvorit organizacia gaz-eksportitsju krainis podobju om organizacia ONEZ.

2008-10-22, sredek. Rosju prezident Dmitri Medvedev tut den oglosil zxe Rosia imajt interes razvit kontaktis i sotrudie s ONEZ, ili Organizacia Neft-Eksportitsju Zemis. Rosia takak din iz nai-velju neft-eksportitsju krainis hotijt podderzxit stabilju cen neftuf.

2008-10-22, sredek. Cen psxencuf na mezxunarodju birzas dosagil nai-nizju uroven posledju sxesnades mesacxis.

2008-10-22, sredek. USA-ju letidlos osxibili i bombili Afganzemju voiakis vo vostokju Afganzem tut utro. Soglosuo s gvornik Afganzemju ministrie obronaf, prinaimensx 9 voiakis bili smertilju i tri poranilju.

2008-10-22, sredek. Tut utro India uspehuo gor-puskil svoi pervju Luna-orbitzond, Cxandraian-1 (Chandrayaan). Lunaju orbitzond bil gos-puskilju posred brem-raket tipuf PSLV-C11 iz Indju kozmosdrom na ostrov Sxriharikota ktor es v Bengalju zaliv. Zond bu okol dva-rocxis obkruzxit Luna vo visxost sto-kilometris, obsledit Luna, iskat voda, Helium3, Titan i inju resursis.

2008-10-21, vtorek. Soglosuo s Cxehju prezident Vaclav Klaus, predlozxenies om Francju prezident Nikolas Sarkozy dla resxenie globalju financ-krizaf spesxijut konc kapitalizmuf. Klaus verijt zxe Sarkozyvoi plan plus i plus vmesxat vo volnju rinok bu pricxinit smert kapitalizmuf.

2008-10-21, vtorek. Tut den Rosju perv-ministr Vladimir Putin oglosil zxe podcxas rocxis 2009-2011 Rosia bu investit dva-sto-gigalion Rublis dla svoi kozmos-program. Soglosuo s Putin Rosia bu proderzxit svoi veditsju rola v kozmosju izsledenie i obsledenie. Din iz prioritis Rosju kozmos-programuf es navig-sistem Glonass.

2008-10-21, vtorek. Ot Saakasxvili trenirilju i oruzxilju Gruzinju teroristis napadili Rosju voiakis v Jug-Rosju oblast Dagestan. Soglosuo s ofisju raportis piat Rosju voiakis bili smertilju. Cxislo smertilju Gruzinju teroristis ne bil oglosilju. Prosxlju subotek Gruzinju teroristis napadili Rosju voiakis v Ingusxetia.

2008-10-21, vtorek. Venezuelju prezident, gospic Hugo Chavez, planijt postroit flot-baz na Venezuelju ostrov Margarita. Margarita es nai-velju Venezuelju ostrov v Karibia oblezxilju ot glubinju morie, idealju dla mor-voisko. Ostrov Margarita imajt bolsx cxem tisicx kvadrat-kilometris, okol 450-tisicx obitatelis i es velm popularju dla turistis.

2008-10-21, vtorek. Tut den slucxil v Zxeneva ofisju otvir-ceremonia Velju Hadronju Kolizitoruf ktoruf ucxastili neskolk prezidentis i proslavnikis.

2008-10-21, vtorek. Rosju, Ukrainju i Niderlandju polcia obezvredil mezxunarodju siet om Ukrainju i Rosju kiber-prestupnikis ktor posred internet grabili dengi iz bank-scxotis v celoju Vset.

2008-10-21, vtorek. Soglosuo s Organizacia dle Ekonom-Sotrudie i Razvitie, ili OESR, vo veditsju 24-cxlenju krainis om OESR prolom mezx bogatnikis i bedanikis podcxas prosxlju 20-rocxis sxiril om siem procent. Odnakvremuo beda mezxu pensnikis nizil. Gensek om OESR, gospic Angel Gurria skazal zxe rastitsju ne-rovnost es razdelitsju faktor.

2008-10-21, vtorek. Nektor mezxunarodju politnikis utverdijut zxe nedavnju ekonom-problemis popredju kapitalistju krainis dokazijut zxe kapitalizm bez-uspehil i zxe es potrebju inju resxenie.

2008-10-21, vtorek. Taizemju sud razsudil zxe bilju iztiskilju Taizemju perv-ministr, Thaksin Shinawatra, es vinju za podkupost i dolzxbi dva rocxis zaklucxitju.

2008-10-21, vtorek. Soglosuo s USA-ju generalnik John Craddock, verhju NATO-ju nacxalnik v Europ, podpor dla okupacia Afganzemuf mezxu NATO-cxlenju krainis nizijt. Soglosuo s Craddock, mnogju Afgannikis verijut zxe Taliban predlozxijt plus sposobju vedenie krainuf cxem aktualju marionetnikju rezxim.

2008-10-21, vtorek. Usled buntis v Meksikju zaklucxilna u Meksik-USA-ju granc, ne-dalkuo ot Teksasju grod McAllen, bili smertilju prinaimensx 21 zaklucxnikis. Ziavuo zaklucxnikju bunt bil brutaluo podtiskilju ot Meksikju polcia i voisko.

2008-10-20, ponedelek. Soglosuo s Rosju ekonom-gazet Vedomosti, om 31-ju Oktobr Libvju veditel Muamar Kadafi bu priehat v Rosiaf. Glavnju motiv jegoi vizitaf bu zakup Rosju oruzxief. Nektor sleditelis ocxekajut zxe Kadafi bu zakupit borba-letis tipuf SU-30, tankis T-90 takak sistem vozduhju obronaf, Tor-M2E.

2008-10-20, ponedelek. Rosju prezident Dmitri Medvedev priehal v Armeniaf dla ofisju vizita. Glavnju tem vizitaf bu vstretie i vzaimju peregvoris o aktualju mezxunarodju problemis takak o situacia v Kavkazia s glovnik Armeniaf, prezident Serzx Sargsian.

2008-10-19, nedelek. Zatopis pricxinilju ot potokju dozxdis smertili dinnades cxlovekis vo Vietnam. Zatopis nisxtovili tozx neskolk sto domis.

2008-10-19, nedelek. V Krasnodarskju oblast Rosiaf pasazxirju autobus dol-ehal iz trasa i taranil drev. Voditel i dva pasazxiris bili smertilju.

2008-10-19, nedelek. Tut-utro v Okeana slucxil pod-morju zemtrasenie silaf 7.1 gradusis Rihtersxkalaf. Epicentr zemtrasenief bil okol 150 km vostokuo ot Tonga v glubin 43 km pod morju dno. Nikai zxertvas ili cunami bili oglosilju.

2008-10-19, nedelek. Vo vcxeraju oblastju i gor-parlamentju viboris v Cxehia, ODS polit-parta om Miroslav Topolanek, s 23-proc glosis polucxil vazxnju proigra. Ziavuo plus i plus Cxehis nesoglosijut s jegoi politia podlizanief om USA i planis postroit USA-ju voina-baz i radar-stancia v sred Cxehiaf. Mozxuo tut proigra es start koncuf om podkupilju marionetnik Topolanek. Poskroz proigra v oblastju viboris sleditelis ocxekajut zxe Topolanekvoi marionetnikis bu polucxit masaju podpor ot zagrancju medialis podcxas sledju parlamentju viboris. Takak USA delal uzx bolsx cxem sto-rocxis v Latinju Amerik, tper delajt v Slaviansk-gvoritsju Europ, gde posred masaju medialju podpor montirijt svoi podkupilju politnikis.

2008-10-18, subotek. Des-tisicxis protestnikis marsxili v Bagdad proti planis Busxvoi rezximuf prodolgit okupacia Irakuf. Tper es Irak zanatju ot 144-tisicx USA-ju i 8-tisicx inju okupacju voiakis.

2008-10-18, subotek. Okol 10 Gruzinju teroristis vtorgali v Jug-Rosju oblast Ingusxetiaf gde, u grod Nazran, napadili Rosju sekurnikis. Dva Rosianis bili smertilju. Ziavuo, posle Saakasxvili proigral voina proti Rosia, tper upotrebijt proti Rosia teroristju takticx.

2008-10-18, subotek. Cxehju perv-ministr Miroslav Topolanek podcxas intervu dla Japonju ekonom-gazet Nikkei skazal zxe es mozxju zxe Cxehia bu pozvolit prisutie Rosju zgleditelis na USA-ju voina-baz proti-raketju obronaf ktor bu postroitju v Cxehia. No nektor ekspertnikis sumnijut proglosenie om Topolanek, ibo Topolanek imajt reputacia takak podkupilju politnik cxoi polit-parta vigral parlamentju viboris tolk usled masaju podpor ot zagrancju medialis i tainju sluzxbas. Dobavuo, dogvor ktor Topolanekvoi guverie podpisil s predstavatelis USA-ju voiskof ne pozvolijt prisutie Rosju zgleditelis.

2008-10-17, piatek. Podcxas tut-denju torgenie cenis na mezxunarodju birzas cxastinuo stabilili. Nektor birzas bili visxue inju nizue. Sleditelis ocxekajut zxe neiasnju situacia i haos bu esxte vremit prinaimensx neskolk siemdenis.

2008-10-17, piatek. Kubaju narodju neft-firma, Cubapetroleo, oglosil zxe Kuba mozx imat okol 20 gigalion bocxkas neftuf v pod-morju neft-poles u svoi bregis. Esli tut obgodas es pravilju Kuba mozxbi imat pocxti tolk neftuf takak USA i pocxti dva-raz bolsx neftuf cxem Meksik.

2008-10-16, cxtirek. V Brusel koncil dva-denju sidenie om Europju Rada, podcxas ktor vediteli cxlenju krainis Europsoiuzuf obvazxili problemis krug globalju ekonomju financ-kriza. Poskroz koordinilju mezxunarodju usilie, cenis na mezxunardoju birzas prodolgijut padat i torgnikis ostatijut pesimizmju.

2008-10-16, cxtirek. Usled ekonom-kriza i nizenie cenis na mezxunarodju birzas, cen neftuf tozx nizil. Pervju raz podcxas posledju cxtirnades mesacxis cen neftuf nizil pod uroven 70 USD za bocxka.

2008-10-16, cxtirek. Pocxti sxes-tisicx Cxinaju bebis ostatijut hospitalizitju usled nirka-problemis pricxinilju ot melamin soderzxitsju mlek i bebi-eda.

2008-10-16, cxtirek. Takak nektor sleditelis ocxekali, financju pomoc-paketis Europsoiuzuf i om USA imali tolk perehodju efekt. Vcxera Nov-Jorkju birza-indeks padal okol 8 proc i tut utro Japonju birzas sledili tut nizitsju tendencia. Ziavuo ekonom-kolaps esxte ne koncil i nikai ofisju pomoc-paketis mozx protivrotit nizitsju trend. Ekonom-haos imajt tozx politju pricxinis i ne bu koncit poki Gxorgx Busx sidijt v Belju Dom. Tolk USA-ju prezidentju vibor mozx prinesit psihologju protivrot na USA-ju i mezxunarodju birzas.

2008-10-15, sredek. Useld nasilju sudaris mezx Kolombju polcia i Amerdindju protestnikis bil smertilju prinaimensx dva i poranilju okol sto cxlovekis. Amerindju protestnikis marsxili proti politia om Kolombju prezident ktor es pogleditju takak USA-ju marionetnik.

2008-10-15, sredek. Tut utro nacxili prezidentju viboris v Azerbia. Sleditelis ocxekajut zxe 46-rocxju prezident Ilham Aliev bu vnov izvolilju. Nektor opozicju polit-partas, podporitju i financitju ot zagrancju tainju sluzxbas, oglosili zxe ne bu ucastit viborifs. Tut vremju prezident Ilham Aliev es sin bilju prezidentuf, Heidar Aliev.

2008-10-15, sredek. Vo vcxeraju pred-vremju parlamentju vibor Kanadju konservatnikis, veditju ot perv ministr Stephen (Stivn) Harper, polucxili bolsx sidkas cxem imali prede i ziavuo bu vnov tvorit koalicju guverie s nektor inju polit-parta.

2008-10-14, vtorek. Busxvoi rezxim oglosil zxe bu zakupit akcias razlicxju USA-ju bankis za 250 gigalion dolaris, abi otvratil ekonom-kolaps.

2008-10-14, vtorek. Rosju kozmos-korab Soiuz TMA-13, ktor bil gor-puskilju iz Rosju kozmosdrom Baikonur v Kazahzem prosxlju nedelek, tut den uspehuo pristanil u Mezxunarodju Kozmos-Stancia, MKS. Na palub korabuf es tri kozmosnautis. Din rosju, din USA-ju i din platitsju turist-kozmosnaut, gospic Ricxard Garriott. Gospic Ricxard Garriott, 47-rocxju sin USA-ju kozmosnautuf Owen Garriott, platil okol 30 milion dolaris za svoi 10-denju navestenie om MKS. Jegoi otec, Owen Garriott, domovil dva mesacxis na USA-ju primitivju 'kozmos-stancia' Skylab v rocx 1973.

2008-10-13, ponedelek. Cenis na mezxunarodju birzas nacxili tut utro visxit. Na primer Hongkongju Seng-indeks visxil om bolsx cxem 10 proc. Frankfurtju indeks tozx znacxuo visxil, no esxte ne es jasnju esli USA-ju birzas bu sledit Azju i Europju primer.

2008-10-13, ponedelek. Pod proslavju Zlato-Vrotaju most v San-Francisko, bu postroitju barier ktor bu poimat seba-smertnikis skacxitsju iz most. Tolk tut rocx uzx skacxili iz Zlato-Vrotaju most okol 40 seba-smertnikis. Ziavuo, Zlato-Vrotaju most es popularju ne tolk s turistis no tozx so seba-smertnikis. Ot postroenie mostuf v rocx 1937 dol-skacxili uzx okol 1300 tisicx seba-smertnikis.

2008-10-13, ponedelek. USA-ju federacju bank, ili FED, odobril pereber bankrotju financ-istitutuf Wachovie, za piatnades-gigalion dolaris, ot mega-bank Wells-Fargo.

2008-10-13, ponedelek. Irakju perv-ministr Nuri al-Maliki proglosil zxe Irak uzx ne nuzxijt Britzemju voiakis i zxe Britzem mozx svoi celoju voisko iz Irak uzx iztiagat.

2008-10-13, ponedelek. Voz 58-rocxju prav-ekstremnikju Austrju politnikuf, Jorg Haider, ktor umiral usled automobil-avaria prosxlju vikend, podcxas avaria imal bistrost 142 km/cxas v zona gde pil pozvolilju tolk 70 km/cxas.

2008-10-13, ponedelek. Posle vcxeraju vstretie krainifs om Euro-zona v Parizx, ktor oglosili novju financju pomoc-paket, Azju birzas tut utro visxili. Veditelis Euro-zonaf vcxera soglosili garantit mezxu-bankju zaemis i proglosili zxe ne bu pozvolit bankrot om lib-kai znacxju financ-instituf. Poskroz razxlicxju pomoc-paketis ot Euro-zona i ot USA, glovnik om Vsetju Bank, Robert Zoellick, ostrozxil zxe financ-kriza bu nai-bolsx udarit bedaju krainis ktor ne imajut dostacx dengi pomocit svoi financ-institutis.

2008-10-12, nedelek. Tut den, nedelek, bu v Parizx slucxit cxrez-obicxju vikendju verh-vstretie krainis om Euro-zona dla obsudenie ekonom-krizaf. Vstretief bu tozx ucxastit Britzemju perv-ministr, Gordon Brown. Piatnades krainis Europsoiuzuf uzx upotrebijut Euro i ot pervju Januar 2009, Euro bu statit ofisju valuta tozx v Slovakia. Popri krainis Europsoiuzuf esxte sxes inju krainis upotrebijut Euro takak svoi ofisju valuta.

2008-10-12, nedelek. Podcxas prosxlju siemden okol tri-tisicx Kristnikis ubegili iz sever-Irakju grod Mosul usled teror ot ekstremnikju Sunitnikis.

2008-10-12, nedelek. Rosju financ-ministr, gospic Aleksei Kudrin, oglosil pred vstretie om G-20 financ-ministris, ktor slucxil vcxera vo Vasxington, zxe ucxastnikis bu obsudit dobavju meris podporuf dla tot krainis ktor stanijut na gran kolapsuf.

2008-10-12, nedelek. Usled vcxeraju zemtrasenie magnituduf 5,9 gradusis ktor slucxil v severju Kavkazia i ktor imal epicentr v Dagestan bili smertilju bolsx cxem duzina i poranilju bolsx cxem sto cxlovekis. Neznalju cxislo zxertvas es pravdapodobuo esxte pod ruinis.

2008-10-11, subotek. Glovnik om Mezxunarodju Dengi-Fond, gospic Dominique Strauss-Kahn, posle peregvoris s G7-financ-ministris, s Gxorgx Busx i s veditelis om Vsetju Bank proglosil zxe globalju financ-sistem stanijt na gran polnju kolapsuf. Poskroz neskolk pomocju financ-paketis, bistrju nizenie cenis na mezxunarodju birzas prodolgijt uzx dva siemdenis.

2008-10-11, subotek. Tri Rosju voisko-korabis, veditju ot tiazxju jadro-progonitju raket-kreiser Piotr Velju, pistanili v Libvju Sredzem-Morju port Tripoli. Posle navestenie Libviaf Rosju flot bu plovit v napramenie Venezueluf gde bu ucxastit spolju voisko-trenirenief s Venezuelju flot, nedalkuo ot USA-ju breg.

2008-10-11, subotek. Podcxas voisko-trenirenie Rosju Severju Flotuf, podvodaju atomju raket-kreiser Tula tut den gor-puskil mezxu-kontinentju strategju balistju dalk-dosagju raket, Sineva. Raket Sineva bil gor-puskilju iz Barencju Morie i dolpadal v ekvatorju oblast Tihju okeanuf. Barencju Morie es cxast Arktikju okeanuf mezx Murmansk i ostrov Nova-Zemla. Voisko-trenirenie bil zgleditju ot Rosju prezident Dmitri Medvedev ktor bil na palub om letidlo-nesitsju kreiser Kuznecov.

2008-10-11, subotek. Prosxlju nocx avaril so svoi automobil i umiral prav-ekstremnikju 58-rocxju Austrju politnik, Jorg Haider. Avaria slucxil u Austrju grod Klagenfurt. Jorg Haidervoi prav-ekstremnikju polit-parta vigral v nedavnju parlamentju izvolba 11-proc parlamentju sidkas.

2008-10-11, subotek. Libvju guverie oglosil zxe bu pererivit eksport neftuf takak torgju sotrudie so Sxveicaria usled nepriatelju poza om Zxenevju cxinovnikis proti Libvju grodnikis. Pred neskolk mesacxis bil Kadaffivoi sin i jegoi bremenju svad-zxen obvinilju za zloupotrebenie sluzxnikifs. Libvia bu tozx iztiagat svoi siem-gigalion dolaris iz Sxveicarju bankis. Poki Libvju neft mozx Sxveicaria zamenit s neft iz inju krain, iztiaganie siem-gigalion dolaris iz Sxveicarju bankis, podcxas tut-vremju globalju ekonom-kriza, mozx pricxinit Sxveicarju bankis znacxju problemis.

2008-10-11, subotek. Posle siem-rocxju voina i visxitsju problemis v Afganzem, USA-ju ministr obronaf, Robert Gates, oglosil zxe USA hotijt smirit s Taliban i bu podporit ucxast Talibanuf v Afganzemju guverie.

2008-10-10, piatek. Usled katastrofju ekonomju polozxenie Ukrainiaf, polit-parta om Julia Timosxenko probijt otrocxit parlamentju izvolba. Parlamentju izvolba bil zvalju ot prezident Juwxenko dla 7-ju Decembr tut rocxuf. Prezident Viktor Juwxenko i perv-ministr Ukrainiaf, Julia Timosxenko, ne mozx otpirat svoi otvetost za tutvremju ekonomju polozxenie Ukrainiaf. Poki Janukovicx bil perv-ministr, Ukrainia perezxival bistrju ekonom-rastenie.

2008-10-10, piatek. Zagadju krev-tecxju goracxka smertil v Jug-Afrikju velgrod Johanesburg uzx tri cxlovekis. Ziavuo tut infekcia bil prinesilju v Jug-Afrikaf iz Zambia, ot Zambju turne-voditel ktor umiral v Johanesburg om 13-ju Septembr.

2008-10-10, piatek. Jose Bove, predstavatel Francju alterglobalistju dviganief, vimagajt tvorenie mezxunarodju tribunaluf dla sudenie om financ-kriminalnikis. Jose Bove tozx kritikil guveries ktor uzx investili dva-tisicx-gigalion (dva teralion) dolaris dla spasenie sintetikju bank-sistemuf, no ne hotijut investit 10-gigalion dolaris nuzxju stopit glodov v krainis triju vsetuf.

2008-10-10, piatek. Zlo-proslavju Finzemju proti-Slaviansk rasist, Martti Ahtisaari vigral tut-rocxju Nobelvoi vigra mieruf. Rasistju Ahtisaari es din iz glavnju arhitektis om voina proti Serbia i om razdelenie Serbiaf. Proti-Slaviansk rasist Ahtisaari tozx podporijt ugnetenie Rosianis i inju Slavianis v Pribaltju republikis. Tut vigra podtverdijt rasizm Nobelju komitetuf.

2008-10-10, piatek. Tut utro Europju birzas imitili vcxeraju i tut-utroju panik-prodazx na USA-ju i Azju birzas. Cenis na pocxti vse Europju birzas tut utro krutuo padali. Poskroz panik-prodazx na globalju birzas, es mozxju zxe ekonom-problemis es raz-resximju posred sodeianie G8 krainifs.

2008-10-10, piatek. Soglosuo s gvornik Rosju guverief, gospic Andrei Nesterenko, Rosia ne bu prodat om Iran nai-modernju proti-vozduhju raketju obrona-sistem, S-300, ibo Rosia hotijt podderzxit stabilost v sred-vostokju oblast.

2008-10-10, piatek. Din iz naivelju Japonju zxizn-strahovkas, Yamato Life Insurance, tut utro proglosil bankrot.

2008-10-10, piatek. Cxerngoraju guverie ktor bil izvolilju ot masaju podpor zagrancju medialis i Europsoiuzuf tut den uznal proti-zakonuo otdelilju Serbju provincia Kosovo. Serbju guverie neposreduo izgonil Cxerngoraju posolnik iz Belgrad. Soglosuo s gvornikis Serbju guverief, tut uznanie es bez.-otvetju i ot-stabilijt celoju oblast. Vcxera bil Kosovo uznalju tozx ot Macedonia.

2008-10-10, piatek. Soglosuo s USA-ju Demokratnikis, usled globalju ekonom-kriza Gxorgx Busx dolzxbi zvat krizaju zasidenie predstavatelis om G8 krainis.

2008-10-10, piatek. Popularju Venezuelju prezident, Hugo Chavez, oglosil zxe tut Novembr ocxekajt vizita Rosju prezidentuf, Dmitri Medvedev, v Karakas.

2008-10-10, piatek. Usled vcxeraju panik-prodazx, Nov-Jorkju Dow birza-index padil pod 9000 tocxkas, sxto es minim posledju piat rocxis. Nov-Jorkju torgnikis trevogijut zxe ekonom-kriza mozx privedit ekonom-kolaps, podobju om Velju Ekonom-Kolaps rocxuf 1929. Tut utro Azju birzas tozx panikili i nizenie cenis prodolgil. Usled panik-prodazx Nikkei-indeks padil tut utro om 9,6 proc. Soglosuo s Japonju ekspertnik, Yutaka Miura, panik-prodazx v Tokio i v Nov-Jork es ne-stopimju.

2008-10-09, cxtirek. Posle vcxeraju vmesxanie centrju bankis, ktor nizxili osnovju zaem-procentis, dnes cenis na bolsxost Azju i Europju birzas slabuo visxili. No Islandju problemis prodolgijut, gde guverie nacionalizil uzx tri naivelju bankis.

2008-10-09, cxtirek. Ofisju Kubaju gazet oglosil zxe Kuba dosagil novju rekord v cxislo studentis om lecxarstvo. Tut rocx ucxijut lecxarstvo na Kubaju univerzitis dva-sto-tisicx studentis, iz ktor 23-tisicx es zagrancju studentis.

2008-10-09, cxtirek. Soglosuo s Irakju ministrie vnutrief, zxenju seba-bombnik ktor vzrivil seba pred sudju budov v Irakju grod Bakuba smertil prinaimensx 9 cxlovekis, vklucxuo piat voiakis i din polcnik.

2008-10-09, cxtirek. Posle vcxeraju ucxast om mezxunarodju konferencia vo Francju grod Evian, letidlo om Rosju prezident Medvedev tut utro pristanil v Bisxkek, glavn-grod Kirgiziaf. Medvedvoi vizita bu startit s peregvor s Kirgizju prezident Kurmanbek Bakiev.

2008-10-09, cxtirek. Soglosuo s raportis Rosia polnuo iztiagal svoi mier-tvoritelis iz Gruzinia. Rosju voisko ostatil tolk v oblast Jug-Osetiaf i Abhaziaf. Saakasxvilivoi teroristju rezxim sporijt o tocxnju granc tot dva nezavisju krainis i utverdijt zxe iztiaganie om Rosju voisko ne es zakoncilju.

2008-10-09, cxtirek. Generalju Asemblia Sodinju Narodifs vcxera odobril Serbju viprosba abi problem om din-storonju otdelenie om Kosovo ot Serbia bil obsuditju ot Mezxunarodju Sud.

2008-10-08, sredek. Usled globalju ekonomju problemis tozx cen neftuf nizil pod uroven 90 dolaris za bocxka.

2008-10-08, sredek. Soglosuo so Slovakju ebiskup, Stanislav Zvolensky, sviatju Izidor es patron internetuf. Zvolensky rekomendijt pred upotrebenie internetuf molit k sviatju Izidor.

2008-10-08, sredek. Islandju ekonomia kolapsil i Islandju guverie es bankrot. Usled ekonom-kolaps Islandju bankis pererivili iztiaganie i platba om dengi. Soglosuo s raportis Rosia bu pomocit Islandia posred zaem om neskolk gigalion dolaris.

2008-10-08, sredek. Posred koordinilju stup tri centrju bankis, USA-ju Britzemju i Europju, odnakvremuo nizili zaem-procentis om pol-procent. Guveries nadezxijut zxe tut sxokitsju birza-terapia, bu stopit ekonom-kolaps.

2008-10-08, sredek. Vo Francju turist-grod Evian, ktor es na breg om Zxenevju ozero, v ramka mezxunarodju peregvoris bu tut den slucxit dva-storonju osobju vstretie mezx Rosju i Francju prezidentis, Medvedev i Sarkozy. Osnovju tem peregvoris bu konfliktju situacia v oblast Jug-Osetiaf.

2008-10-08, sredek. Vcxera umiral nai-tolstju Meksiknik, pol-tonaju 47-rocxju gospic Jose Luis Garza Ramirez. Usled zxeludokju bol, bil 450 kg tiazxju Ramirez posred kamion perevozilju v bolezdomuf gde plus pozd umiral om serce-udar.

2008-10-08, sredek. Ot USA podkupilju marionetnik i Ukrainju prezident, Viktor Juwxenko, oglosil razpuskenie parlamentuf i novju parlamentju izvolba. Vnutrju ekspertnikis dumajut zxe tut pred-vremju parlamentju izvolba bil zvalju abi Juwxenko nizil cxislo Janukovicxvoi parlamentikis i podporil vstup Ukrainiaf v NATO-f, takzxe mestovenie USA-ju proti-Rosju jadroju raketifs v Ukrainiaf. Bez-sumnuo Juwxenko i Timosxenko bu polucxit masaju podpor ot USA-ju medialis.

2008-10-08, sredek. Tut utro priehal Slovakju prezident, Ivan Gasxparovicx, v USA-f, dla ofisju navestenie. Gasxparovicx bu kladit vienok u pamiatnik zxertvas napadenief om Vsetju Torgju Centr v Nov-Jork takzxe vstretit neskolk USA-ju cxinovnikis.

2008-10-08, sredek. Vcxera Nov-Jorkju Dow-indeks nizil om piat-sto tocxkas i dosagil nai-nizju uroven za piat rocxis. Tut utro Hongkongju birza, takak inju Azju birzas, prodolgil svoi padanie. Japonju Nikkei-indeks tut utro padal om rekordju 9 proc.

2008-10-07, vtorek. Sledju siemden Rosia bu soverhit mega-test raketifs v arktikju oblast. Na primer strategju bomb-letidlos tipuf TU-95 i TU-160 bu gor-puskit vse svoi dalk-distancju krilo-raketis. TU-95 nesijt dvanades i TU-160 nesijt sxes dalk-distancju jadro-oruzxilju krilo-raketis.

2008-10-07, vtorek. Dla resxenie globalju ekonomju problemis, ktor bili pricxinilju ot Busx i jegoi voinas, tper Gxorgx Busx iskajt mezxunarodju pomoc. Mezxunarodju Dengi-Fond obgodal utrat om 1,4 teralion dolaris.

2008-10-07, vtorek. Busxvoi ministr zagrancief, Kondoliza Rais, obnazxil Busxoiv naivost i nerazum ibo ona dopuskil zxe resxenie Irakju problemuf es mnoguo plus slozxju cxem ona pred-obrazil. Rais tozx dopuskil zxe uspeh v Irak ne es uverenju.

2008-10-07, vtorek. USA-ministr obronaf, Robert Gates, priehal dla provokacju navestenie Serbju provinciaf Kosovo, bez pozvolenie Serbju guverief. Pravdapodobuo USA planijt razsxirit svoi voina-baz v Kosovo i mestovit strategju radar takak jadroju raketis v tut Serbju provincia. Planis om USA postroit voina-baz v Kosovo bil glavnju ciel Kosovoju voinaf i bombenief om Serbia.

2008-10-07, vtorek. Posle Japonju birzas tut utro prodolgili svoi nizenie, Japonju perv-ministr, Taro Aso, skazal zxe tut vremju ekonom-kriza es bez-precedentju, porovnimjtu tolk s Velju Ekonom-kolaps ktor slucxil v rocx 1929.

2008-10-07, vtorek. Tut utro akcias na Azju birzas prodolgili svoi bistrju dol-padanie usled trevog zxe globalju ekonom-kriza ne bu ograncilju i bu prostrit.

2008-10-07, vtorek. Usled USA-ju prodazx oruzxief dla Taivan za 6,4 gigalion-dolaris, Cxina anulil voiskoju i diplomatju zamenis s USA.

2008-10-06, ponedelek. Afganzemju generalnik Abdul Rahim Vardak podtverdil nedavnju omnenie om Britzemju nacxalnik , Mark Caraleton-Smith, i skazal zxe dla resxenie Afganzemju konfliktuf es nuzxju politju dogvor s opozicnikis.

2008-10-06, ponedelek. Akcias na Rosju birzas tut utro padali mezx 6 i 15 procent. Financju haos v Europsoiuz nizil tozx birzas v Azia i v Europ, i sleditelis ocxekajut zxe tut posle-polden bu nizit USA-ju birzas. Japonju birza dosagil tut utro svoi cxtir-rocxju minim.

2008-10-06, ponedelek. Tut utro slucxil v sredju Afganzem zemtrasenie silaf 5,9 gradusis. Epicentr zemtrasenief bil okol 70 km jug-vostokuo ot Kabul.

2008-10-06, ponedelek. Usled trevog ot ekonom-kriza v USA i v Europsoiuz japonju investnikis tut utro na birzas bistruo razpredali dolaris i Euro. Tper Euro cenijt na Japonju birzas 140 i USD cenijt 103 Jen.

2008-10-06, ponedelek. Usled vcxeraju zemtrasenie v Kirgizia bili smertilju prinaimensx 70 cxlovekis. Epicentr bil v goraju redkuo obitatju oblast jugju Kirgiziaf u malgrod Nura gde zemtrasenie imal 8,0 gradusis i v nedalkju grod Osxe 6,5 gradusis Rihtersxkalaf. Okol 120 domis bili zavalilju.

2008-10-06, ponedelek. Vcxera avaril v zapadju Turcia blizuo granc Europsoiuzuf kamion provozitsju bez-dokumentnikis probatsju vstupit v Europsoiuzuf. Usled avaria bili smertilju 18 i poranilju 23 bez-dokumentnikis. Sxofer otbegil.

2008-10-05, nedelek. Bosna-Serbju organizacia oglosil zxe bu obvinit Sodinju Narodis i Holandia ibo delali nisxto dla predvratenie masakruf Bosna-Serbju civilnikifs okol grod Srebrenica podcxas Bosnaju grodnikju voina. Soglosuo s organizacia, tisicxis Serbju civilnikis bili ubilju ot Musulmnikju otdelis iz Srebrenica, veditju ot Naser Oricx, i tut masakr spuskil Serbju sam-obronaju otvet ktor pricxinil masakr okol 8-tisicx Srebrenicaju musulmnikis.

2008-10-05, nedelek. Din iz naivelju Nemcju bankis, takzvanju PHypo Real-Estate BankP is na krai kolapsuf. Nemcju kancler Angela Merkel obecxal spasit tut bank abi predvratil sxirenie financ-problemis i kolaps celoju Nemcju ekonomiaf.

2008-10-05, nedelek. USA-ju voiakis tut den gubili 11-cxlenju rodzin, vklucxuo tri zxenis i tri detes, v sever-Irakju grod Mosul.

2008-10-05, nedelek. Francju ministr zagrancief ostrozxil zxe Izrael bu napadit i bombit Iran abi predvratil postroenie Iranju atom-bombuf.

2008-10-05, nedelek. Iran virazxil protest proti dogvor mezx USA i India o jadroju sotrudie. Soglosuo s Iranju gvornikis tot dogvor narusxijt mezxunarodju Dogvor Jadroju Ne-mnozxenief.

2008-10-05, nedelek. Bosnju musulmnikju nacxalnik, Naser Oricx, ktor bil obvinilju za masakr Bosnju Serbis no svobodilju ot Haagju rasistju proti-Slaviansk tribunal, bil zaderzxilju za sxantazx i za dengi-falsxenie. Oricx bil poimalju v Saraevoju restoran podcxas pereber sxantazxuf.

2008-10-05, nedelek. Usled bankrot USA-ju invest-bankuf, Lehman Brothers, tisicxis malju Nemcju investnikis utratili sto-milionis dolaris. Nemcju investnikis doverili Lehman Brothers ibo tot invest-bank bil osnovilju uzx pred 150 rocxis.

2008-10-05, nedelek. Prosxlju siemden bil cxrez-obicxuo krevju v Meksikju grod Tihuana, ktor es u USA-ju granc i ktor sluzxijt takak centr narkju kontrabandenief. Prosxlju siemden Tihuanaju polcia naidil 49 telos ubilju muzxis, i ot start tut rocxuf uzx okol cxtir-sto. Nektor mertvnikis bili zudusilju, inju zustrelilju ili obezglovilju.

2008-10-05, nedelek. Nacxalnik om Britzemju okupacju voisko v Afganzem, Mark Caraleton-Smith, dopuskil zxe Afganzemju voina ne mozx but vigralju ibo Taliban imajt i bu imat pravdavernju podpor Afganzemju populaciaf. Soglosuo s Carleton-Smith edinju mozxju resxenie es ucxast Talibanuf v guverie.

2008-10-05, nedelek. Vcxera slucxili tri zemtrasenies silaf ot 5,6 do 6,0 gradusis v Baikalju oblast Rosiaf. Tut utro slucxil zemtrasenie silaf 4,2 gradusis Rihtersxkalaf v severju Japonia. Nikai cunami ni zxertvas bili raportilju.

2008-10-05, nedelek. Cxislo zxertvas smertilju usled tut-rocxju serial uraganis i tropik-burias na Haiti dosagil okol 800 cxlovekis.

2008-10-05, nedelek. Prosxlju nocx podcxas prizemenie v severju Bagdad sudarili dva USA-ju voisko-vrotletis tipuf UH-60 Blackhawk. Din mertvju cxtir poranilju.

2008-10-04, subotek. Oruxzilju prestupnikis otvodili u Nigerju breg sxes Filipinnikis. Povstanikis v oblast ustef om reka Nigxer vimagajut plus dengi iz neft-dobicxa.

2008-10-04, subotek. Podcxas prosxlju 24 cxasis Somalju piratis neuspehuo napadili cxtir korabis, poskroz prisutie cxtir USA-ju voisko-korabis. Tri napadilju korabis ubegili posred velju bistrost, i u cxtirju korab piratis prinesili pre-kratju rebrok dla napalubenie korabuf.

2008-10-04, subotek. Slovakju ministr zagrancief, Jan Kubisx, proglosil zxe resxenie tut-vremju globalju financ-krizaf ne es mozxju bez Rosia i vizval Europsoiuz dla sotrudie s Rosia. Kubisx tozx skazal zxe Rosia ostatijt dover-dostoinju ekonomju partner Slovakiaf i zxe gorsxitsju otnosenie mezx Rosia i NATO ne pricxinil Rosia no zxe bil pricxinilju ot NATO. Slovakju perv-ministr Robert Fico podcxas nedavnju intervu jasnuo proglosil zxe nedavnju voina v Kavkazia bil pricxinilju i spuskilju ot Gruzinia i ne ot Rosia.

2008-10-04, subotek. Sledstvie podtverdil zxe za teror-akt ktor slucxil vcxera v Jug-Osetju glavn-grod Chinvali es otvetju Saakasxvili, cxoi tainju sluzxbas planili, organizili i soverhili tut teror-akt. Usled Saakasxvilivoi terorizm i podpor terorizmuf Rosia imajt pravo vtorgat v Gruziniaf i provodit zmen rezximuf, takak USA zudelal v Irak i v Afganzem posle teroristju napadenie om Vsetju Torgju Centr v Nov-Jork. Saakasxvilivoi teror-akt smertil tri civilnikis i 8 Rosju mier-tvoritelis, vklucxuo nacxalnik Ivan Petrik.

2008-10-04, subotek. USA-ju ministrie zagrancief oglosil prodazx oruzxief dla Taivan za 6,4 gigalion dolaris. Paket oruzxief soderzxijt Patriot-III proti-raketju raketis, Apache napad-vrotletis, Harpoon raketis i proti-takju raketis. Prodazx esxte nuzxijt odobrenie USA-ju parlamentuf, ktor sleditelis pogledijut takak bez-sumnju.

2008-10-04, subotek. Nai-velju USA-ju organizacia om ateistis i bez-relignikis, 'Svobod ot Religia', obvinil Busx i inju politnikis za narusxenie USA-ju konstituciaf ibo proglosili takzvanju 'Narodju Den Molenief' takak narodju sviatak. Soglosuo s obvinitelis takai zakon narusxijt USA-ju konstitucia ktor zapretijt politnikis podporit religia.

2008-10-04, subotek. Podkupilju marionetnik i Serbju prezident, Boris Tadicx, vcxera podcxas navestenie Berlinuf podlizal Nemcju politnikis i prosil o vstup Serbiaf v Europsoiuzuf poskroz fakt zxe odnakju politnikis odobrili ot-rvanie om Kosovo ot Serbia.

2008-10-04, subotek. Na Nov-Jorkju birza cen neftuf vcxera dosagil uroven 93,88 USD za bocxka. Prostritsju ekonom-kolaps uzx udaril ne tolk promisl no tozx nizil cen neftuf.

2008-10-04, subotek. Sglosuo s gvornik Turcju voiskof piatnades Turcju voiakis bili smertilju v jug-vostokju Turcia ot Kurdju povstanikis. Sudar slucxil u Turcju voina-baz Aktutun. Kurdju povstanikis bili pravdapodobuo bazilju v severju Irak.

2008-10-03, piatek. Upotrebits raketis strelilju iz bez-pilotju letidlos USA-ju voisko smertil okol 20 cxlovekis v oblast Pakizemju - Afganzemju granc. Esxte ne es jasnju esli zxertvas bili civilnikis ili povstanikis.

2008-10-03, piatek. Usled seba-bombnikju napadenies u Sxiitnikju mecxetis v Irakju glavn-grod Bagdad bili vcxera smertilju prinaimensx 20 cxlovekis.

2008-10-03, piatek. Saakasxvilivoi terorists vzrivili voz-bomb v Jug-Osetju glavn-grod Chinvali. Ziavuo, posle proigralju voina proti Jug-Osetia, Saakasxvili tper probijt podkorit Jug-Osetia posred teroristju takticx. Soglosuo s pervju raportis prinaimensx siem cxlovekis bili smertilju. Plus i plus sleditelis verijut zxe tolk rezxim-zmen v Gruzinia bu pererivit problemis i terorizm v celoju Kavkazia. Cxtiri Gruzinju agentis bili zaderzxilju.

2008-10-03, piatek. Sxveicarju mega-bank UBS oglosil zxe bu uvolnit dva-tisicx sluzxnikis. UBS, takak inju bankis, utratil znacxju dengi usled USA-ju financ-kriza ibo investil v USA-ju hipotekis.

2008-10-03, piatek. Prosxlju nocx u zapad-Slovakju grod Trencxin avaril Cxehju pasazxirju autobus. Soglosuo s pervju raportis piat cxlovekis bili smertilju. Vo vrem avariaf na palub autobusuf bili 47 cxlovekis vklucxuo dva sxoferis.

2008-10-02, cxtirek. Podcxas Septembr tut rocxuf prodazx pasazxir-autos v USA nizil om 26 proc. Tut cxislo dokazijt zxe USA-ju financ-kriza uzx tper vlivijt celoju ekonomia. Poskroz podpor USA-ju gor-parlamentuf dla 700-gigalion-dolarju financju pomoc-paket, bolsxost birzas v celoju vset prodolgil svoi dol-tendencia.

2008-10-02, cxtirek. Tut den Rosju i Ukrainju perv-ministris, Putin i Timosxenko, vstretili v Novo-Ogarevo i podpisili mezx-guverju memorand o sotrudie v sfera gazuf.

2008-10-02, cxtirek. Usled panik-beg v perepolnju diskotek v sred-Tanzanju grod Tabora bili smertilju prinaimensx 20 i poranilju okol 50 detes.

2008-10-02, cxtirek. Naglju neocxekalju potokju dozxdis v normaluo suhju oblast Algerju Saharaf pricxinili blesk-potopis ktor smertili uzx okol 30 cxlovekis.

2008-10-02, cxtirek. Posle dva opustosxitsju uraganis, Gustav i Ike, ktor udarili Kuba tut leto, Kuba mozx perezxivat nedostacx om eda ibo tot dva uraganis nisxtovili 30-proc Kubaju agrar-kulturuf.

2008-10-02, cxtirek. Rosju prezident Medvedev i Nemcju kancler Angela Merkel, bu tut den vstretit v Petergrod. Sleditelis ocxekajut zxe oni bu besedit o ekonom-kriza, o Gruzinju voina takzxe o NATO-ekspanzia.

2008-10-02, cxtirek. Sledstviteli uziavili zxe voditel poezduf ktor avaril om 12-ju Septembr u Los-Angxeles ne vnimal cxervenju signal ibo bil podcxas vodenie tekst-pisatsju na svoi mobil-fon. Posledju tekst-pis voditel poslal tolk 22 sekundis pred avaria. Usled avaria umirali 25 cxlovekis, vklucxuo tekst-pisatsju voditel poezduf. Posle avaria poezd-firma zapretil upotrebenie mobil-fonis podcxas vodenie poezduf.

2008-10-02, cxtirek. USA-ju gor-parlament vcxera odobril pomoc-paket dla USA-ju financ-institutis. Dol-parlament bu pravdapodobuo glosit zavtra. Poskroz odobrenie pomoc-paketuf cen akcias na Japonju birzas tut utro prodolgil svoi nizenie. Ziavuo, financ-kriza es plus vazxnju cxem mnoguo ekspertnikis verili i es mozxju zxe Busxvoi 700-gigalion-dolarju pomoc-paket ne bu resxit tut vazxnju situacia.

2008-10-02, cxtirek. Soglosuo s Rosju gazet Izvestia, USA-ju marionetnik Juwxenko ogrozil bezopasost Ukrainiaf ibo prodal om terorist Saakasxvili oruzxie ktor bil nuzxju dla ohrona Ukrainju grodis. Juwxenko i Saakasxvili smolvili upotrebit tot oruzxie dla voina proti Jug-Osetia i Rosia. Juwxenko osobuo prikazil prodazx tot oruzxief proti interes Ukrainiaf i Ukrainju bezopasostuf.

2008-10-01, sredek. Somalju posolnik v Moskva, gospic Mohamed Mohamoud Handula, podaril Rosju voisko-korabis special-status vklucxuo pravo patrulit Somalju voda takak nabregit i presledit Somalju piratis na breg. Rosju strazx-korab, Neustrasximij, tper plovijt v napramenie Somaliaf i es mozxju zxe bu soprovoditju u Somalju breg esxte ot inju Rosju voisko-korabis. Otvodilju Ukrainju brem-korab Faina, provozitsju tankis i inju oruzxie es tper zakotvalju u Somalju breg blizuo sred-Somalju malgrod Hobio (Hobyo).

2008-10-01, sredek. Nai-verhju sud Rosiaf rehabilitil car Nikolas II i cxlenis jegoi rodzinuf i skazal zxe oni bili zxertvas politju presledenief. Car Nikolas II, jegoi zxen Aleksandra i onivoi piat detes bili zustrelilju ot Bolsxevnikis v rocx 1918. Rosju pravoslavju cerkov kanonizil carju rodzin takak sviatnikis.

2008-10-01, sredek. Upotrebits raketis, USA-ju bez-pilotju letidlo smertil prinaimensx sxes civilnikis v Pakizemju provincia Vaziristan, ktor es u Afganzemju granc. Pakizemju prezident Asif Ali Zardari proglosil zxe bu terpit nikai narusxenie Pakizemju suverenostuf.

2008-10-01, sredek. V Rosia startil din-rocxju voisko-sluzxba. Tut utro startil rekrutenie voisko-sluzxnikis dla din-rocxju voisko-sluzxba.

2008-10-01, sredek. Usled dragoju lecxarju opeka, malju pensias i ekonom-problemis, plus i plus starju USA-nikis nad 65 rocxis predlozxijut bankrot.

2008-10-01, sredek. Britzemju mega-firmas Unilever i Cadbury otzvali neskolk produktis usled soderzxenie melaminuf iz Cxinaju mlek. Na primer Unilever otzval Lipton mlekju cxai i Cadbury otzval svoi v Cxina virobilju cukorkas.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on PoliticsCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement