alternatiFORUM | duyurular | ateizm VE dinler | ağaç ev | bilim | cinsel yaşam | felsefe | kitap | mizah | politika | sanat | spor | tarih | yaşam | tavanarası | TÜRÜK YURT

alternatiforum CiNSEL YAŞAM FORUMU

ALTERNATİFORUM ÖZGÜR BİR FORUMDUR VE TEK BİR KURALI VARDIR
HİÇ BİR YAZI SİLİNMEZ!

 


  << Previous Topic | Next Topic >>Foruma Geri Dön  

KUR'AN'A GÖRE AYBAŞI HALİNDEKİ KADININ DURUMU NEDİR?

April 25 2001 at 2:37 PM
fazıl  (no login)

 
KUR’AN’A GÖRE AYBAŞI HALİNDEKİ KADININ DURUMU NEDİR?

AYBAŞI HALİ NE DEMEKTİR?

Okuyuculardan bazıları bu soruya açıklayıcı mahiyette bilgi verilmesini yadırgayabilirler.Yakın zamana kadar ben de yadırgardım.Eleştirmek için derdim ki; “Yirmi birinci yüzyılın bilgi çağında ,kadında aybaşı halini bilmeyen insan mı olurmuş?Her şey televizyonlarda açık açık sergileniyor.” Ama maalesef toplumun içerisinde saygın maskelerle dolaşan bazı insanların ve özellikle erkeklerin aybaşı halini bilmediklerini gördüm.Kadınların da her ay, aybaşı halini yaşamalarına rağmen bu mekanizmanın nasıl çalıştığını? Neden aybaşı olduklarını bilmediklerini gördüm.Bu nedenle bu sorunun cevabını ay başı halini bilenler değil bilmeyipte çok genel bilgi sahibi olmak isteyenler okusun.
Üreme demek,bir canlının kendisine benzer yeni canlılar meydana getirme faaliyetidir.Yerkürede canlılar aleminde çok çeşitli üreme yol ve yöntemleri vardır.Bu açıdan kabaca üremeyi eşeyli ve eşeysiz üreme diye iki grup altında inceleyebiliriz.Eşey demek,erkeklik ve dişilik özelliği demektir.Yani üremeyi, erkeklik ve dişilik özelliği olan üreme ve olmayan üreme diye gruplanabilir.Biraz daha açarsak bazı canlılar üreyebilmek için erkeklik özelliğine sahip bireyler ile dişilik özelliğine sahip bireylere ihtiyaç gösterirler.Bazı canlılarsa bu özelliklere ihtiyaçları yoktur.Eşeysiz olarak ürerler.Yani erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.
İnsanlar eşeyli olarak üreyen canlılar sınıfındandır.Bu nedenle insanlar erkeklik özelliğine sahip olan insan ve dişilik özelliğine sahip olan insan olmak üzere iki insanın müşterek faaliyeti ile üremeyi gerçekleştirirler.Tek başına dişi insan ve tek başına erkek insan üremeyi gerçekleştirip kendisine benzer canlı oluşturamaz.Allah’ın yol ve yasası insanlar için bu şekilde konmuştur.
İnsanlarda üremenin olabilmesi için erkek insanın testislerinde ürettiği ve kendi özelliklerinin şifrelerinin yarısını taşıyan milyonlarca spermadan en az bir tanesinin dişinin döl yatağına bırakılması gerekir.Milyonlarca Spermanın her biri erkek insanın bütün özelliklerinin yarısını taşır.
O sırada döl yatağında yumurta olmalıdır. Yumurta da dişi insanın bütün özelliklerinin yarısını taşır.
Erkek insanın bütün özelliklerinin yarısını taşıyan milyonlarca spermadan bir tanesi ile dişi insanın bütün özelliklerinin yarısını taşıyan bir tanecik yumurta birleşip kaynaşınca dişinin döl yatağında döllenmiş yumurta oluşur.Sperma veya yumurta insanın özelliklerinin yarısının şifrelerini taşıdıkları halde döllenmiş yumurta insanın özelliklerinin tümünün şifrelerini taşır.Yani döllenmiş yumurta insanın özelliklerini tam olarak taşıyan ilk insandır.
Yumurta,dişi insanın vücudunun sağ ve sol tarafında bulunan yumurtalıktan üretilir.Yumurtalık döl yatağına açılır.Döl yatağıda dişi insanın vaginasına açılır.Vaginaya aynı zamanda böbreklerden süzülerek gelen idrar yolları da açılır.
Dişi insanın ya sağ veya sol yumurtalığından her ay bir tane yumurta oluşturulur.Yumurta ,yumurta kanalından hareket ederek döl yatağına(rahim) gelir.Yumurtanın yumurtalıkta oluşturulup yumurta kanalına atılması ile döl yatağına gelmesine kadar 14 gün geçer.Bu süre zarfında döl yatağı olası döllenmeye karşı hazırlık yapar.Döl yatağının duvarları ince kan damarları ile kaplanır.Döl yatağı, döllenmiş yumurtanın içine gömülüp yeni canlının oluşma evrelerine hazır bir ortam yaratır. Yumurtanın sperma ile döllenme süresi birkaç gündür.Bu süre içinde döl yatağına sperma gelmezse döllenme olmaz.Yumurta döllenme yeteneğini kaybetmiş olarak 14 gün daha bekler ve kanlanmış ve üremeye hazırlık yapmış döl yatağının duvarlarının çatlaması ile ve kanama ile vaginadan dışarı atılır.Kanama bir kaç gün devam eder.Çatlamış duvarların altından yeni rahim duvarları oluşur.Tıpkı yaranın altından vücudun kendini yenileyip derinin oluşması gibi.
İşte dişi insanda görülen, her ay tekrarlanan ve bir kaç gün süren kanamalı yumurta atma olayına ay başı hali denir.

BU KONUDAKİ KUR’AN AYETLERİ NELERDİR?

2/222-(Ey Muhammed!)Sana kadınların aybaşı halinden sorarlar.De ki: “O sıkıntılı birşeydir.” Ay başı halinde kadınlardan uzak durun,temizlenmelerine kadar onlara yanaşmayın.Ama temizlendikleri zaman,Allah’ın size buyurduğu yoldan onlara yaklaşın...

AYBAŞI HALİ KADINLARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ SINIRLAYAN BİR OLAY MIDIR?

2/222 numaralı ayette açık olarak belirtidiği gibi insanlar Muhammedden ay başı halindeki kadın ile cinsel ilişkiye geçip geçemeyeceklerini soruyorlar.Muhammedinde vahiy yoluyla verdiği olası cevap; “Bu hal zaten kadına sıkıntı vermektedir!Bir de sizin cinsel arzularınız nedeniyle,cinsel ilişkiye zorlanması ona fazladan bir eziyet olacaktır!”şeklindedir. Gerçektende, “ Koyun can derdinde, Kasap et derdinde” atasözü örneği,kadın kendi kanamasının ve rahatsızlığının derdinde erkekler ise cinsel keyiflerinin. Bu ayette erkeklerin kadınlara karşı cinsel baskıları önlenmeye çalışılmaktadır.Ayetin muhatabı erkeklerdir.Erkeklerin davranışlarına sınırlama getirilmektedir.Aybaşı halindeki kadına erkeğin daha hoşgörülü olması istenmektedir.
Gerçektende aybaşı halindeki kadın ile cinsel ilişki kadının sağlık problemi yaşamasına sebep olabilir.Cinsel organlarının mikrop kapmasına,giderek kadının iyice hastalanmasına sebep olabilir.Normali ve doğalı kadın aybaşı halinden kurtulduktan sonra ve temizlendikten sonra cinsel ilişkinin kurulmasıdır.
Kur’an her konuda olduğu gibi cinsel ilişki konusunda da doğal ve normal olanı tavsiye etmektedir.Kadın ile cinsel ilişkide sapmayı ifade eden aybaşı halinde olan kadın ile cinsel ilişki yasaklanmamakta ancak cinsel ilişki kurulmaması tavsiye edilmektedir..
Yine bir başka sapmayı ifade eden kadınlarla livata yolu ile cinsel ilişki de yasaklanmamakta ancak livata yoluyla cinsel ilişkinin yapılmaması tavsiye edilmektedir
.Nitekim bu husus “Allah’ın buyurduğu yoldan..”denerek cinsel ilişkinin vagina yolu ile yapılması belirtilmektedir.
Şimdi gelelim yukardaki soruya:Gerçekten de aybaşı halinde olmak kadının hak ve özgürlüklerinde kısıtlama yapılmasına neden midir? Kur’anda kadının aybaşı olması nedeniyle hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir tane dahi ayet yoktur.Kadının aybaşı olması nedeniyle namaz kılamayacağı,oruç tutamayacağı,camiye gidemiyeceği ,vs türünden yakıştırmaların hepsi yalandır.Yalan uydurulan hadisler aracılığıyla yapılmaktadır.Hadisler aracılığı ile aybaşı halindeki kadının hak ve özgürlükleri kısıtlanmak istenmektedir. Muhammed bu oyuna aracı edilmek istenmektedir.Bunların hepsi yalan ve Muhammede iftiradır.Muhammed ölü olduğu için bu iftiralara cevap veremiyor.Allah’ta insanlar gibi konuşamadığı için kadına aybaşı olması nedeniyle diğerlerinin yaptığı kısıtlamalara cevap veremiyor.Geriye Kur’an kalıyor.Bazıları Kur’an’ın okunması ve anlaşılmasının önüne engeller koydukları ve Kur’an’ı peçeledikleri,çok çok saygı gereği onu duvarlara asıp, putlaştırmaya kalktıkları için Kur’an’da cevap veremiyor.Böylece kadının hak ve özgürlükleri aybaşı olması nedeniyle kısıtlanmakta bu duruma kimse ses çıkaramamaktadır. Aybaşı olması nedeniyle kadın pis olarak görülmektedir.Oysa Kur’an okunup anlaşıldıkça kadının aybaşı halinin ona hiçte pislik getirmediği anlaşılır.Tam tersi kadının aybaşı hali ve her ay tekrarlanan üreme mekanizması Allah’ın kurallarından (sünnetullah) biridir.Allah’ın kuralları ve bu kurallara iradesi dışında tabi olan kadın pis olmaz.
Eğer aybaşı halindeki kadın pis olsa idi ve aybaşı olması nedeniyle bazı hak ve özgürlüklerden kısıtlanması gerekseydi Kur’an’da bu durum açık açık belirtilirdi.Çünkü Kur’an açıklık kitabıdır.Bütün yasaklamalar tek tek sayılmıştır.Kur’anda sayılanlar yasaklamalardır. Özgürlükler Kur’an’da sayılmamıştır.
Kaldı ki yasaklama yetkisi Muhammede dahi verilmemiştir.Nitekim Allah Kur’anda yasaklama yetkisini aşmaya kalkan Muhammedi dahi zaman zaman uyarmaktadır.Hal böyle olunca Muhammedin dahi kullanamadığı yasaklama yetkisini diğer insanların kulllanmaları düşünülemez.Diğer kulların Allah’a rağmen yasaklama yetkisi kullanmaları söz konusu olamaz.
Aybaşı halindeki kadının durumu Kur’an açısından böyle olduğuna göre; ay başı halindeki kadının her türlü hak ve özgürlüğünü kullanmasının KUR’AN’A UYGUN,,kullanmamasının ise KUR’AN DIŞI olacağı sonucuna varılır.Yani açık açık bir daha söylersek;aybaşı halindeki kadın namaz kılabilir,oruç tutabilir,camiye gidebilir,Kur’an okuyabilir...Kendisinin aybaşı olması kadını pis yapmaz.
Aybaşı halindeki kadını bazı hak ve özgürlüklerinden yasaklayanlar ve kadını bu hali nedeniyle aşağılayanlar din gününde Allah’ın yetki alanına tecavüzlerini,Allah’a karşı nasıl açıklayacaklar çok merak ediyorum.
 
 Respond to this message   
AuthorReply
MGK
(no login)

Fazlı,

April 25 2001, 4:48 PM 


2/222-(Ey Muhammed!)Sana kadınların aybaşı halinden sorarlar.De ki: “O sıkıntılı birşeydir.” Ay başı halinde kadınlardan uzak durun,temizlenmelerine kadar onlara yanaşmayın.Ama temizlendikleri zaman,Allah’ın size buyurduğu yoldan onlara yaklaşın...Kutsal kitapta yazılanlar eger çagımızın gereklerine uygun olarak sunuldugu zaman,ki yukarıdaki yazıda bunu görmemek mumkun degil,çok daha anlaşılır ve kabul edilebilir ve de uygulanabilir görünmekte...

Ancak Dinin ve Kuran'ın uygulayıcıları veya uygulatıcıları, acaba bu yukarıdaki yazılan misali bir yaklaşımla hareket ediyorlar mı?

Koskocaman bir HAYIR demek mumkun.

Bu sayfadan çıkarak, komşu sayfaya girip baktıgımız zaman, hala hazırda piyasada bulunabilecek ÜNLÜ bir islami eserin içeriğinde, yukarıda fazlı'nın yaklaşımlarından çok daha farklı yaklaşımlar var.

Olayın din boyutuna,yani adet görmekte olan bir kadının dini vecibeleri ve ibadetini yerine getirmesi konusuna daha fazla girmeye gerek yok.

Ancak cinsel konularda kadına olan yaklaşımın, uygulamada yukarıda yazılan gibi olmadıgını hepimiz biliyoruz.

Yukarıda tekrar yazdıgım 2/222 ye bakıldıgı zaman fazlının bizlere yazdıgı "döllenme","adet olayının sebep oldugu vucutaki degişikllikleri" görmek mümkün degil.O zamanın imkanları ile peygamber efendimiz adet sancılarını görerek bunu dile getirmiş.Fazlının yazısında yuzlerce yıla sıgan keşifler var.Yani peygamber efendimizin dedigini şu andaki bilinenler ile bagdaştırarak ve bir sentez sunmuş.Olması gereken de bence bu.Bugünün gereklerine göre inancı güncelleştirerek akılcı ve anlaşılır hale sokmak.

Kadının AŞİKAR yani bilinen olan bu fizyolojik durumu karşısında Kuran'ın da,peygamber efendimizin de, fizyolojik açıdan yapacagı birşey de yok zaten.

***

Kadının adet döneminde,adet görmedigi döneme göre daha fazla cinsel temas isteğinde ve egiliminde oldugu da bir gerçek.
Bu arada kadınlar kendilerini temiz hissetmemeleri nedeni ile bundan çekindiklerini de biliyoruz.

Buradan yola çıkarak,peygamber efendimizin belirttiginin tersi bir durum olma halinde,yani kadının erkege yanaşması halinde dini vecibeler geregi erkek ne yapmalıdır?
Kadının istegine göre mi hareket etmelidir?
Yoksa inancına göre mi?

Ben şahsen bunun cevabını bilmiyorum...

Bana sorarsanız,hergün yüz yüze baktıgım kadına sırtımı dönmek pek akılcı gelmiyor.

Kısacası bilmiyorum...

 
 
Haci
(no login)

KADINLAR DUSUNDUGUNUZDEN COK DAHA KARMASIK YARATIKLARDIR..

April 25 2001, 5:12 PM 

Sevgili Fazil ve MGK;

Kadinlar adet gorurken onlarla cinsi iliskiye girmek gayet mantiksiz ve aptalca bir atilim gibi durmuyor mu? Kadinin daha cok arzu dolu olmasi erkegin kendini bu iliskiye zorlamasini mi gerektiriyor? Vajinal birlesmeden baska birlesmeler yok mudur?

Bu sorulara verilecek mantikli yanitlarin erkeklere kilavuzluk yapacagina inaniyorum..

Kadinlarla ilgili bazi ilginc durumlar onlarin yalniz adet gormeleri sirasinda gozlenmez.. Dogumun cok agrili oldugu bilinir.. Bazi kadinlarda ise bu agrinin cinsi arzularda cogalma ile birlikte oldugu dikkati cekmistir... Dogururken agri ceken ama, ayni zamanda orgazm da olan kadinlar vardir!!!

Ayrica emzirirken cinsel olarak uyanan kadinlarin sayisi oldukca coktur!!!

 
 

MGK
(Login oduncumahir)

Degerli Haci,

April 25 2001, 5:37 PM 

Kadinlar adet gorurken onlarla cinsi iliskiye girmek gayet mantiksiz ve aptalca bir atilim gibi durmuyor mu sorunuza "hayır durmuyor" demek "evet duruyor" demekten daha uygun düşüyor.En azından uygulanılabilirlik açısından.Neden mantıksı ve aptalca dursun ki?

Ben şahsen olaya,olası bir yedek çarşaf sorunundan öte bir sorun olarak bakamıyorum.

Yazınızdan erkegin bunu kendini "zorlayarak" bir "görev" gibi gördüğü manası çıkıyor.Ancak, bence karşılıklı istek ve arzu, ne agrı tanıyor, ne sızı, ne mekan, ne de inanç.

 
 

MGK
(Login oduncumahir)

Vajinal birleşmenin dışında birleşmelerin olması için,

April 25 2001, 5:43 PM 

Adet görmeyi bir sebep(bahane)olarak görmekte gerekmiyor...

Ancak,
Adet döneminde birleşme yaşamanın fizyolojik açıdan bir zararı varmıdır bunu tam olarak bilemiyorum.
Bu konuda farklı yaklaşımlar var.
Yumurta kanallarının açık olması vs. gibi.
Bunlar bana pek mantıklı gelmiyor.

 
 
ece®
(no login)

.

April 25 2001, 6:06 PM 


2/222-(Ey Muhammed!)Sana kadınların aybaşı halinden sorarlar.De ki: “O sıkıntılı birşeydir.” Ay başı halinde kadınlardan uzak durun,temizlenmelerine kadar onlara yanaşmayın.Ama temizlendikleri zaman,Allah’ın size buyurduğu yoldan onlara yaklaşın...

İYİMSER AMA OLASILIK DIŞI YAKLAŞIM...

Muhammedinde vahiy yoluyla verdiği olası cevap; “Bu hal zaten kadına sıkıntı vermektedir!Bir de sizin cinsel arzularınız nedeniyle,cinsel ilişkiye zorlanması ona fazladan bir eziyet olacaktır!”şeklindedir.

İslamiyette kadına verilen "değersizlik" sözkonusu iken bu ayetin böyle yorumlanması polyannacılık oynamak.

GERÇEKÇİ OLUN

Bu ayetin bana göre yorumu,bu sıkıntıyı erkeklerin çekmesine engel olmak...

Neden , çünkü kadın pis..Buna da ne yazık ki hem kadınlar hem erkekler inandırılmış durumda..


 
 
Haci
(no login)

SABIR CENNETTEN CIKMADIR.. BIR KAC GUN BEKLEYEMIYOR MUSUNUZ?

April 25 2001, 7:05 PM 

Sevgili MGK:
Durum biraz karisik.. Herseyden once adet sirasinda birlesme kanli bir olay.. Bir hastami bilirim.. Kadin hasta.. Kocasi ile adet gorurken birlesiyor ve kocasi birden ondan soguyor ve tiksiniyor. Genc kocada tedaviye direncli oldukca agir bir psikolojik ereksiyon guclugu gelisiyor.. Psikolojik bozukluk yalniz kocada degil, karida da gelismisti.. Sonunda her ikisini bu konuda deneyimli bir psikiyatrise gondererek tedavilerini saglamistim..
Ilginc bir olgu daha hatirliyorum. Muayenehaneme gelen genc bir kadin, vajinaya yerlestirdigi tamponu cikaramadigini soyledi ve benden cikarmami istedi. Olur dedim. Muayene masasina yatti.. Bir forsepsle tamponu cikardim ve bu arada hayatimda ilk defa bir kadini kanarken muayene ettim.. Serviksden kan siziyordu. Muthis bir manzaraydi.. Tampon kanla sature olmustu ve vajinada bol miktarda kan vardi..
Sen bu durumda vajinal birlesmeyi mantikli mi kabul ediyorsun?
Zararina gelince.. Evet kadinlar bu donemde enfeksiyonlara karsi biraz daha fazla duyarlidirlar belki ama, tek basina bu durum cinsel birlesme icin bir engel olusturmamali.. Bu ciftin alacagi bir karardir. Kadin istiyor ve erkek bunu olumlu karsiliyorsa, gerisi kimseyi ilgilendirmez.. Yeter ki zorlama olmasin.. Kanama sirasinda da, diger zamanlarda da, servikse ve tupler her zaman aciktir. Kanama sirasindaki tek fark, endometriumun ust tabakalarinin nekroze olup, dokuluyor olmasidir. Onlar asla kapanmaz. Ama kanama sirasinda serviksdeki mukusun niceligi ve niteligi degisiyor ve kanamaya karsi bir engel olusturmuyor..
Bu durumda cinsel birlesmenin diger yontemleri uygulanabilir. Onlari sizlerin imajinasyonuna birakiyorum..
Bu isi Kur'anin emirlerine uygun olarak uygulamak isteyenlerin, ister kadin olsunlar, ister erkek, bir kac gun beklemekten baska careleri yoktur.. Bunun da fazla bir zarari olacagini sanmiyorum.. Hatta cok yararli bile olabilir..

 
 
ece®
(no login)

.

April 25 2001, 7:15 PM 

Gerçekte nasıl olduğuna bir bakalım mı?

Kadınlar aybaşı dönemlerinde cinsel isteksizlik hissederlermiş..

NEDEN ?

Sancılar olurmuş.. sizi bilgilendireyim.. Kadının fizyolojik yapısına,mevsim şartlarına v.b bir sürü şeye bağlı olarak değişebilen sancıları böylesine genellemek doğru değil ..kaldı ki her aybaşı dönemi sancılı geçmez. Sancı varsa ilacı da vardır. Ayrıca ilk günden sonra da kadınlar pek sancılanmazlar.

Eğer cinsel isteksizlik varsa , bunun tek nedeni, kadına o durumda iken pis olduğunun, ailesi ve çevresi tarafından empoze edilmesinden kaynaklanmıştır. Ne yazık ki, en okumuş en akıllı geçinen erkekler bile bunu değiştirmek için pek çaba sarfemezler..

Üstelik çok şaşıracaksınız ama, regl dönemlerinde daha istekli olurlar.. Bunu size söyleyememelerinin nedenini ise kendinize sorun Kuran' a değil..

Hadi soralım bakalım..

Kaç taneniz bakkala gidip karısı, kızı , sevgilisi ya da arkadaşı için hijyenik ped alabiliyor ( reklama girmesin diye marka vermedim :)) Bırakın erkekleri , kadınlar bunu istemekten utanmıyor mu?

Erkek çocukların sünnet törenleri erkekliğe adım olarak değerlendirilip, 3 yaşındaki bebe bile olsa, haşmetli partilerle kutlanmıyor mu? Pipisinin pilavını yemek marifet sayılmıyor mu..

Kaçınız kızının ilk regl ini açıkça gizlenmeden kendisinden öğrenebildi. Bunu kutlamak için PARTİLER verdi.

 
 
adems
(no login)

yapma eces

April 25 2001, 7:55 PM 

"Kaçınız kızının ilk regl ini açıkça gizlenmeden kendisinden öğrenebildi. Bunu kutlamak için PARTİLER verdi."

bunu sen yaptin mi?

inanmak guc

bugun avrupada dahi
olayi senin gibi degerlendiren yok

cinselligin konusulup tartisilmasi onemli elbette
ama
hicbir toplumun deger yargilari kendiliginden olusmaz
ethiq de oyle

kadinin aybasi hali
daha cok saglikla ilgili bir mesele olsa gerek
bayan cinsinin gelisimi yani

istersen bu parti senin dedigin gibi yapilsin
hatta gelen misafirlerede kanli bez parcasi gosterilsin ve bir de deklarasyon yapilsin
hatta gazetelere kutlama mesajlari gecilsin

yapma...

 
 
MGK
(no login)

Karmaşık yaratıklar

April 26 2001, 2:35 AM 

Şu kadının karmaşık yaratıklar olmasına azıcık kafam takıldı...

Yanlış anlaşılmasın...
"Yaratık" kelimesine degil bu takılmam...

Kadınlar kendi başlarına karmaşık "yaratıklar" olabilirler...

Ancak kadının bu karmaşıklıgı, hiç mi bitmez??

Bence bitmez!!!

Hatta bitmeyecektir de...

Bahar sadece erkekleri dürtmüyor ki...
Kadınları da dürtüyor.
Ve dönüp bakıyorlar...
Ancak erkeklerden azıcık farklı dönüp bakıyorlar...

Biz erkek taifesi, bahar gelince beraber oldugumuz kadından ziyade, etrafta başka ne varsa hepsine bakıyoruz...Bunun için baharı bekledigimiz de çok iyimser bir yaklaşım.
Kadınlar ise, önce beraber oldugundan başlıyor bakmaya...
"Başkasına bakmakla meşgul" adamı görünce başlıyor, yaratıklaşmaya...

İşte,

Taa ki bu karmaşıklıklarını anlayacak birinin özleminin sona erdiğini, ve bu karmaşıklıklarını anlayarak yok edecek birini bulduguna inanana kadar...

Biz erkekler kadının yaratıklaştıgını istedigimiz kadar anlayalım aslında onların bu halini sadece tolere ediyoruz...
Onlar da bunun tolere edildigini anlıyorlar...

Tolere edilmek...
Birini ne kadar tolere edebilirsiniz ki...
Ya da biri ne kadar tolere edilmeye katlanabilir?

Nedir bunu adı?

Verilen sözler mi?
Evlilik yemini mi?
Sevgi mi yoksa?
Aşk mı?

Bence hiç biri degil...

Bazen ne düşünüyorum biliyormusunuz?
Bir tarafın bastırılarak köreltilmesinin sebebini.
Bir tarafın bastırılarak köreltilmesinin sebebi belkide bu BAHAR....

Bahar'ın HER İKİ tarafı da etkilemesi...


İşte bunlardan dolayı, kadınların, ortak payda misali sahip oldukları garip bir güvensizlik duyguları var.

Herkesin yaşadıgı baharı o sadece beraber oldugu erkeginden başkasıyla yaşaması YASKTIR çünkü.

Bunu yendikleri an herkes gibi onlar da yaratıklıktan kurtuluyorlar.

Ancak beraber oldukları erkekte yaşamak zorunda kaldıklarından zırt pırt erkegini kontrol edip dururlar.

TEK YAŞADIKLARI BAHAR O BERABER OLDUGU ERKEKTİR ÇUNKU...

Ondan dolayıdır ki,birine güvendigi zaman, o güvenininden,hatta kendi güveninden dahi şüphe duyacak kadar endazesi nazik bir yaradılışa sahiptirler.

***

Tabiri caiz ise, alan memnun, veren memnun ise, adet kanaması yüzünden neden biri psikiyatrlık olsun ki?

 
 
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Foruma Geri Dön  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

TÜRÜK YURT | kuruluş | kurallar | arşiv 1 | arşiv 2 | arşiv 3 | alternatif TEFSİR | alternatif MEALLER | linkler | e-posta

Copyleft © Temmuz 2000 - 2012

rss