LUMPÁREŇ : Korupcia, odmeny, zlaté padáky, rodinkárstvo, vydieranie - napíšte čo viete, anonymne, vecne, fakticky, doložené dôkazmi ale prosíme bez zbytočných urážok. (zriekame sa akéjkoľvek zodpovednosti za výroky účastníkov tohto fóra)
 


  << Previous TopicNazad na prehľad tém  

mega rodinkarstvo

June 24 2013 at 9:30 PM
eva zinova 

 
MZV SR zamestnáva 4 súrodencov a 1 bratranca z jednej rodiny a dediny. Ide o rodinu Gavalcových z malej dediny Závada pri Topoľčanoch. A ako sa im to podarilo? Šikovne a jednoducho, prvá sestra Mariana Š. pôsobí na personálnom odd., a keď sa jej sestra vydala a zmenila priezvisko na Evu Š. tak sa zamestnala aj ona, veď kto by tušil, že sú sestry? Rovnako to bolo aj zo sestrou Gabikou V.. A keď sa vydala aj Mariana nič nebránilo tomu, aby sa zamestnal aj ich najmladší “bráško“ Peter .Ten popri tom, že je riadnym štátnym zamestnancom SUZA, ktorá je zriadená samotným MZV SR , je aj konateľom s.r.o. AGENTURY PRIMA. No a ďalším v poradí piatym pracovníkom MZV SR z jednej rodiny a dediny je ich spoločný bratranec Ondrej G.. A takto šikovne si jedna rodina obhospodaruje MZV SR.

 
 Respond to this message   
 
  << Previous TopicNazad na prehľad tém  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
LUMPÁREŇ : Korupcia, odmeny, zlaté padáky, rodinkárstvo, vydieranie - napíšte čo viete, anonymne, vecne, fakticky, doložené dôkazmi ale prosíme bez zbytočných urážok. (zriekame sa akéjkoľvek zodpovednosti za výroky účastníkov tohto fóra)