Return to Index  

Vietnamese series for trade/buy

March 11 2003 at 4:23 AM
No score for this post
Donavan  (no login)
from IP address 62.252.224.5

 
If you would like to trade/buy Vietnamese series send me an email. E-mail address is maxfcuk@hotmail.com
Below is my list:

4 Chị Em (Hàn Quốc / Ripped by PsyDuck / SVCD / 29 CDs)
Anh Hùng Thủy Hử (VN lồng tiếng / Ripped by SX / 15 CDs)
Anh Hùng Xạ Ðiêu 1982 (Original 40 CDs)
Bá Chủ Bải Thượng Hải 1 & 2 (Original / 28 CDs)
Bảng Phong Thần (Ripped by SX / SVCD 32 CDs)
Bao Ðại Nhân (TVB 95 / Ripped by David / 25 CDs)
Bát Biến Kỳ Hiệp (22 CDs)
Bích Huyết Kiếm (Original / 14 CDs)
Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng (Original / 21 CDs)
Bức Màn Bí Mật 1 (Ripped by SX / 17 CDs)
Bức Màn Bí Mật 2 (Ripped by PsyDuck / 17 CDs)
Bước Ðường Thử Thách (15 CDs)
Cảnh Sát Hình Sự (15 CDs)
Câu Chuyện Cảnh Sát (19 CDs)
Chân Tình (Original VHS Ripped / ? CDs)

Chí Tôn Thiên Vương (VHS Original Ripped / ? CDs)
Chiến Thần Lữ Bố (Original VHS Ripped / 25 CDs)
Chuỗi Ngày Tàn Tác (Original VHS Ripped / 34 CDs)
Chuyển Thế Kinh Tình (Original VHS Ripped / 16 CDs)
Chuyện Tình Ðôi Bờ (19 CDs)
Chuyện Tình Trên Mạng (Ripped by SX / 15 CDs)
Cô Gái Ðồ Long 1986 (DVD Ripped / 27 CDs)
Cơ Hội Mong Manh (Ripped by David / 19 CDs)
Cuộc Phá Tham Ô (Ripped by PsyDuck / 13 CDs)
Cuồng Hiệp Ma Nữ (Original / 14 CDs)
Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm (Original / 14 CDs)
Cửu Vương Ðoạt Ngôi (Original / 14 CDs)
Ðặc Cảnh Ði Tuần (13 CDs)
Ðại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (24 CDs / Ripped By PsyDuck)
Ðại Nội Quần Anh (DVD Ripped / 18 CDs)
Ðánh Ma Cứu Chồng (6 CDs / Ripped by PsyDuck)
Ðào Hoa Kỳ Duyên (Ripped by PsyDuck / 22 CDs)
Dị Thế Kinh Tình (Ripped by PsyDuck / 15 CDs)
Ðịch Thanh Tam Ðoạt Ngũ Long Kỳ (Original / 21 CDs)
Ðiêu Hùng Tranh Bịp (Original / 14 CDs)
Ðộc Bá Thiên Hạ (Original / 21 CDs)
Ðông Phương Bất BạI (Ripped by CCGone / 30 CDs)
Ðồng Tiền Xương Máu (Ripped by SX / 13 CDs)
Dương Quí Phi (16 CDs / Ripped by PsyDuck)
Gia Cát Lượng (DVD Ripped / 27 CDs)
Gia Tộc Ðại Bịp (12 CDs)
Giang Sơn Nhi Nữ Kỷ Ða Tình (Ripped by PsyDuck / 22 CDs)
Giếng Lục Giác (Original VHS Ripped / 7 CDs)
Hiệp Cốt Thần Toán (Original / 7 CDs)
Hiệp Ðạo Nhất Chi Mai (Ripped by SX / 15 CDs)
Hiệp Ðạo Thập Nhất Lang (Original VHS Ripped / ? CDs)
Hiệp Nữ Lý Thủy Tiên (15 CDs / Ripped by PsyDuck)
Hình Cảnh Quốc Tế (Original / 28 CDs)
Hồ Ly Tinh (6 CDs / Ripped by PsyDuck)
Hoan Hỷ Bồ Tát (Ripped by PsyDuck / 30 CDs)
Hoàng Châu Các Các 1 (Ripped by David / SVCD / 18 CDs)
Hoàng Châu Các Các 2 (Ripped by SX / SVCD 39 CDs)
Hoàng Hà Ðại Phong Vân (Ripped by PsyDuck / 40 CDs)
Hồng Hy Quan (Original 21 CDs)
Hồng Văn Ðịnh (16 CDs / Ripped by PsyDuck)
Hùng Bá Thượng Hải (Original / 21 CDs)
Hương Rượu Tình Nồng (31 CDs)
Hương Sắc Tình Yêu (18 CDs)
Hữu Tình Bất Nghĩa (Original VHS Ripped / 23 CDs)
Khách Sạn (Korean / 20 CDs)
Khát Vọng (Ripped by PsyDuck / 15 CDs)
Khu Tà Diệt Ma 1 (26 CDs)
Khu Tà Diệt Ma 2 (32 CDs)
Kiếm Thần (Original / 14 CDs)
Kiếm Tiếu Giang Hồ (Original / 14 CDs)
Kim Phượng Hoàng (Original / 7 CDs)
Kỳ Duyên (19 CDs / Ripped by PsyDuck)
Lạc Thần (Ripped by David / 21 CDs)
Lãnh Ðịa Phi Ưng (14 CDs)
Liên Hoa Tranh Bá (Original / 21 CDs)
Liêu Trai II (Story 1 - 7 / 28 CDs / Ripped by JackNjt)
Lộc Ðỉnh Ký (Original / 27 CDs)
Long Hổ Tranh Hùng (15 CDs)
Lục Tiểu Phụng (Bộ Cũ / 30 CDs)
Lương Sơn Tiểu Anh Hùng (20 CDs)
Ma Ðạo Ðại Quyết Ðấu (36 CDs / Ripped by PsyDuck)
Ma Ðạo Tranh Bá (Original / 21 CDs)
Mã Vĩnh Trinh 1 (17 CDs)
Mã Vĩnh Trinh 2 (16 CDs)
Ma Vực Ðào Nguyên (Original / 20 CDs)
Mạnh Lệ Quân (Ripped by PsyDuck / 25 CDs)
Máu Nhuộm Ðiện Thái Hòa (Original / 14 CDs)
Minh Triều Thâm Cung Tiếu Ngạo Truyện (Ripped by PsyDuck / 21 CDs)
Mối Thù Nghiệt Ngã (Ripped by Psy Duck / 15 CDs)
Mối Tình Chung Thủy (Ripped by HKM / SVCD / 20 CDs)
Mộng Ðoạn Tử Cấm Thành (Ripped by PsyDuck / 37 CDs)
Nghĩa Ðảm Kiếm Khách (Original / 7 CDs)
Ngọn Lửa Trắng (Ripped by PsyDuck / 15 CDs)
Người Cha Tuyệt Vời (Original VHS Ripped / 15 CDs)
Nguyệt Tròn Thần Ðao (Ripped by SX / 13 CDs)
Nhất Ðen Nhì Ðỏ (Original 14 CDs)
Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ (Original / 14 CDs)
Nhiệm Vụ Cát Tường (Original VHS Ripped / 15 CDs)
Những Mối Tình (10 CDs)
Niềm Tin Một Ðời (Ripped by Bi / 15 CDs)
Nối Lại Tình Xưa (Original VHS Ripped / 15 CDs)
Pháp Nội Tình (Original VHS Ripped / ? CDs)
Phong Thần Huyết Chiến (Original / 14 CDs)
Phong Vân (VN lồng tiếng / 30 CDs)
Phương Thế Ngọc (Original / 20 CDs)
Quảng Ðông Thập Hỗ (30 CDs)
Quí Công Tử (Korean / Ripped by Psy Duck / 16 CDs)
Sở Lưu Hương (DVD Ripped / 27 CDs)
Số Phận Bị Lãng Quên (VN Lồng tiếng / 20 CDs)
Sổ Tay Kinh Ngạc (27 CDs)
Song Hùng Kỳ Hiệp (DVD Ripped / 14 CDs)
Súng Thần (16 CDs)
Tà Ác Gia Tộc (16 CDs / Ripped by PsyDuck)
Tam Quốc Chí (Ripped by NoBob / 55 CDs)
Tam Thiếu Gia Chí Kiếm (Ripped by PsyDuck / 26 CDs)
Tân Bích Huyết Kiếm (28 CDs / Ripped by David)
Tân Cô Gái Ðồ Long (33 CDs)
Tân Thiếu Lâm Tự (Ripped by Nobob / 12 CDs)
Tây Du Ký (Trung Quốc / DVD Ripped / 22 CDs)
Tây Du Ký 2 (Trung Quốc / Original / 14 CDs)
Tây Thi (16 CDs / Ripped by PsyDuck)
Tề Thiên Ðại Thánh (Original VHS Ripped / 28 CDs)
Thái Bình Công Chúa (30 CDs)
Thái Cực Tôn Sư (Original / 21 CDs)
Thần Bộ (Ripped by David / 41 CDs)
Thần Ðiêu Ðại Hiệp 1983 (Original / 34 CDs)
Thần Ðiêu Hiệp Lữ 1995 (23 CDs)
Thần Y Hoa Ðà (Ripped by David / 16 CDs)
Thập Tam Mật Sát Lệnh (Ripped by JackNjt / 16 CDs)
Thiện Ác Ðối Ðầu (Original VHS Ripped / 15 CDs)
Thiên Ðịa Ân Tình (42 CDs)
Thiên Ðịa Truyền Thuyết Bảo Liên Ðăng (16 CDs)
Thiên Ðịa Truyền Thuyết Mỹ Nhân Ngư (16 CDs)
Thiên Hạ Vô Ðịch (Original / 21 CDs)
Thiên La Ðịa Võng (Original / 21 CDs)
Thiên Long Bát Bộ 1982 (Original / 34 CDs)
Thiên Long Hiệp Khách (Ripped by PsyDuck / 35 CDs)
Thiên Tầm Kỳ Biến (Original / 21 CDs)
Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng 1 (Original / 14 CDs)
Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng 2 (Original / 14 CDs)
Thiếu Niên Bao Thanh Thiên 1 (32 CDs)
Thiếu Niên Bao Thanh Thiên 2 (Original VHS Ripped / 32 CDs)
Thiếu Niên Thừa Tướng (22 CDs)
Thời Ðại Chiến Quốc (Ripped by SX / 32 CDs)
Thục Sơn Kiếm Hiệp (32 CDs)
Thực Thi Pháp Luật (16 CDs)
Thủy Hử Truyện (30 CDs / Ripped by Nobob)
Tiểu Bảo Và Khang Hy (Ripped by SX / SVCD 32 CDs)
Tiểu Lý Phi Ðao (Ripped by David / 33 CDs)
Tiếu Ngạo Giang Hồ (DVD Ripped / 40 CDs)
Tình Ðã Vội Bay (Ripped by David / 15 CDs)
Tinh Võ Môn (DVD Ripped / 20 CDs)
Trận Chiến Huyền Võ Môn (DVD Ripped / 14 CDs)
Trang Cơ Công Chúa (Ripped by PsyDuck / 24 CDs)
Trạng Sư Hồ Ðồ (Ripped by PsyDuck / 16 CDs)
Trộm Long Tráo Phụng 1 (Ripped by SX / 31 CDs)
Trộm Long Tráo Phụng 2 (32 CDs)
Trung Hoa Anh Hùng (Original / 14 CDs)
Trung Hoa Ðại Trượng Phu (Ripped by David / 32 CDs)
Trung Hoa Ðệ Nhất Anh Hùng (21 CDs)
Tuyết Hoa Thần Kiếm (Original / 14 CDs)
Vệ Sĩ (15 CDs)
Võ Lâm Kim Lệnh (Original / 21 CDs)
Võ Sĩ Cờ Tướng (Ripped by SX / SVCD 16 CDs)
Võ Tắc Thiên (23 CDs)
Vua Bịp Ân Thù (Original VHS Ripped / 19 CDs)
Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ (Original / 28 CDs)
Vượt Rào Hôn Nhân (15 CDs)
Xe Bus Số 8 (22 CDs)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Responses

  • phim - haha on Mar 18, 2003, 11:51 AM
  •  
  • trading movies - totallycool on May 18, 2003, 1:19 PM
  •  
Find more forums on Classic TVCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement