<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

ZABRANA SVINJETINE I BROJ 19 U KUR'ANU

March 16 2006 at 10:36 PM
Score 5.0 (1 person)
iskreni  (Login iskreni)

 
"A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa - za vas je neèista. Njihova mesa nemojte jesti niti se njihove strvine doticati - za vas su one neèiste.'" (Biblija, Levitski zakon 11:7,

Isus /Isa (as) prema Bibliji kaže razloge dolaska ....

"(17) "Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. (1 Zaista, kažem vam, dok ne proðe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan poteziæ iz Zakona neæe proæi, dok se sve ne zbude. (19) Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauèi ljude, najmanji æe biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge uèio, taj æe biti velik u kraljevstvu nebeskom." (Biblija, Evenðelje po Mateju 5-o poglavlje)

Dakle prema Bibliji, Isus/ Isa (as) kaže da nije došao da ukine Zakon. Ona zabrana konzumiranja svinjetine je dio tog Zakona. Isa (as) ne jede svinjetinu, njegovi apostoli ne jedu svinjetinu. I naðe se Pavle da kaže kako mu je Isus u viziji rekao kako je svinjetina u redu za jelo. Za života Isus kaže da æe praktikovanje Zakona uslijediti nagradom. Pavle dobija viziju gdje mu se Isus obraæa s odobrenjem po pitanju svinjetine. Milioni ljudi koji se zovu kršæanima ne slijede Isusa i apostole koji nisu jeli svinjetinu. Oni slijede Pavla

koiko je svinja pogana zivotinja licno sam se uvjerio
vidio sam kako jede svoje uginulo mladunce
pa onima koji jedu to pogano meso prijatno!!!
Po Bibliji.... "A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa - za vas je neèista. Njihova mesa nemojte jesti niti se njihove strvine doticati - za vas su one neèiste.'" (Biblija, Levitski zakon 11:7,8 )

Po Kur'anu.... "Zabranjuje vam se strv i krv i svinjsko meso…" (5:3) "Zabrana svinjetine seže daleko u prošlost. Poganim su svinje smatrali Fenièani, Etiopljani, Stari Egipæani, a za jevreje je svinjsko meso odvratno, svinja je simbol prljavštine i nevaljalog.

U Tewratu (Tori) svinjsko meso se zabranjuje u Levitskom zakoniku (11:7, i u Ponovljenom zakonu (14:8,12). Sve što važi za jevreje na osnovu Tore, isto važi i za kršæane na osnovu Evanðelja. Sve što uèi Stari zavjet, uèio je i Isus Krist. On jasnim rijeèima kaže da se zakoni Starog zavjeta moraju poštovati bez ikakve izmjene: “Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon i proroke. Ne doðoh da ih ukinem, veæ da ih ostvarim.” (Matej, 5:17,19).

Islamska Zajednica Srbije
http://izs.org.yu/vesti/aktivnosti/text_14.php

matematicka konstrukcija Kur'ana:


-Rijec Ovozemaljski zivot (Dunjaluk) je pomenuta 115 puta u Kur'anu ,
Buduci svijet (Ahiret) se nalazi takodje na 115 mijesta u Kur'anu.
-Rijec Meleki se kao i rijec Sejtani pominju 88 puta u Kur'anu.
-Rijec Zivot (Hayat) se u Kur'anu pominje na 145 mesta , koliko i rijec Smrt(Mawt).
-Rijec Iblis je U Kur'anu pomenut na 11 mijesta isto koliko i rijec zastita od sejtana.
-Rijec Muslimani su pomenuti 41 put u Kur'anu koliko i rijec Djihad (Borba na Allahovom putu).
-Rijec Zlato se pominje na 8 mijesta koliko i rijec Luksuzni zivot.
-Rijec Razum se u Kur'anu pominje 49 puta koliko i rijec svijetlost.
-Rijec Cvrst je u Kur'anu pomenuta 114 puta koliko i rijec Strpljenje.
-Rijec Muskarac se nalazi na 24 mijesta koliko i rijec Zena .
-Rijec Molitva (Salat) je pomenuta 5 puta.
-Rijec Mjesec (Shahr) se pominje 12 puta u Kur'anu.
-A rijec Dan (Yawm) je u Kur'anu pomenuta 365 puta.Rijec Voda (Baher) je u Kur'anu pomenuta 32 puta , a rijec Zemlja (Barr) 13 puta .Ako ih saberemo dobicemo broj 45.
Sada nalazimo procentualnu zastupljenost rijeci Voda u ukupnom broju rijeci (Voda i Zemlja). Ona iznosi 32/45 x 100%=71.11111%
Procentualna zastupljenost rijeci Zemlja u ukupnom broju rijeci Voda i Zemlja iznosi 28.8888888%
Odnos zemlje i vode na planeti Zemlji iznosi bas ovoliko.


Ovog jos ima na
http://www.monteislam.com/index.php?akci...umns&main_id=19

Matematièka konstrukcija Kur'ana
monteislam.com


Islamskim ucenjacima je znacenje ajeta "Nad njim je devetnest" dugo
vremena bio nepoznat.
Sve dok dr. Resad Halifa 1974 pomocu kompjutera nije otkrio slijedece
cinjenice:

-Prva sura koja je objavljena po hronoloskom redosljedu je sura Al Alaq
koja je smjestena na 96-mestu ili devetnestom mestu od pozadi.
- Prvo je objavljeno 5 ajeta ove sure.
"Citaj , citaj u ime Gospodara tvoga koji stvara
stvara coveka od ugruska
-Citaj plemenit je Gospodar tvoj koji poucava peru,
koji uci covjeka onome sto ne zna. (96:19)

-Ovih pet ajeta se sastoje od devetnaest rijeci
-U ovih 19 rijeci su sadrzana 76 harfa (slova) A broj 76 je djeljiv sa 19 ,
19x4=76
-Kasnije se objavljuje jos 14 ajeta , koji kada se saberu sa onih 5 daju 19
-Broj harfova ove sure je 285, opet broj koji je djeljiv sa 19 (19x15=285)

-Allahov pecat u Kur'anu "Bismilahi Rahman i Rahim" sto znaci
"U ime Allaha Milostivog Samilosnog " se sastoji od 19 harfova.
-Rijec ISM (ime) se u Kur'anu spominje 19 puta
-Rijec ALLAH se u Kur'anu spominje 2698 puta ,
a broj 2698 je opet deljiv sa 19. 142x19=2698.
-Rijec ER RAHMAN ( Milostivi ) se u Kur'anu spominje 57 puta
19x3=57
-Rijec ER RAHIM ( Samilosni ) je u Kur'anu spomenuta 114 puta
19x6=114

-U Kur'anu se nalaze tacno 114 pecata
-Sura u casnom Kur'anu ima 114. 19x6=114
-Brojevi u Kur'anu se spominju na 285 mesta sto je opet
djeljivo sa devetnest 19x15=285
-Ako saberemo ove brojeve po njihovoj brojcanoj vrijednosti
dobicemo broj 174 591 koji je djeljiv sa 19 (19x9189)
-Ako izbacimo brojeve koji se ponavljaju dobivamo 162 146
(19x8534)

-Ta i Ha su harfovi koji se u suri TAHA nalaze na 342 mjesta
19x18=342
-Ja i Sin u suri JASIN ima tacno 285. 19x15
-Ta i Sin u surama koje imaju ove inicijale ima na 494 mjesta
( 19x26=494 )
-Harfovi Elif,Lam,Mim i Ra su pocetni inicijali sure Ar Rad u kojoj su ovi
harfovi nalaze 1501 (19x79=1501)
-Lamova u 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 11 780
( 19x620=11 780 )
-Elifa u svih 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 17 499
( 9x921=17 499 )
-Mimova kojih u 17 sura koje imaju ovaj inicijal ima 8 683
( 19x457=8 683 )
-Sura An Nasr koja je posljednja u cjelosti objavljena sastoji
iz 19 rijeci.

To su bile neke od cinjenica do koje je dosao dr.Resad Halifa
vezanih za broj 19.

A sada cu navesti jos neke cinjenice koje su vezane za numerologiju.

Rijec Ovozemaljski zivot (Dunjaluk) je pomenuta 115 puta u Kur'anu ,Buduci
svijet (Ahiret) se nalazi takodje na 115 mesta u Kur'anu.
Rijec Andjeli (Meleki) se kao i rijec Djavoli (Šejtani) spominju 88 puta u Kur'anu.
Rijec Zivot (Hayat) se u Kur'anu spominje na 145 mesta , koliko i rijec Smrt
(Mawt).
Rijec Iblis (Satana-Sejtan) je U Kur'anu spomenut na 11 mjesta isto koliko i
rijec zastita od Sejtana.
Rijec Muslimani su pomenuti 41 put u Kur'anu koliko i rijec Dzihad (Borba na
Allahovom putu).
Rijec Zlato se spominje na 8 mjesta koliko i rijec Luksuzni zivot.
Rijec Razum se u Kur'anu spominje 49 puta koliko i rijec svjetlost.
Rijec Cvrst je u Kur'anu spomenuta 114 puta koliko i rijec Strpljenje.
Rijec Muskarac se nalazi na 24 mesta koliko i rijec Zena .
Rijec Molitva (Salat) je spomenuta 5 puta.
Rijec Mesec (Shahr) se spominje 12 puta u Kur'anu.
A rijec Dan (Yawm) je U Kur'anu pomenuta 365 puta.

Rijec Voda (Baher) je u Kur'anu spomenuta 32 puta , a rijec Zemlja (Barr) 13
puta .Ako ih saberemo dobicemo broj 45.
Sada nalazimo procentualnu zastupljenost rijeci Voda u ukupnom broju rijeci
(Voda i Zemlja). Ona iznosi 32/45 x 100%=71.11111%
Procentualna zastupljenost rijeci Zemlja u ukupnom broju rijeci Voda i Zemlja
iznosi 28.8888888%
Odnos zemlje i vode na zemlji iznosi bas ovoliko.

Da li je moguce da je Muhammed s.a.v.s. bio upoznat sa ovom cinjenicom prije 1400 godina.

Ti (O Muhamede) nijednu knjigu nisi citao prije ove a nisi je
ni desnom rukom svojom pisao inace posumnjali bi oni sto lazi govore. 29:48

Reci-Kada bi se svi ljudi i dzini udruzili da sacine jedan ovakav Kur'an
oni kao sto je on nebi sacinili

Rijec Muskarac se nalazi na 24 mesta koliko i rijec Zena .
Rijec Molitva (Salat) je spomenuta 5 puta.
Rijec Mesec (Shahr) se spominje 12 puta u Kur'anu.
A rijec Dan (Yawm) je U Kur'anu pomenuta 365 puta.

Rijec Voda (Baher) je u Kur'anu spomenuta 32 puta , a rijec Zemlja (Barr) 13
puta .Ako ih saberemo dobicemo broj 45.
Sada nalazimo procentualnu zastupljenost rijeci Voda u ukupnom broju rijeci
(Voda i Zemlja). Ona iznosi 32/45 x 100%=71.11111%
Procentualna zastupljenost rijeci Zemlja u ukupnom broju rijeci Voda i Zemlja
iznosi 28.8888888%
Odnos zemlje i vode na zemlji iznosi bas ovoliko.

Da li je moguce da je Muhammed s.a.v.s. bio upoznat sa ovom cinjenicom prije 1400 godina.

Ti (O Muhamede) nijednu knjigu nisi citao prije ove a nisi je
ni desnom rukom svojom pisao inace posumnjali bi oni sto lazi govore. 29:48

Reci-Kada bi se svi ljudi i dzini udruzili da sacine jedan ovakav Kur'an
oni kao sto je on nebi sacinili
A kad se tome još pridodaju utisci poslije èitanja Kur'ana onih do èijeg se mišljenja drži.......

http://www.miraclesofthequran.com/perfection_02.html#270

http://www.islam-vaxjo.com/bdz/textovi.htm

Sifrirani kod u tekstu Kur’ana


Neke od tajni iz Bozjeg plana stvaranja svijeta objasnicemo na primjeru sifriranog koda kojeg smo otkrili u tekstu Kur’ana. Naime, u toj knjizi smo upravo desifrovali taj kod. Otkrili neka od "slova" iz Bozanske abecede kodiranja teksta u toj svetoj knjizi. Evo kako smo otkrili taj kod: Prvo smo slovima iz teksta Kur’ana odredili numericku vrijednost. Nakon toga smo u tom tekstu umjesto slova stavili - brojeve. Na taj nacin smo dobili tekst Kur’ana - u obliku brojeva. Sada nas je ocekivao slijedeci zadatak, a to je da pokusamo da u tom Kur’anu koji je bio sacinjen samo od brojeva otkrijemo da li zaista postoji tajni Boziji sifrirani kod. I u tome smo, uz Bozju pomoc, uspjeli. Desifrovali smo taj kod. Otkrili smo jedan vrhunski savrsen sistem kodiranja teksta Kur’ana. Svaki dio teksta te knjige ima svoje posebne kodne oznake. Tajni Boziji kodovi meðusobno povezuju sva slova iz Kur’ana, sve rijeci, recenice, poglavlja i druge dijelove teksta iz te knjige. Input elementi u toj bozanskoj formuli kodiranja su kodovi: 19 i 7, analogni kod, relacija: Par- nepar, skupovi brojeva i mnogi drugi kodovi. Output te formule su kodovi 139, 931, i kodirane sifre 19 i 7. Kako konkretno izgleda taj Boziji sifrirani kod objasnicemo na slijedecem primjeru.

Sifrirani kod u Bismilli

Prvi dio teksta koji je objavljen u Kur’anu zove se Bismilla i isti glasi ovako:

U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!

Taj tekst ima 19 slova. To su:

Ba, Sin, Min, Elif, Lam, Lam, Ha, Elif, Lam, Ra, Ha, Min, Nun, Elif, Lam, Ra, Ha, Ja i Min ;

Da bismo mogli da u tom tekstu otkrijemo Boziji sifrirani kod prvo trebamo da u istom umjesto slova stavimo odgovarajuce brojeve. Ustvari treba da slovima iz tog teksta odredimo numericku vrijednost. To cemo uraditi ovako:

2, 12, 24, 1, 23, 23, 27, 1, 23, 10, 6, 24, 25, 1, 23, 10, 6, 28, 24 ;

Eto, tako izgleda tekst Bismille kada ga izrazimo u brojevima. Sada cemo pokusati da u tim brojevima dekodiramo tajni Bozanski sifrirani kod.

Prvo cemo sabrati sve brojeve iz Bismille;

(2 +12 +24 +1+23 + 23 + 27+1 +23 +10 +6 +24 + 25 +1+

23 +10 + + 6 + 28 + 24 ) = 293 ;

Odnosno:

Bs = 293;

Dakle, zbir tih brojeva je 293.

Matrica kodiranja

Sada nas zanima zasto je tekst Bismille sacinjen bas od tih brojeva, a ne od nekih drugih, zasto su ti brojevi poredani bas tim redosljedom a ne nekim drugim, zasto je njihov zbir 293, itd.

Da bismo dobili odgovore na ta pitanja izvrsicemo dekodiranje Bismile. To dekodiranje cemo izvrsiti uz pomoc matricnog racuna. Svaka matrica ima odgovarajuci broj redova i kolona. I matrica Bismile ima takodje odgovarajuci broj redova i kolona. Broj redova je jedan, a broj kolona 19. Svaki broj iz teksta Bismile uspostavlja konekciju sa redom u koji je rasporedjen, a takodje i sa kolonom u kojoj je rasporedjen.

Evo kako to konkretno izgleda:

Prvo slovo Ba je u tom tekstu rasporedjeno u prvi red i u prvu kolonu. Numericka vrijednost tog slova uspostavlja konekciju sa redom i kolonom na slijedeci nacin:

2,1,01 = 2101;

Slovo Sin je rasporeðeno u prvi red i drugu kolonu. Konekcija tog slova izgleda ovako:

12,1,02 = 12102;

itd.

Sada æemo dekodirati cijeli tekst Bismille;

( 2101 + 12102 + 24103 + 1104 + 23105 + 23106 + 27107 + 1108 + 23109 + 10110 + 6111 + 24112 + 25113 + 1114 + 23115 + 10116 + 6117 + 28118 + 24119 ) = 295090;

odnosno:

Dc1 = 295090;

Prethodno navedene kodne relacije imaju i svoje analogne kodove. Na primjer: Analogni kod broja 2101 je 1012, broja 12102 je 20121, itd.

Sada cemo da saberemo te njihove analogne kodove:

( 1012 + 20121 + 30142 + 4011 + 50132 + 60132 + 70172 + 8011 + 90132 + 01101 + 1116 + 21142 + 31152 + 4111 + 51132 + 61101 + 7116 + 81182 + 91142 ) = 684160;

odnosno:

DcAn= 684160;

Elementi za dekodiranje Bismille su nam velicine: Dc1 i DcAn.

Sada cemo sabrati te velicine:

( Dc1 + DcAn) = ( 295090 + 684160 ) = 979250;

odnosno:

DcB = 979.250;

Velicina DcB je output sifriranog koda ciji input su slova iz Bismille. Za tu velicinu mozemo reci da je aritmeticki izraz za Bismilu. Naime, sve kljucne informacije iz Bismile su kodirane bas u tom aritmetickom izrazu. Sada nas zanima zasto je Uzviseni Bog u Svom tajnom Bozjem znanju odlucio da aritmeticki izraz za tu velicinu bude broj 979250 i u cemu je smisao tog kodiranja. Odgovor na to pitanje dace nam formula za dekodiranje datog matricnog racuna. Ta formula izgleda ovako:

( A1 x 931) + ( A2 x 139) + ( 19 x 7) = DcB ;

( A2 - A1 ) = Bs ;

Rješenje za ovu jednacinu je:

A1 = 877;

A2 = 1170;

( 877 x 931 ) + ( 1170 x 139 ) + ( 19 x 7 ) = 979250;

( 816487 + 162630 + 133 ) = 979250;

( A2 - A1) = ( 1170 - 877 ) = 293;

Na ovaj nacin mi smo dekodirali matricni kod u tekstu Bismille. Kako se vidi Uzviseni Bog je Bismillu zaista kreirao koristeci Svoje Bozanske matricne kodove. “Slova” iz te abecede kodiranja su kodovi 931, 139, 19 i 7, sto se moze vidjeti iz prethodno navedene formule za dekodiranje Bismille. Ti kodovi u korelaciji jedan s drugim daju tekst Bismille. Naime, kada bismo navedene kodove preveli sa jezika brojeva na jezik slova dobili bismo upravo taj tekst. Dakle, dobili bismo Bismillu. Hajdemo da to provjerimo. Pretpostavicemo da znamo da je broj 979250 aritmeticki izraz za Bismillu. Istovremeno pretpostavicemo da ne znamo kako je nastao taj aritmeticki izraz i da ne znamo koji tekst iz uzvisenog Kur’ana je kodiran u tom izrazu. Da bismo saznali o kojem tekstu se radi treba da dekodiramo taj broj, dakle da dekodiramo broj 979250. Formula za to dekodiranje izgleda ovako:

Input = DcB =979250;

Kodovi su: 931, 139 , 19 i 7;

Matrica ima x redova i Y kolona.

Output = Tekst Bismille

-------------------------------------------------------

Rjesenje za ovu matricu je:

X = 1; Y = 19;

( A1 x 931) + ( A2 x 139) + ( 19 x 7) = DcB ;

A1 = 877;

A2 = 1170;

( Dc1 + DcAn) = ( 295090 + 684160 ) = 979250;

DcAn =( 1012 + 20121 + 30142 + 4011 + 50132 + 60132 + 70172 +

+ 8011 + 90132 + 01101 + 1116 + 21142 + 31152 + 4111 + 51132 +

+61101 + 7116 + 81182 + 91142 ) = 684160;

Dc1=( 2101 + 12102 + 24103 + 1104 + 23105 + 23106 + 27107 + 1+

+108 + 23109 + 10110 + 6111 + 24112 + 25113 + 1114 + 23115 +

+10116 + 6117 + 28118 + 24119 ) = 295090;

Sada cemo iz kodne oznake Dc1 dekodirati tekst Bismille:

(2 + 12 + 24 + 1 + 23 + 23 + 27 + 1 + 23 + 10 + 6 + 24 + 25 +

1 + 23 + 10 + + 6 + 28 + 24 ) = 293 ;

Ba, Sin, Min, Elif, Lam, Lam, Ha, Elif, Lam, Ra, Ha, Min, Nun, Elif, Lam, Ra, Ha, Ja i Min ;

Kako vidimo postoji matematicka mogucnost da aritmeticki izraz za Bismillu dekodiramo pa da dobijemo tekst Bismille, a i obrato, mozemo da dekodiramo tekst Bismille pa da dobijemo njen kodni izraz, a to je broj 979250.

Ostale matematicke relacije

U ovom sistemu kodiranja susrecemo i mnoge druge matematicke zakonitosti. Evo nekih primjera:

Primjer 1

A1 = 877; Analogni kod = 778;

-----------------------------

A2 = 1170. Analogni kod = 0711;

----------------------------------------

Sada cemo sabrati prethodno navedene kodove i njihove analogne kodove:

( 877 + 778 + 1170 + 711 ) = 3536;

3536 = ( 197 + 719 + 197 + 719 + 197 + 719 + 197 ) + ( 197 + 197 + 197);

U ovom primjeru imamo kodiranje u znaku kodova 19 i 7.

--------------------------

Primjer 2

Prethodno navedeni kodovi i analogni kodovi su u konekciji jedan s drugim. A izraz za tu konekciju su kodovi 19 i 7:

778 1 1 877 ;

Konekcija = 778 877;

-----------------------------

0711 1 1 1170

Konekcija = 07111170;

----------------------------------------

Zbir konekcije = ( 778 877 + 07111170 ) = 7890047;

7890047 = ( 197 + 197 + 197 +…………….+ 197 );

7890047 = ( 197 x 40051 );

I u ovom primjeru imamo kodiranje sa kodovima 19 i 7.

Primjer 3

( A2 x 139 ) + (A1 x 931) - (( A1 x 931 ) - (A2 x 139 )) = ( 139 + 139 + 139 +…………..+ 139;


( 162630 + 816487 ) - ( 816487 - 162639 = ( 979117 - 653857 ) =( 139 x 2340 );

----------------------

( A2 x 139 ) + (A1 x 931) + (( A1 x 931 ) - (A2 x 139 )) = ( 931 + 931 + 931 +-…………………..+ 931);

( 162630 + 816487 ) + ( 816487 - 162639 = ( 979117 + 653857 ) =( 931 x 1754 );

------------------------

( 2340 : 1754 ) = ( 1170 : 877 );

Primjer 4

( A1 x 931 ) + (A2 x 139 ) = 979117;

979117 = ( 489558 + 489559);

489558 - X = 162630 = (A2 x 139);

489559 + X = 816487 = (A1 x 931);

X = 326928;

326 928 = ( 139 + 139 + 139 +…………….+ 139);

( 326 928 - (A2 x 139 ) = ( 326928 - 162630 ) = 164 298;

164 298 = ( 139 + 139 + 139 +………………+ 139);

itd.

Skupovi brojeva

Jedno od Bozjih znamenja u Bismilli su i skupovi brojeva. Ti skupovi su kodirani sa kodovima 139 i 931.

Primjer:

( S2 + S12 + S24 + S1 + S23 + S23 + S27 + S1 + S23 + S10 + S6 +

+S24 + S25 + S1 + S23 + S10 + S6 + S28 + S24 ) = Ss ;

Ss = (3 + 78 + 300 + 1 + 276 + 276 + 378 + 1 + 276 + 55 + 21 +

+300 + 325 + 1 + 276 + 55 + 21 + 406 + 300 )

Ss = 3349;

3349 = ( 139 + 931 + 139 + 931 + 139 + 931 + 139 );


Kako vidimo skupovi brojeva u Bismili su zaista kodirani sa kodovima 139 i 931.

………………………………………………………….

Ti skupovi su kodirani i sa kodovima 19 i 7:

3349 = ( 197 + 197 + 197 +………………….+ 197);

3349 = ( 197 x 17);

………………………………………..

Analogni kod navedenih skupova brojeva je:

SsAn= ( 30 + 87 + 003 + 10 + 672 + 672 + 873 + 10 + 672 + 55 + 12 + 003 + 523 + 10 + 672 + 55 + 12 + 604 + 003 ) ;

SsAn = 4978;

( Ss + SsAn ) = ( 3349 + 4978 ) = 8327;

8327 = ( 139 + 931 + 139 + 931 + 139 + 931 + 1907 + 139 + 931 + 139 + 931 + 139 + 931);

I u ovom primjeru imamo kodiranje sa kodovima 139, 931, 19 i 7.

Konekcija slova

Kada numericku vrijednost svih slova iz Bismille spojimo u samo jedan aritmeticki izraz dobicemo rezultat koji je sacinjen od kodova 19 i 7:

Slova iz Bismille:

2, 12, 24, 1, 23, 23, 27, 1, 23, 10, 6, 24, 25, 1, 23, 10, 6, 28, 24;

Konekcija:

2 12 24 1 23 23 27 1 23 10 6 24 25 1 23 10 6 28 24 ;

Kodovi 19 i 7:

2 12 24 1 23 23 27 1 23 10 6 24 25 1 23 10 6 28 24 : X = ( 19 + 7 + 19 + 7 + 19 + 7 + 19 + 7 + 19 + 7 +………………+ 19 + 7);

Dakle, kada spojimo numericke vrijednosti svih slova iz Bismille dobicemo rezultat u znaku sifri 19 i 7.

RELACIJA : PAR- NEPAR

Neka slova iz Bismille imaju numericku vrijednost koja je paran, a neka koja je neparan broj. Neparne numericke vrijednosti su: 1, 23, 23, 27, 1, 23, 25, 1 i 23. Parne numericke vrijednosti su: 2, 12, 24, 10, 6, 24, 10, 6, 28 i 24 ;

Konekcija slova, redova i kolona

Neparne numericke vrijednosti:

1,1,04 ; 23,1,05 ; 23,1,06 ; 27,1,07 ; 1,1,08 ; 23,1,09; 25,1,13 ;

1,1,14; 23,1,15 = (1104 + 23105 + 23106 + 27107 + 1108 +

+23109 + 25113 + 1114 + 23115 ) = 147981 ;

Snp = 147981;

Analogni kod:

(4011 + 50132 + 60132 + 70172 + 8011 + 90132 + 31152 + 4111 + 51132) = 368985 ;

SnpAN= 368985 ;

………………………………………

Parne numericke vrijednosti:

2,1,01 ; 12,1,03 ; 24,1,03 ; 10,1,10; 6,1,11; 24,1,12; 10,1,16; 6,1,17 ; 28,1,18 ; 24,1,19 ; =

= ( 2101 + 12102 + 24103 + 10110 + 6111 + 24112 + 10116 + 6117 + +28118 + 24119 ) = 147109 ;

( Snp + SnpAN ) = ( 147981 + 368985 ) = 516966;

Sp = 147109 ;

Analogni kod;

( 1012 + 20121 + 30142 + 01101 + 1116 + 21142 + 61101 + 7116 + +81182 + 91142 ) = 315175;

SpAN= 315175;

………………………………………………………..

( Snp + SnpAN) = NV Np ;

NV Np = 147981 + 368985 ) = 516966 ;

……………………………………………………..

( Sp + SpAN ) = NV P = ( 147109 + 315175 ) = 462284 ;

( NV Np + NV P ) =(516966 + 462284) = 979250

Kf = ( 979250 : 2 ) = 489625 ;

( Kf + X ) = NV Np ;

X = 27341;

( 489625 + 27341 ) = 516966 ;

……………………….

( Kf - X ) = NV P ;

X = 27341;

( 489625 - 27341 ) = 462284 ;

……………………………………

Velicina X je kljuc za dekodiranje relacije Par-Nepar o kojoj govorimo u ovom tekstu. To dekodiranje cemo izvrsiti na slijedeci nacin:

27341 = ( 197 + (139 + 931) x 13 + 197 + (139 + 931) x 12+197 );

Kako se vidi Uzviseni Bog je relaciju: par-Nepar u Bismilli kodirao koristeci Svoje bozanske kodove 197, 139 i 931.

Parne i neparne kolone

Neka od slova iz Bismille su objavljena u neparnim, a neka u parnim kolonama. Neparne kolone su: 1,3,5,7,9,11,13,15,17 i 19. Parne su: 2,4,6,8,10,12,14,16 i 18. Sada cemo uspostaviti konekciju izmeðu tih slova, redova i kolona:

Relacija nepar

2,1,01 ; 24,1,03 ; 23,1,05; 27,1,07 ; 23,1,09 ; 6,1,11 ; 25,1,13; 23,1,15; 6,1,17; 24,1,19; = ( 2101 + 24103 + 23105 + 27107 + 23109 + 6111 + 25113 + 23115 + 6117 + 24119 ) = 184100 ;

Knp = 184100 ;

Analogni kod:

(1012 + 30142 + 50132 + 70172 + 90132 + 1116 + 31152 + 51132 + 7116 + 91142 ) = 423248 ;

KnpAN = 423248;

Relacija par

12,1,02 ; 1,1,04; 23,1,06; 1,1,08; 10,1,10; 24,1,12; 1,1,14; 10,1,16, 28,1,18; = ( 12102 + 1104 + 23106 + 1108 + 10110 + 24112 + 1114 + 10116 + 28118 ) = 110990;

Kp = 110990;

Analogni kod:

( 20121 + 4011 + 60132 + 8011 + 01101 + 21142 + 4111 + 61101 + 81182 ) = 260912;

KpAN = 260912;

( Knp + KnpAN) = ( 184100 + 423248 ) = 607348;

KNPV = 607348;

(Kp + KpAN) = (110990 + 260912) = 371902;

KPV = 371902;

Kf = ( 979250 : 2 ) = 489625 ;

( Kf + Y ) = KNPV ;

Y = 117723;

( 489625 + 117723 ) = 607348 ;

……………………….

( Kf - Y ) = KPV ;

Y = 117723;

( 489625 - 117723 ) = 371902 ;

Velicina za dekodiranje ove relacije: Par-Nepar je Y. To dekodiranje cemo izvrsiti na slijedeci nacin:

117723 = ( 139 + ( 931 x 63 ) + 139 + ( 931 x 63 ) + 139 );


I u ovom primjeru kodiranje Bismile je izvrseno sa kodovima 139 i 931.

Desna strana

Uzviseni Bog u Svojoj programskoj koncepciji stvaranja svijeta prednost daje desnoj strani. To cini tako da prilikom kodiranja sekvenci sa desne strane iste obiljezi sa Svojim Bozanskim kodovima 139, 931, 19 i 7. Kako to konkretno izgleda objasnicemo na primjeru Bismille.

Slova u Bismilli na desnoj strani su:

Ha, Min, Nun, Elif, Lam, Ra, Ha, Ja, i Min

Numericka vrijednost tih slova je:

6, 24, 25, 1, 23, 10, 6, 28 i 24

Navedene numericke vrijednosti su u matrici Bismille u konekciji sa redovima i kolonama. Ta konekcija izgleda ovako:

6,1,11 ; 24,1,12 ; 25,1,13; 1,1,14 ; 23,1,15 ; 10,1,16; 6,1,17 ; 28,1,18 i 24,1,19; = (6111 + 24112 + 25113 + 1114 + 23115 + 10116 + 6117 + 28118 + 24119 ) = 148035;

148035 = ( 139 + 139 + 139 +.............+ 139 );

148035 = ( 139 x 1065 );

.................................................

Analogni kod broja 148035 je 530841. I taj broj je kodiran sa kodom 139:

530841 = ( 139 + 139 + 139 + .................+ 139);

530841 = ( 139 x 3819 );

itd.

Skupovi slova

----------------------

Slova iz Bismille mozemo grupisati u razlièite skupove slova. Evo jednog primjera:

S1 = Ba = 2;

S2 = (Ba i Sin) = (2 + 12) = 14;

S3 = (Ba,Sin i Min) = ( 2 + 12 + 24 ) = 38 ;

itd.

(S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 + S15 + S16 + S17 + S18 + S19 ) = ( 2 + 14 + 38 + 39 + 62 + 85 + 112 + 113 + 136 + 146 + 152 + 176 + 201 + 202 + 225 + 235 + 241 + 269 + 293 ) = 2741;

2741 = ( 293 + 931 + 293 + 931 + 293 );

U ovoj dekoding shemi imamo kodove 293 i 931. Kod 293 pretstavlja zbir numerickih vrijednosti svih slova iz Bismille, a kod 931 pretstavlja tajni Boziji znak kojim je uzviseni Allah,dz.s. obiljezio sva Svoja djela u nasem materijalnom Kosmosu.

Kako vidimo, Uzviseni Allah,dz.s. je Bismillu kreirao svrsishodno i s mudroscu.Kreirao ju je s mjerom. A izraz za tu mjeru su kodovi: 931, 19 i 7, analogni kod, relacija: par-Nepar i mnogo toga jos. Radi se o vrhunski savrsenom sistemu kodiranja. Taj sistem je tako kreiran da nama ljudima omogucava da slova iz Bismille “prevedemo” sa jezika slova na jezik brojeva, a i obratno. Matematika nam evo i ovaj put posvjedoci da je Autor i Kreator Bismille, Svemoguci i Sveznajuci Stvaralac, Allah,dz.s.


Autor: avicena Poslano: 29/09/2005 12:01
....pa zatim....
Citat:

Teorija relativnosti

. U poznatoj teoriji relativnosti Ajnstajn je otkrio da postoji kvantitativna veza izmedju mase i energije. Do tog otkrica je dosao 1905. godine. Ako se masa (m) izrazi u gramovima, a energija (E) u ergovima tada jednacina njihove uzajamne veze izgleda ovako:

E = mc2

Ajnstajn je, ustvari, samo otkrio kako izgleda data empirijska stvarnost. Otkrio je da svakoj promjeni energije odgovara promjena mase i obratno. Medjutim, ono sto nije otkrio, i sto nedostaje toj teoriji, je objasnjenje, zasto je to bas tako, i zasto je uzviseni Bog odredio da bude bas takva uzajamna veza izme ju mase i energije. Bit i sustinu te stvarnosti spoznat cemo ako za objasnjenje te teorije koristimo konstante iz Bozije formule stvaranja svijeta, a to je prije svega, sekvencioniranje svih procesa u Kosmosu u znaku broja 931. To cemo uraditi ovako: Analizirat cemo procese nuklearnih transformacija, pa cemo utvrditi koliko energije odgovara atomskoj jedinici mase. Kada to uradimo otkrit cemo jednacinu stvaranja helijumovog jezgra:

2p + 2n = a + 931 x 0,0302

931 ALLAH

3p + 3n = a + 931 x 0,0453


931 ALLAH

…………………………………………………………

4p +4n = a + 931 x 0,0604


931 ALLAH

………………………………………………………..


5p + 5n = a + 931 x 0,0755


931 ALLAH


.......................


6p + 6n = a + 931 x 0,0906


931 ALLAH

…………………………………………………………..

((2p + 2n) - a): 0,0302 = 931 ALLAH;


---------------------------------------- itd.


Dakle, atomskoj jedinici mase odgovara energija od 931 mev. Eto, u tome je objasnjenje za tu stvarnost. Uzviseni Bog je odredio da aritmeticki izraz za kvantitativnu vezu izmedju mase i energije bude broj 931. Ustvari, odredio je da u formuli uzajamnih odnosa mase i energije pise da je Autor i Kreator tih procesa Svemoguci i Sveznajuci Stvaralac, Allah,dz.s. Kada pogledamo tu formulu bice nam odmah sve jasno. Odmah cemo znati o cemu se tu zaista radi. Naime, u toj formuli na sasvim ocigledan i jasan nacin pise da je Uzviseni Allah,dz.s. zaista Kreator tih procesa. Bozije ime je napisano tako jasno da u tom pogledu zaista ne moze biti nikakve dileme. Ne moze biti dileme da je uzviseni Bog u toj formuli zaista “napisao” i “zapisao” Svoje Bozansko ime. Napisao je Svoje vlastito Bozansko ime, neka se zna ko je Autor i Kreator tih procesa. Neka se zna da je te procese zaista kreirao Uzviseni Allah,dz.s.

Kvantitativna veza izmedju svih materijalnih sila u Kosmosu, uspostavlja se prema formuli ciji output je broj 931. Ustvari, ravnoteza izmedju tih sila uspostavlja se u znaku tog broja.Takodjer, ravnoteza u postojanju i funkcionisanju svih fenomena u Kosmosu uspostavlja se u znaku tog broja. Kada ne bi tako bilo, i kada ne bi bilo te ravnoteze, tada bi se raspao naš materijalni svijet. Tada ne bi bilo ni nas. Sile entropije bi unistile sve sto postoji, i sto je stvoreno. Uzviseni Bog najbolje pozna te tajne. Upravo zbog toga je ravnotezu u funkcionisanju naseg Kosmosa uspostavio koristeci zakonitosti sekvencioniranja u znaku broja 931. Ustvari, odredio je da naš svijet funkcionise, i postoji u znaku Njegovog uzvisenog imena. Uzviseni Allah,dz.s. je izvor naseg postojanja. On je uzrok naseg postojanja. Kosmos je, ustvari, vrhunski savrsen kompjuterski sistem u kojem svi fenomeni funkcionsu na najsavrseniji i najuzviseniji nacin. Sve što se desava u nasem materijalnom svijetu, desava se tacno onako, i samo onako kako je to odredio nas Stvoritelj i Gospodar, Allah,dz.s.


Sta ce se desiti kada se u nekom od fenomena poremeti ravnoteza koju je uzviseni Bog uspostavio koristeci zakonitosti broja 931? Kao primjer moze nam posluziti nas organizam. Celije u zdravom organizmu su sacinjene od cestica ciji aritmeticki izraz je broj 931, o cemu cemo, ako Bog da, detaljnije govoriti govoriti u ovom nasem, i vasem, web siteu.. Nekada se desi da se poremeti matematicka ravnoteza u gradji tih celija. Tada aritmeticki izraz za nase celije nije vise broj 931, vec neki drugi broj. Tog trenutka dolazi do oboljenja. U bolesnom organizmu nema matematicke ravnoteze u rasporedjivanju elementarnih cestica. Nema broja 931. Nema kodova 19 i 7. Da bismo ponovo ozdravili neophodno je da se opet uspostavi ta ravnoteza. Neophodno je da u celijama iz naseg organizma, jezikom matematike, pise: Allah, Allah, Allah!


Predstavnici danasnje nauke, na zalost, ne koriste ovo otkrice za pronalazenje lijeka za mnoge bolesti. A kada bi to radili, i kada bi ga koristili, mogli bismo da u vrlo kratkom roku, uz Boziju pomoc, pronadjemo lijek za sve bolesti.
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply
Anonymous
(Login Zvek_Zivi_Cetinjanin)

Re: ZABRANA SVINJETINE I BROJ 19 U KUR'ANU

No score for this post
March 17 2006, 3:16 AM 

Predstavnici danasnje nauke, na zalost, ne koriste ovo otkrice za pronalazenje lijeka za mnoge bolesti. A kada bi to radili, i kada bi ga koristili, mogli bismo da u vrlo kratkom roku, uz Boziju pomoc, pronadjemo lijek za sve bolesti.


AHAHHAHAHAHAHHAHHHHHHAHHHHAHAHAHAHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHA A SUS OVOGA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAH
NAJNOVIJE OTKRICE U MEKI MUAMED VOZIJO FERARI DINO AHAHHAHAHAHAHA ,IMA JE ZLATARU I IZMISLIJO PENICILIN HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH ! KAD MU JE BILO DOSADNO DA SKACE NA MRCENU AISJU KOJA JE IMALA 9 GODINA ON SE UZ POMOC SVEVISNJEGA ALAHA BOGA (HAHAHA) DAVA NA DIZAJNIRANJE SPECE SHATEL - A A PONEKAT I NA USAVRSAVANJE AERODINAMIKE X 15 AVIJONA HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHA !

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Almin
(Login Almin_90)

Re: ZABRANA SVINJETINE I BROJ 19 U KUR'ANU

No score for this post
March 12 2010, 4:26 AM 

Boli istina, je l' de? Tesko ti prihvatiti da je ovo sto je gore navedeno istina. Tesko ti prihvatiti da je Allah dz.s. stvoritelj svega i da tvoje tijelo samo od sebe ukazuje na to da te On stvorio. Pogledaj u svoj dlan, na njemu ti pise Allah, samo sto ti to ne znas, ili neces da znas...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Marko5
(Login Marko5)
Bosnia & H. Forum Mods Group

Re: ZABRANA SVINJETINE I BROJ 19 U KUR'ANU

No score for this post
December 10 2010, 4:13 PM 

Iskreni neiskreni happy.gif,

Citiras Isusove reci a nisi dovoljno proucio novi zavet da razumes sta zaista kaze. Isus jeste rekao da nije dosao da izmeni zakon (Tora na Hebrejski) vec da ga ispuni.

U drugim delovima novoga zaveta pise da po zakonu svi smo gresni i svi smo zasluzili smrtnu kaznu jer ko god gresi u najmanjem delu zakona gresan je celokupnog zakona. Nema malih i velikih grehova ko pomisli na primer kako je zgodna komsijina zena i sta bi joj zeleo uraditi vec je pocinio greh u mislima i gresan je preljube. Znaci zakon (5 Mojsijevih knjiga starog zaveta) su date da nam pokaze da nismo u stanju odrzati zakon i da nam pe potreban spasitelj da ucini ono sto mi sami nismo sposobni da uradimo. On je dosao na ovu zemlu u ljudskoj formi i odrzao je ceo zakon a nije bio cak ni gresan orginalnog greha jer ga je rodila NEVINA zena. U slucaju da se ne slazes sa ovim pazi i Muhammed je verovao da je Sveta Marija bila nevina. Posto on nije imao nijedan greh a ubijen je i njegova nevina krv je prosuta za nas gresnike Bog je sam platio za nase grehove. To nam je nezasluzeno dar od Boga a da bi ga imali moramo ga prihvatiti verom i pokajati se za sopstvene grehove. Isus nam je dao samo dva zakona sa kijim ispunjavamo celokupan zakon.

Prvi je da volimo Gospoda Boga iznad svega a drugi je da volimo svoga komsiju kao samoga sebe.

Znam i tu smo svi falicni ali trebamo se truditi celim bicem da to odrzimo najbolje sto mozemo.

Isus je takodje rekao ljudima koji su ga pitali sta valja i sta nevlja jesti da coveka ne cini prljavim ono sto mu udje usta vec ono sto mu iz usta izadje.

Muhammed i prvi muslimani su jeli krmetinu sve doj jedna Muhammedova jedinica nije pocrkala zbog pokvarene svinjetine i tada je Muhammed odjednom "dobio hitnu poruku od Allaha da ne jede svinjetinu". Znaci to nije orginalan zakon u Islamu vec evolucija islamskog zakona.

Na bliskom istoku u tim danima nije bilo frizidera a svinjetina ako nije dobro pecena ili ako je pokvarena moze biti opasna i pametno je pod tim okolnostima ne jesti je. U Evropi gde je bilo hladnije i gde su poceli da sa soli i dimom odrzavaju svezinu mesa nije vise bilo potrebno odrzavati taj zakon. Zakon je dat da spasi coveka ne Boga. Bog nema bas nikvu korist od toga dali ti jedes svinjetinu ili ne.

Skrati te poruke malo bre nema niko bas toliko vremna da cita tako dugacke poruke. happy.gif

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Marko5
(Login Marko5)
Bosnia & H. Forum Mods Group

Re: ZABRANA SVINJETINE I BROJ 19 U KUR'ANU

No score for this post
December 12 2010, 2:52 AM 

PS: Sto se kodova tice to je samo izmisljotina strikno stvorena da zatupi vec tupe ljude i da ih odvuce dalje od Boga i Bozije istine.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Dane
(Login Dane_B)

Re: ZABRANA SVINJETINE I BROJ 19 U KUR'ANU

No score for this post
December 22 2010, 8:25 AM 

Ma sasvim taèno i normalno da svinjetina nije tetna da se ne smije jesti. Oduvijek su postojali takvi mitovi kao to je 'ne jesti svinjetinu' 'ne piti alkohol' ili npr mit o Beloj Srbiji kod Srba kao o zemlji njihovog porekla. Izmiljotine i nemaju nikakve veze sa èinjenicama.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
Marko5
(Login Marko5)
Bosnia & H. Forum Mods Group

Re: ZABRANA SVINJETINE I BROJ 19 U KUR'ANU

No score for this post
February 20 2011, 4:11 PM 

Hahah Dane da ti nisi izbosne?

Odakle je to "normalno i oduvek postojalo" da se svinjetina nesme jesti kada je sam Muhammed i prvi muslimani su je jeli?

Jesili ti veci musliman od Muhammeda?

Jasno je da imas veliku zelju da das potvrdu onome sto verujes ali ucini to logicnim putem sa iskrenim dokazima ne sa samouverenjem.

Alkohol ja se slazem da je stetan ako se pije kao sto to ljudi kod nas u strasnim brojevima rade. Drugim recima ogroman deo populacije na podrucju bivse YU su alkoholicari. to je zalosna cinjenica ali istina je i mora se priznati. Za vreme komunizma to je bio jedini dozvoljen ventil kroz koji je covek mogao ispustiti pritisak.

Cinjenica je takodje da doktori preporucuju da se popije jedna do dve case vina dnevno jer alkohol u tim kolicinama pomaze da se masnoca u organzimu sagori i ima puno beneficije za srce. Sam Isus je pretvrio vodu u vino na jednoj svadbi gde su ukucani bili siromasni i nisu imali dovoljno vina za goste.

Hipokrata je zapisao pre 3000 godina "SVE JE OTROV I SVE JE LEK KOLICINA ODLUCJE STA JE" Znaci ako preteras u bilo cemu stetno je. Na primer voda je neophodna za zivot ali ako se nagutas previse vode udavis se. happy.gif


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on PoliticsCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement