Läs mer om Törens logotype
Til Árs ok Friðar ok Guðagleði!

ARKIVET:

Gamla nyheter och tidigare anslag


Hið Fyrsta Orð: 

"Ordet det Första" - direkt till den nyaste episteln 

I. Blotet det Höga

II. Ljusets Ruslek

III. Profetens Röst

IV. Det finns ingen Gud...!

V. Spår i snön

VI. En ruslek till Freja (sats I)

VII. Skapelsens Alkemi

VIII. Om Gott och Ont

IX. Om hakkorset och  Guds Höga Ord

X. Hymnen om Ursprunget

XI. En Galder i Tiden

XII. Boken

XIII. Innan allt vart

XIV. Valans Talan

XV. En Epistel Utan Ord

XVI. Dummers saga

       +  +  + 

Samfundsfördraget

Hymn till Helga

Trosbekännelsen

Det Andliga Valet


Minnesvården I 

- för att vörda dem som dött och hedra dem som hjälper nödställda i livet

Minnesvården II 


Förintelsens Minnesdag

Istället för en Nidstång

Med detta vill vi markera vårt avståndstagande från rasism och nazism, samt vår vilja att ta tillbaka de forna sedens symboler som skändats av de destruktiva krafterna

In lieu of a "Curse-Pole"


FOTSPÅRET & SVINEN  (om blotsamlingens logotyp)

ARKIV (här finner du gamla nyheter och tidigare anslag)

KALENDARIUM (om det som komma skall i blotsamlingens verksamhet)

LÄNKAR  till andra sidor i asatrosfären m.m.

KONTAKT - om du har tankar på medlemskap eller någon annan likartad förfrågan 

BLOTLAGETS GÄSTBOK - för rent allmänna frågor, eller bara hälsningar


Nätverket Forn Sed  (ett icke-rasistiskt nätverk för asatroende / sedanhängare organiserade i blotgrupper)

 

Nätverket Gimle (ett nätverk för forn sed, gammeltro, folktro mm)

Sveriges Asatrosamfund (en förening för enskilda asatroende sedan 10 år tillbaka) 

Idavallen (en förening för nordisk naturreligion i Stockholm)

Bilröst (ett nystartat blotlag för homo-, bi- och transpersoner) 

Friggas Godeord (en blotsamling endast för kvinnor)

Månringen en grupp bland Bifrostfolket som är öppen för alla som har dragning till Magi och Månen

Tidskriften Valravn  (en panskandinavisk tidning om hedniska saker, organisationer och händelser)

 


Blotlaget Törens Interna Samråd (ett forum endast för medlemmar eller särskilt inbjudna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gästboken

Blotlagets Interna Samråd


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

________________________________________________________

 

NY DAG?  NY GRYNING? I BRONSÅLDERN ÖPPNINGEN?

___________________________________

Maat tillsammans med Hathor (Lagen, Rättvisan och Sanningen +  det Goda Sinnets och Kärlekens Moder och Disa)

+  +  +

2008-03-21

              

________________________________________________________

 

 

Först, - en stilla tanke till Frejadisa, som just har dött: Vi minns och har svårt att förstå, och vi saknar henne, och hennes existens å vår sida om gapet. 

Vart än hon nu kan finnas, eller inte finnas, så finns hon dock hos oss; hos oss som minns och kände henne som den människa och den granne hon var.

+   +   + 

+ GLAD PÅSK! + GLAD VÅR! +

+   +   +

  

 

  

 

  

  

 

 

 

Forsande vatten, is och ved, och vattnets mot himmeln sökande ånga inför solen, sin gud och grund. © Solmndr Krsitjan 2006&2008.

GLAD VÅR-FRU-FREJA!

Isen är vad som fanns, och Elden någon annanstans, - men så sände den Den som hitskickade Värmen,  Elden i Isen, och det vart Liv! Och det vart Lycka! Det vart Öden! Och det vart Vi! 

Vi tackar för Livets gåva, och bedyrar att leva Det som vi bör: Glada och Lyckliga, Modiga, Ståtliga, under vårt Ansvar givet av Henne som var och är Livets Gåva, den Första och den Sista att träda i och ur Världen. 

Munter och Glad ska var man vara, och göra sin Sak. Älska att leva! Vörda Givaren av Livets gåva! Och Livet hos Det som lever.


BLOTA TILL PÅSK?

Vill vi blota gemensamt med andra grannar i Tro och Sed, och kan vi få till det på vår Väg, - så finns det en möjlighet denna Vårfrutid: Här en annons från Sveriges Asatrosamfund, ordagrant återgiven från föreningens hemsida, med undantag från bilden som bytts ut mot en annan oss mera kär (och en kommentar till denna).

 
Vårblot vid Uppsala Högar 2008
– Nionde året i rad! –


Heimdall återbördar Smycket till Freja. Just Det är Blotets innebörd 

Gamla Uppsala, påskdagen, 23 mars, kl. 14.00

Vi kommer att hålla sedvanligt blot, med Lag Om, musik och mycket annat, och i direkt anslutning till blotet planerar vi även att hålla något slags gille. Blotplaneringsgruppen har emellertid inte kommit så långt i planeringen så att vi kan ge klara besked om var, när och hur ännu – men denna information kommer att presenteras här så snart den finns.

VÄL MÖTT !!!

Styrelsen i Sveriges Asatrosamfund

Till vårblotet vid Uppsala högar:

Uppsala högar ligger strax norr om Uppsala längs med väg 290.
Bussar från Uppsala:
Det går bussar från centrala Uppsala till Gamla Uppsala.
Se http://www.ul.se/stadstrafiken/ för information om bussar 2, 91, 110 eller 115.

Bil från Uppsala:
Uppsala högar ligger strax norr om Uppsala längs med väg 290.
Du hittar även en karta på eniro.se.
Sök på "Högarna, UPPSALA"


2008-03-01

              

________________________________________________________

HYLLNING TILL VÅR FRUS NYMÅNE

KÄRLEKEN TRÅNAR EFTER SIN OD, SIN MAKE OCH GUD. HON ÅNGRAR BITTERT ATT HON TILLÄT SIG MISTA HONOM. 

HUR KUNDE HON!

            

HON, OM NÅGON, VISSTE ATT DET VAR INGET BRA; ATT DET KUNDE BLIVIT ÖDESDIGERT, AVGÖRANDE, - OCH ATT DET VAR OCH FÖRBLIR OFÖRLÅTLIGT! FEL!

MEN HON VET NU OCKSÅ, ATT NÄR HON TILL SIST HITTAR HONOM IGEN, SÅ HAR HAN, OCH ÄR HAN,  ÖVERSEENDET SJÄLVT OCH DET INNERLIGT GODA SINNET, KÄRLEKEN OCH KÄRLEKENS MOTPART, OCH ÄLSKAR ATT SE OCH FINNA HENNE IGEN.  

FELET BLIR INTE OGJORT, - INGET SOM ÄR GJORT BLIR NÅGONSIN OGJORT, - MEN HAN ÄR GOD OCH ÄLSKANDE! HAN ÄR VISDOMENS HERRE OCH HENNES GUD! HAN ÄR LAGEN! OCH HAN BEGÄR HENNE!  VILL HENNES BEHAG, HENNES NÄRHET OCH ÄLSKOG. ALLT DETTA EFTER SIN EGEN BESTÄMMELSE OCH SITT SJÄLVVALDA ÖDES FÖRSYN, OCH FÖR UPPFYLLELSENS SKULL. 

            

HAN VILL OCH ACCEPTERAR HENNE, ALLA HENNES FEL OCH BRISTER OCH BEGRÄNSNINGAR TILL TROTS, TY SÅDAN ÄR KÄRLEKEN, GODHETEN, STORHETEN, - OCH DET HELIGAS LAG.

BERED DÄRFÖR BORDEN, FOLK AV ALLA DE SLÄKTER OCH SLAG, OCH BESITT BÄNKARNA TILLSAMMANS MED HENNE I DEN HÖGA FOLKVANGEN I SALEN MED GOTT OM PLATSER OCH MÅNGA RUM! 

HON ÄR DIN LIKE, DU!

 

ÅTERFINNELSEN, SAMMANKOMSTEN, OCH DÄRI SEGERNS YRA, ÄR MYCKET NÄRA! 

 

ÄNNU EN TID, OCH SÅ YTTERLIGARE EN TID, OCH SÅ ÄR KÄRLEKEN FRAMME VID SITT MÅL.

>>MIN KÄRA! MIN DU!<<

           

                                                 


+  Vid åsynen av nymånen  + 

I allreligiositetens tecken skrivs här detta om liturgiska sånger vid åsynen av nymånen: 

>>Jag hör min älskades röst. Se, där kommer han springande över bergen, hoppande över höjderna. Min älskade är lik stenbocken eller hjortens kalv. Se, nu står han bakom vår vägg, han ser in genom fönstret, tittar in genom fönstret, tittar in genom gallret!<<

>>Lovprisen den Evige från himlarna, hyllen honom i det höga! Lovprisen honom hans väldigheter, hyllen honom alla hans härskaror! Lovprisen honom I alla, himlars himlar, I vattenmassor över himlarna! Ja, de skola lovprisa den Eviges namn, ty han bjöd, och de skapades, och han ställde upp dem för evigt, gav dem en lag, som ingen kan ändra.<<

Dessa verser härstammar från Siddur, en böne- och lovsångsbok i judisk tradition. Nymånen ses här som ett  tvåfaldigt tecken, ett tecken på den trånande och befriande kärleken, och ett tecken på den heliga lagen och storheten hos Den Evige som bakom världsalltet bor och som framskapat det, den Den som tillsände värmen, för att uttrycka det i eddiska termer. 

Också i nordisk tradition har man sedan hedenhös beaktat och hälsat på nymånen och framsagt verser t.ex. för välgång, lycka och frodighet. Speciellt viktig bland nytändningarna av tunglet var Nykonungen, årets första nymåne. Denna är att identifiera med Disatingets nymåne, blotcykelns första måne i den återupprättade heda domen i vår tid och vårt land.

Så står att läsa i Wärend och Wirdarne:

 

>>Månens tydor äro starkast vid nytändningen, och framför allt vid nyårs-nyet, som derföre av ålder blifvit  betraktadt såsom HELIGT. När det först blir synligt, går folket efter gammal sed ut under bar himmel, för att hälsa på NYKONUNGEN. Detta sker, genom att med glad uppsyn buga sig för månen, och med högtidlig ton upprepa följande gamla rim: Jag hälsar dig, Nykong! Jag helsar dig, Herre! Med korn och kärne, med fläske-böste, med öl om höste.<<

Nytändningen är alltid helig, men heligast har alltså hållits den första under året, den måne som kunde ange och bestämma över år och frid under hela tiden fram tills dess nyårs-nyet syntes igen. Varje nytändning är helighållen, men var och en av dem innesluter en egen makt och betydelse. - Hur skulle vi hälsa Vårfrutunglets nymåne efter Soningstunglets nedan? 

Detta är för var och en att bestämma utifrån sitt eget hjärta, anlag och andens ådra. Här ovan har angivits en ton som faller just den nymånehyllaren naturlig inför Vårfrutunglets första visning (som i år äger rum den 7 mars). Här tas det fasta på den trånande kärleken hos Vår Fru till Od, hennes förlorade make och behag. Den Heliga Lagen och det Goda Sinnet och Visheten finns också med på ett hörn i hyllningen, som även innesluter - i soningens tecken, -  hennes den heligas mod att i ånger se sin skuld i vitögat utan att sudda bort den, förtränga den, bagatellisera den, och så fägnas över att Od, den Helige, Helige, vill förvisso med henne skulden till trots.  

Där Befrielsen! Trånadens lön! Segern i kampen mellan Människa och Thurs!

/Kon Unge 2008-03-01


2008-02-10

              

________________________________________________________

SEGERNS MÅNE OCH SONINGENS

TID TILL EFTERTANKE, ÅNGER OCH FÖRSONING 

OCH BLOT TILL SEGER ÖVER MÖRKRETS MAKTER

Torsdagen den sjunde tändes nymånen efter Disatunglets slutförda nedan; torsdagen den fjortonde på Alla Hjärtans dag är månen halv; först fredagen den tjugoförsta är den full. 

Denna måne ligger mellan Disarnas tungl och Vårfrumånen. Vi har tidigare undrat vad den skulle ha för ett namn, men sett den som Segertunglets. 

 

 

Vi har inte velat se på denna tid och inte ens på själva blotet under fullmånen såsom ett firande av Ljuset och Värmen, utan snarare såsom ett stadfästande i vårt sinne och själ av att Segern är viss. Vi har då velat hävda att den segern inte bara omfattar Naturen som vi bor i, vistas och verkar i, utan också vårt eget inre,  och således, - att blotet betecknar vår egen seger med Makternas bistånd över de dunklare sidorna av oss själva.

Ska en sådan själslig seger vara viss, så behövs det besinning och självrannsakan, samt försakande av det som är dumt i vårt liv och i själva verket intet värt. Det behövs att vi i en mening "fastar", dvs. ger oss möjlighet att genomskåda vår vandel och gottgöra det vi gjort fel, våra överträdelser och dumheter. Därför är denna tid under Segermånen också, och nödvändigtvis, en Soningens tid, och själva blotet ett Seger- och Soningsblot.

Men det betyder inte att vi avstår från vår dagliga föda och det annat som är gott. Det finns överhuvudtaget inget fel med det goda i livet, de självklara och naturgivna sinnliga njutningarna. Sinnlighet är inte "syndig", förutom när den förleder människan till att svika sitt sedliga sinne och bryta banden med sin grund i Allfader, Gud.  

Gudarna lekte muntra och glada på Idavallen. Inget fel i det! Att äta och dricka, tävla och älskas, äga munter och frodig tid är inget ont. Tvärtom! Men det är ändå inte njutningarna som sådana, inte frukterna och godsakerna i salighetsriket, som är "Paradiset", - det är själva Relationen med sin Grund och sin Gud, själva det medfödda Gudsförhållandet som är det!

Vad "fasta" och "soning" inför den varma och ljusare tidens ankomst syftar till är just detta. Att man i äldre tider fokuserat på just maten, att dra in på födointaget eller ändra det till mindre mått eller mindre angenäma slag, beror på det sinnebildliga anlaget hos människans hug och att maten figurerar som en elementär och urviktig sinnebild hos människan. Det är alltså frågan om en symbolisk handling. Ifall "fastan och botgöringen" i den inskränkta fysiska meningen ses som det hela och allt - är den komplett utan nytta och mening. 

Men ett offrande av något av det goda till en annan som bättre kan behöva det, ett försakande av det som förefaller överflödigt eller kanske skadligt mot själv, mot miljön eller andra människor, ett stannande upp och en ny ansats till ett fortsatt liv i fördjupad drengskap och hederlighet, en sund självrannsakan, en kritisk granskning av egen vandel, är något som både den enskilde grannen och Seden själv kan behöva. Seden, Tron och Vägen behöver betona för själv och andra att den inte blott är sinnlig, utan att sedligheten och förhållandet till det Heliga är den fasta själsliga grund som helgar sinnligheten och kringgärdar den som sig bör.

Tiden under Segermånen är således en tid till eftertanke, ånger och försoning, en medveten hållning och mental ansträngning som ger oss förutsättningarna för att så i blothandlingen under fullmånen i uppriktighet satdfästa den Kommande Segern över Kylan och Mörkret i det yttre som i det inre. 

Det är en tid under vilken vi gör oss särskilt varse den Heliga Lagen, och då naturligtvis också det Goda och Frodiga sinnet som i gryende former gör sig gällande i djupen under Disatunglet. Det är det Sedliga Valets, och det Goda Valets tid, utan vilket ingen Seger!

I TIDENS SPEGEL:

 

Valet mellan Turs och Människa i Oss själva och vår Värld.

/Kon Unge


2008-01-27

              

________________________________________________________

DISATUNGL/DISABLOT

DÍSA ALLRA DÍSA / ALLA DISORS DISA

För några år sedan försiggick en livlig och lovande diskussion kring ceremoni.-och blotcykel för hednasfären. Diskussionen nådde aldrig fram till sitt slut, likt mycket annat som förlamades och förvirrades och förstördes i kölvattnet av den djupa kris som hednasfären då genomlevde. En av de saker som diskuterades var relevansen av Sol och Måne i högtidsordningen, bl.a. Påskmånen och Vårdagjämningen, och Disatingets måne mellan Vintersolståndet och Vårdagjämningen.

I dagarna blev Disatingstunglet fullt. Detta var den 22 januari. En fullmåne till den 21 februari, och den nästa fullmånen därpå är Vårfrutunglet, det beryktade Påskblotets heliga fullmåne.

Törens blotlag ligger som bekant på is sedan länge och mäktar inte att förrätta något allmänt blot till Disorna och andra

+ + +

 

heliga makter. Men Kon Unges eget folk hedrade dock Disornas verk i en mindre och mer försynt skala under fredagskvällen efter att Disornas måne blev full.

Vi hedrade med god mat och dryckjom, muntert sinne och goda tankar Gudorna alla, och det Heliga Kvinnliga, det Eviga Kvinnliga, själva Frodigheten och det Goda Verksamma Sinnet i och bakom allt som är.

I ekumenikens och allreligiösitetens anda uppvisar vi här insprängd mellan isarna en medeltida framställning av Gudsmodern, och inbjuder grannar i sed och tro att tillåta sig avsmaka det Goda och Kärleksfulla i hennes sinne och bild, - egenskaper som vi måste finna i Vårfru Freja om Hon ska gagna vår ande och vårt liv och vår avkommas väl och ve.

 

+ + + 

 

För en gammal diskussion om ceremonicykeln och högtidsordningen klicka här

 

2007-12-23

              

________________________________________________________

God Jul! Gott Nytt År!

&

Tack för det gångna!

 

 

              

________________________________________________________

2007-12-23

+  +  +

Asatroföreningen Bifrostfolket har gått ur tiden

Vi alla, grannar och vänner i Sed och Tro, sörjer detta, och lyfter våra horn till den mest levande och uppriktiga asatroförening någonsin i modern tid, med önskan om att de grannar som var med där, trots allt kan lyckas finna vägar att fortsätta sitt värv med och för Sed och Tro!

Skål vänner! 

Skål och tack för det som har varit!

+  +  +

              

________________________________________________________

2007-09-30

Helige Gud!

Vår Gud! Vår Herre! Vårt Innersta! Vår Fru! 

Du! 

Du! 

 

Du den  Trefaldige i och över allt som är och kan vara!  

Du som har skapt både Himmel och Jord och oss Människor med,... 

Livet! Härligheten!

  

 

Du Allfader, som har lekt och alltjämt leker på Idavallen, och där har haft Dina glada dagar!  

Bistå oss! Hjälp Freya! Din Disa!

 

Bistå oss i varje sorg och hjälp dem som är sjuka och lider! Giv tröst! Upptänd tilliten, tron, och kärleken!

Till Dig! Till Andra!

       Du!   

Låt Livets Ljus för All Tid leva!

              

________________________________________________________


Anslag av den 29 juni 2007

VART TAR DET VÄGEN?

Ja, vart tar det vägen 

allt vatten

som runnit under bron 

 

  

när väl     källan 

och själva floden tar till 

att sina?

 

Bilden: Solnedgång i fjorden strax utanför Reykjavik. Solmundur Kristjan 2007

>>Sól tér sortna, sígr fold í mar...<< 

- Så vart väl denna saga klar!

?

Något åt det hållet till kan man måhända uppleva inför de eviga motgångarna i asatrosfären. För några år sedan fanns det både liv och kraft i rörelsen, och även när "skeppsbrottet" vart ett faktum, - ett faktum som härstammade från kraschen mellan krafter som ville vidare med rörelsen fram till dess följdriktiga slut, och krafter som hellre ville behålla rörelsen såsom den alltid varit - så skickades det ut en livbåt i skepnaden av Nätverket Forn Sed för att ro saken - den levande seden och tron - i land. 

Flera blotlag tog sig plats i den båten, bl.a. Bifrostfolket och Törens blotlag. Det senare blotlaget, Tören, aldrig stort men dock fullt av liv och strävan, vart ganska omgående kastat överbord, då besättningen överlag inte orkade höra på något tal om att kursen var fel och att det saknades både kompass och behövlig ballast för att kunna rida ut stormarna och komma i hamn. Bifrostfolket gick då självmant ur båten och försökte ro sin egen eka. Nu är Nätverket en blogg blott på internätet, och både Tören (sedan länge) och Bifrostfolket (alldeles nyligen) lagt på is. 

Hur det står till med själva "centrat" och "hjärtat" i asatrorörelsen, - alltså Sveriges Asatrosamfund (SAs), - finns det motstridiga uppfattningar om. Inifrån föreningen hörs det röster om att allt går bra och som det ska, och att t.ex.  antalet medlemmar ständigt stiger; utifrån kan man märka att Asatron / Seden uppmärksammas då och då i media, att SAs har en duglig, balanserad och trovärdig ordförande, och att Mimer nu kommer ut, men att aktiviteten för övrigt inom föreningen är låg:  Hemsidan har stagnerat. Ceremonigruppen visar inga tecken på att fungera. Debatten på SAs debatt har sedan länge gått mycket trögt och luften tycks i praktiken ha gått ur diskussionerna. 

Om det nu inte var för att något enstaka blotlag/samfund ute i landet rapporterar sig vid full vigör, och om det inte var för att enstaka hedningar kan förmodas alltjämt upprätthålla och utveckla sin egen vardagssed / hemsed, - så skulle man lätt kunna ledas till den slutsatsen att luften faktiskt alldeles gått ur hela rörelsen för Sed och Tro, åtminstone för denna gången!

En ljusning - kan man tycka, -  finns dock i alltihopa, nämligen att Sveriges Asatrosamfund antagit den formella skepnaden av ett trossamfund. I den ljusningen finns emellertid den dystra förmörkelsen: föreningen står varken under sin formella beteckning eller sitt namn. 

+ + +Dina Gudar skall du vinna!. Upphovsrätt Kon Unge  + + +

Man kan gott hålla före att föreningen SAs började i fel ända när man utropade sig såsom ett trossamfund innan man de facto var det. Ett trossamfund förutsätter nämligen ett visst mått av enhetlighet, inte bara ifråga om en abstrakt och allmän värdegrund (ehuru viktig i sig), utan också ifråga om gemenskap vad vidrör trosuppfattningar och arten av troserfarenhet. Det er ju vad ordet "trossamfund" betyder. Bortsett från den gemensamma och allmänna värdegrunden, saknas allt detta Sveriges Asatrosamfund. 

Men bristen på enhetlighet kan också ses såsom ett tillskott och kraft, om man bara sköter sina kort bra och går rätt tillväga. Mångfald i hednahopen, liksom i naturen, innebär en möjlighet till rikedom. Var den hedning som inte kallar sig för hedning bara på grund av lustan till egen etnisk markering, 

 

 

forntidshistoriefetischism, rollspel eller motsvarande, utgör ett potentiellt frö till fortsatt liv och fortplantning. 

Om den ene tror på det Heliga såsom varande den opersonliga Allsjälen, ett högheligt Det, emedan den andre tror på det Heliga såsom ett Jag och således såsom ett Du; om den ene känner andlig dragning till de Många Gudarna och deras olika skepnader och makter, emedan den andre söker sig till den Ende Gud, d.ä. Enheten i och bakom De Många Gudarna; om den ene ser med andens öga på de Höga och Heliga Väldigheterna såsom verkliga potenser, krafter, personligheter i världsalltet, emedan den andre tenderar att uppleva dem såsom symboler, personifikationer, poesi som erbjuder en glugg för andens och själens ögon att kika in eller ut mot Det / Den Heliga; om den ene fokuserar på Tron i sin Sed och Tro, emedan den andre engagerar sin ande mer i Seden, eller kanske Sejden, så omfattar dessa hedningar olika, ofta radikalt olika vinklingar av det Heliga, som i sig erbjuder likasinnade en potentiell grund för en andlig gemenskap med andra hedningar, en gemenskap - och i - vilken de kan bygga ett blotlag av ett slag, en församlig som avviker från många andra hednaförsamlingar, ett samfund av en egen art och hållning, en egen väg till andlig utveckling och gemensam troserfarenhet. Utan en sådan gemenskap, - inget samfund alls i verklig mening! Men i och med mångfalden av en sådan andlig gemenskap, - så har vi mångfalden av hedniska trossamfund!

+ + +   Runor skall du finna... Upphovsrätt Kon Unge  + + +

Problemet är bara att utarbeta och genomföra i praxis ett system, ett sätt att gå till väga, en organisationsmodell som banar vägen för andlig tillväxt i hednasfären, utbyte, dynamik, under det att varje samfund definierar och medvetet odlar sin säregenhet, och som samtidigt förmår förhindra att de olika trossamfundens särmärke gör att de investerar det mesta av sin kraft i att (högfärdigt) bekämpa varandra.  

En sådan organisationsform står att finna i nätverksmodellen, ett verkligt och genomtänkt och för ändamålet skräddarsytt nätverk (på gemensam värdegrund) av olika hednaförsamlingar, blotgrupper / samfund; ett nätverk som till sin natur är vida mer grundligt och gynnsamt för utveckling och frodigheten i hednasfären än blott en blogg på internet eller en epostlista i den digitala sfären, eller åter, ett sporadiskt nätverk av enskilda individer som engagerar sig en stund, kommer och går, dör bort till mer blomstrande nejder (t.ex. de etablerade religionsformerna), - eller ger upp.  

Genom att praktisera en välfunnen nätverksorganisation av hednagrupper (och inte av enskilda individer såsom individer och egon) skulle Sveriges Asatrosamfund möjligen (och med tiden) kunna stå under sitt namn, och det med råga! Namnet får då icke uppfattas i singularis (eftersom SAs innesluter en brokig skara alldeles utan andlig gemenskap att stå på och således helt utan en grund för att utgöra ett trossamfund), utan har att ses i pluralis, alltså som SVERIGES (olika, samlade, etc.) ASATROSAMFUND. 

Detta är vägen! Det har sagts förr! Men det skadar inte att säga det ännu en gång, att tjata om det självklara, och så samtidigt önska alla grannar i Sed och Tro en trevlig sommar och lycka till på den fortsatta vägen mot den Heda, den Ogrumlade men Mångfacetterade Domen och Seden.

Kon Unge ristade denna retorik under Sommarsolståndet

 

  Klicka här för en respons på denna skrivelse 

   Klicka här för ett inlägg i samma anda  


Inlägg av den 10 mars 2007

              

________________________________________________________

V Å R B L O T ! 

Vårens Väldighet är nu över Reykjavík!

Snart är Hon även Här!

Bilde kallas, "Engill vorsins yfir Reykjavik". ©  Solmundr Kristján 2007

Hälsa Våren och Dess Väldighet! Hälsa Henne och den Innerlighet och den Kärlek till Människan som i Henne bor!  Allfaders Id är Hennes grund! Dess botten är

Människan! 

Ask och Embla, hela släktet!

(Men  en dag uteblir faktiskt våren, - 

då allt ju beror på/människans inställning och handling

o. den är f.n. inget vidare)

 

+        +        +       + 

 

+     +     + 

+   +

Här ett meddelande från vår gode granne, Peter Falk och Bifrostfolket. Ta del av det:

 +

   *  V Å R B L O T !  *

Välkommen till Vårblot vid Uppsala högar!

March 9 2007 at 5:28 PM
Falken   (no login)

Den 9:e april, annandag påsk, kl. 13.00 håller Sveriges Asatrosamfund vårblot vid Uppsala högar i samarbete med föreningarna Bifrostfolket och Idavallen.
Blotet är dock öppet för alla som känner samhörighet med den forna seden.
Vårblotet hålls här vid högarna för åttonde året i rad.
Ta med ett öppet,glatt och lyssnande sinne för att blota och fira vårens underbara antågande.
Vill du vara med och aktivt utforma detta blot så var snäll och hör av dig till kontaktpersonerna (Se nedan).
Ta gärna med picknick eller mat att tillsammans förtära på plats eller i närheten i gemenskap med fränkor och fränder.
Något att sitta på, sånger att sjunga och vårdikter att kväda är också bra att ta med.

Kontakt: Henrik Hallgren 0707-30 84 82
Per Lundberg 0733-90 86 81

Väl Mött / Peter - Äring och Frid !


Låt oss då, hedningar och sedningar och vad än vi är,  mötas där!  Låt oss i så fall där "väl mötas" i uttryckets egentliga mening, och inte kivas, inte ha onda ögon, onda tankar, eller ondskans mun.  

Låt oss där hälsa Våren och dess Väldighet, Dess Innerlighet! 

Låt oss älska Allfader och Hans och Hennes

 Heliga Id!

 


              

________________________________________________________

God Jul och Gott Nytt År!

Detta tillönskas alla Grannar och Vänner i Sed och Tro och alla andra människor på denna Jord som den Eviga Vägen vill vandra.

Stämningsild från Island i dagarna: Heidmörk strax utanför Reykjavik. Solmundur Kristjan 2006

Solens glans finns kvar i kvällningen på fjällets hatt av snö och is. Vid Vintersolståndet Vändningen!. 

              

________________________________________________________

Inlägg av 2006-11-12. 

Alla Själars Helg / Anfädrahelgen är över

Allhelgonahelgen (som i hedniska kretsar kallats "Alfablotet") tjänar oss nu levande att minnas de hädangångna, och för att återknyta banden med skaran av de nu ej i livet utan i underdjupen verkande anfäderna.  Vi levande hedrar de döda och tar dem till oss en stund, är med dem och lever med dem ett tag i håg och hjärta, och de tar sig an de levande, värnar om dem, slår ett skyddsnät av närvaro över dem. 

Därför går vi under denna tid till kyrkogårdar eller ut i den mörka skogen med våra ljus och blommor, kransar, rökelse, frukter och mjöd, - våra offergåvor till alla själarnas samling och tecken på vår vördnad och kärlek, och, - när vi har fokus på de nyss avlidna, - tecken på vår djupa saknad. 

Detta återanknytande mellan de levande och de döda, är varken kristet eller hedniskt, egentligen, utan det är snarast - och å botten - allmänmänskligt, beror på våra själars andliga natur. Att en del av själaskaran är i den såkallade Döden, en annan del i Livet på jorden, förmår inte bryta de väsensband som Lagen enligt råder mellan alla själarna, hela den sammantagna skaran. 

Det är något djupt rörande i att t.ex. i Skogskyrkogården få bevittna hedningar såväl som kristna, liksom även ateister, forma ormar av ljus i mörkret under det att de visar sina hädangångna anhöriga vördnad och kärlek.

Klicka på Offerbåten här nedan för att skicka en tanke till de döda

   

Skepp med offergåvor och ljus — Alvablotet 2004 vid Skogskyrkogårdens tjärn 

 


              

 

Inlägg av 2006-10-13. Bilder  © Solmundr Kristjan  2006

Nu är äntligen Hösten här! 

Höstdagjämningen har redan varit och själva hösten kommer i just dessa dagar, - förvisso en aning försenad, med gulnande blad men vissa blommor i färgens prakt.  Låt gå för det! Det går säkert bra. 

Bilden: Heidmörk (="den heda, den klara, den ogrumlade marken") strax utanför Reykjavik. Solmundur Kristjan 2006

Hösten är nu som alltid sin natur trogen, - vacker, vemodig, fin! Hur länge än? 

Veta vi än (eller ana)?

X  X  X 

All Lycka till i den Kommande Tiden!

 

Bilden: Heidmörk (="den heda, den klara, den ogrumlade marken") strax utanför Reykjavik. Solmundur Kristjan 2006

X  X  X 

All Lycka, År och Frid!

              

Och Gudars Gläjde!


Inlägg av 2006-06-22: Bilder minus eldar © Kon Unge 

En riktigt trevlig helg och glada tider för övrigt tillönskas alla grannar på Vägen i Sed och Tro!

 Med måtta skall dock mjöd drickas, och ingens lycka förspilla!

              

________________________________________________________

Inlägg av 2006-05-25

  Sommar! 

Foto: Krýsuvík (ett område med varma källor nära Reykjavik. © Sólmundur Kristján 2006. 

Marken är bar!  Segern har proklamerats! Segern som är Sommarns över Vintern! Vintern på glid har därmed kommit på skam! - Fast, ... vem kan inte redan med sitt luktsinne smaka av sommarn och finna Kung Vinter i luften? Vem kan inte förnimma invärtes att vi redan gått för långt och spolierat Gudarnas gåvor? Vår natur.

Men marken är som sagt bar (såsom den också är under vintern på den plats där varma källor finns). Frosten liksom snön är borta, träden slår ut i blom, fåglarna bygger sina bon.....Sommarn är här!  - Därför, ha en riktigt

  Glad, God och Trevlig Sommar! 

X   X   X

              

________________________________________________________

Vår och Vårblot!

Anslag av den 26/03 2006

Kan vi våga oss på en vårhälsning till alla grannar i sed och tro? Solen skiner ju vackert, enstaka örter tar fart, - men, och det är bocken i marginalen, solen skiner över isen, och örterna slår sig upp genom täcket av snö eller där det råkat bli bar mark. 

Sommartid har börjat gälla, så rent administrativt är det grönt. Och nog blir det väl vår och så sommar också denna gången i årstidernas radband. 

Hoppas vi och tror att det blir så och skickar med detta all önskan om trevlig sommar och ett givande värv. Ha en riktigt skön vår och underbar sommar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menglöd/Mardöll i festklänning av fiskens fjäll. - Vår Helgaste Hon  © /Kon Unge 1999
X   X   X

En vår ska markeras med ett blot. Och glädjande nog blir det ett vårblot också i år, Vårdagjämningen har varit, och dess måne skrider mot sin fullhet, - söndagen därpå är det "påsk".  Det är den 16/04 2006.

Detta här nedan har klippts från asatroföreningen Idavallens kalendarium; 

>>Söndag 16 Vårblot på Uppsala Högar
Som vanligt (sedan år 2000 - alltså för sjunde gången) arrangeras den av Sveriges Asatrosamfund påbörjade traditionen med vårblot vid Uppsala Högar, på påskdagen.
Första året (2000) arrangerades blotet i samarbete med det shamanska nätverket Ratatosk, och följande tre år av Sveriges Asatrosamfund enbart. 2004 hölls blotet av medlemmar ur både Sveriges Asatrosamfund och Idavallen, och från och med 2005 har man även låtit blotet helt och hållet arrangeras av andra grupper, som då Bifrostfolket - och i år har turen gått till Idavallen. Det är alltså vår tur att upprätthålla denna aktivitet som vi snart nog kan få kalla för en tradition.
<<

Det är viktigt att asatrosverige fortsätter den inslagna seden att hålla ett blot på högarna varje vår. Vi kan därför bara hoppas att så många som möjligt är med. 


Tillbakagång? Eller vad?

Anslag å  midvinterns sjunde dag 2005 

              

________________________________________________________

Överallt, tycks det, upplever Seden, Tron och Vägen en tillbakagång i det yttre. Kanske är man i masskala bara trött och försöker ta igen sig? Kanske besviken? Kanske brister själva troskraften i styrka? Men kanske har den inre andliga kraften helt enkelt riktats fel och så dränerats under dumheterna?  

Eller törhända är det bara den som skriver detta som ser allt i mörker, och allt är i själva verket väl i asatrosfären! I så fall ett subjektivt fel, man ser vad man känner, och ursäkten ligger redan på bordet.

Men ponera ändå, för också det som är väl kan bli bättre: Kanske har troskraften investerats för mycket i det förgängliga och det oväsentliga, i etniska bindningar, i fetischerande historieintresse, i det egna och uppbrutna arvet i förening med avoghet mot det förment andra, i det egna uppblåsta, falska självet och dess intellektuella markörer och smycken.... Sådant går över med tiden, då det klingar falskt i anden, och/eller renodlas följdriktigt med tiden i det som den riktningen av själen på botten handlar om (och fäller då av sig slöjan av andlighet). 

Kanske har således troskraften och engagemanget investerats för litet i det eviga och väsentliga och i det universella hos människan och hennes förbindelse med det heliga?

Men kanske ligger problemet tvärtom i att den enskilde, just när han eller hon lyder sitt inres envisa röst och ser till det väsentliga, då upplever att den empiriskt givna Seden, Tron och Vägen har alldeles för långt kvar att gå och utvecklas för att under överskådlig tid kunna fjärma sig från det rent triviala, andligt sett ointressanta och intetgivande?

Kanske upplever den enskilde att hela asatrosfären på den organisatoriska nivån är för frustrerande utav dessa eller andra skäl, för att han eller hon ska orka eller ens vilja med det mödosamma arbetet kring det gemensamma, kring "församlingen", "blotlaget", - och därför väljer att istället odla sin egen gård, uppbringa i det egna livet de andens grödor som mest omedelbart ger egen fröjd, glädje och förbindelse med det heliga, - en levande och innerlig hemsed bortom den brokiga (och bråkiga) allmänna?

Vad så än är bakgrunden och förklaringen: Asatrosfären genomlever, tycks det, en svacka i det yttre, det organisatoriska och det gemensamma utövandet av Seden. Många blotsamlingar för ett blott tinande liv. Också Blotlaget Tören ligger på is: intet alls händer i dess inre som inte händer med och i den enskilde. Men själva Livet och Alltings Grund  lever obändigt vidare. Idavallen består. Livets röst slutar inte upp med att låta sig höras, och kanske uppsnappar vi med tiden och det fortsatta livet dess uppmaningar att finna fram till och även gestalta i det yttre den sanna och därför gångbara Vägen, Tron och Seden. 

Detta är det ärofulla krigsbytet som kråkan i Rigstula kväder åt Kon den Unge när hon frågar honom varför just han skulle nöja sig med att tysta fåglar på sina ägor:

"[En mö vars] bryn är bjärtare, bröst ljusare, halsen vitare än den vitaste snö!"

GOD FORTSÄTTNING OCH GOD LYCKA PÅ VÄGEN

TILL DEN HEDA, DEN OGRUMLADE DOMEN OCH "SEDEN" !


              

________________________________________________________

? Ett nytt inslag på hemsidan ?:

Hið Fyrsta Orð (Ordet det Första)

Anslag av den 26/12´05

På berget han stod / med Brimers eggar / och hade på huvudet hjälm / Då mälte Mims huvud / det första ord / och sade de sanna stavar. (Sigrdrífumál 14)

Redan under början av Törens historia bestämdes det grannarna emellan att var och en av dem kunde, om de så ville,  ha sin egen hemsida (eller länk) på blotlagets nätplats för att där ge uttryck för sin alldeles personliga tappning och vinkling av Asatron/Seden och berätta om sin egen vardagssed och sedniska hållning. 

Detta blev dock inget av, och när så blott två personer återstod i blotsamlingen efter alla oväder som härjat i asatrosfären, var det kanske inte så värst aktuellt med denna möjlighet att visa sig själv och sin säregenhet inom ramarna för Sed och Tro. 

Tanken är däremot bra. Ingen andlig orientering, och ingen religion är (alla gemensamheter till trots) densamma som den andra. Individen är unik, så också hans eller hennes gudsförhållande och andliga väg i livet. Andens fingeravtryck är eget. Den personliga karaktären, även av en och samma sak, varierar nödvändigtvis från den ena till den andra. 

Detta är också nyckeln bakom husseden / hemseden (eller "hustavlan" som det förr hette) hos var och en såsom den egentliga grunden och den egentliga utgångspunkten för det gemenskapliga andliga livet och utövandet av religionen inom församlingen/blotlaget. I förlängning av detta är det även nyckeln och grunden till den vidare samfälligheten av olika församlingar i ett konstruktivt och andligen givande samliv och samverkan med varandra. 

Grannarna i Seden och Tron bör kunna se, höra och känna av varandra, - och ta till sig det som faller deras egen unika själ i smaken. En alldeles monolitisk och såsom allmän och obligatorisk hållen troslära dödar däremot snarare än gör levande anden; den innebär också en abstrakt och livlös konstruktions våldförande på den konkreta och livs levande individen. Därför är tanken att garantera yttrandet av det egna på det gemensammas plats absolut av det godo.

_______________________

"Gudarna sägs i Edda vara >ástríkir og öflugir<, kärleksfulla och kraftfulla, inför frammejslandet av Människans vara i Världen: - Livet, Kärligheten och Öppenheten inför det Heliga och Dess vilja är A och Ö i Sed och Tro!"  menar Kon Unge. "För att en religion ska vara autentisk och samsas med Människan måste grundtonen stämma."

 

">Draken< i Hvergelmer, d.å. Begärets brunn, - den typen slåss om utrymmet med Audhumla". Kon Unge gjorde bilden med utgångspunkt i en forntida framställning  av Jörmunganden. © /Kon Unge2003 

"Bilden är inte tänkt som någon idealtyp att ta efter, - utan som åminnelse om det som också i djupen bor och vi bör ge akt på att tämja såvitt det heligas vilja och lag det fordrar."

____________________________________________

När så nu Kon Unge hoppas orka med en egen spalt här på sidan är detta visserligen ingen "hemsida" såsom det var tänkt från början, men väl i den gamla och goda tankens anda. Det innebär då samtidigt att de uppfattningar som framgår av stoffet i spalten är hans egna och återspeglar inte nödvändigtvis någon vidare samlings gemensamma syn. 

Spaltskrivarens egen grunduppfattning är t.ex. teistisk, emedan även personer av panteistisk grundsyn är välkomna i blotlaget; han lutar ock mer mot "Den Ende" "Högsthelige" bakom och i de Många Gudarna, - vilket kanske inte så många andra inom asatrosfären vill göra utan väljer istället åt sig en mer regelrätt polyteistisk gudsbild. Det är därför viktigt att understryka det redan sagda att epistlarna skrivs inte i Asatron/Sedens namn och inte ens i Blotlaget Törens namn utan blott och bart spaltskrivarens eget.

___________________________

Innehållet i spalten är tänkt att vara utav en mer "teologisk" karaktär, eller i andaktens och det andliga äventyrets (lekens) anda. Det är i vart fall inte i huvudsak frågan om någon "politisk" eller organisatorisk ouvertyr eller argumentation. Meningen är i stället  att försöka lyfta fram grundläggande trosföreställningar och sedliga vinklingar, att bana vägen för andliga sinnesstämningar och ett levande gudsförförhållande, samt bidra till klarhet i trosföreställningarnas sfär. Ämnet är således tänkt att utgöra en utläggning av ett slag som hos läsaren kan ge tillfälle till kontemplation och kanske inspiration. 

Ämnets behandling kommer säkerligen inte att falla var och en i smak och sinne, varför det är möjligt att någon känner sig hågad eller tvungen att tala emot det. Det kan ju också tänkas tilltala någon enstaka hedning som kanhända vill uttrycka sitt gillande. Sedan kan det även finnas de som gärna skulle vilja utveckla trådarna vidare. För sådana diskussioner hänvisas till "Gästboken"  eller (Kon Unges) Sedniskt Forum, eller någon annan debattsida i asatrosfären, t.ex. Bifrostfolkets eller den mest besökta av debattsidor, Sveriges Asatrosamfunds sida, eller så Gimle (som också den är välbesökt och känd för en något mer seriös diskussion).

"Ett vedträ i brand / tänder ett annat, / låga födes av låga; / mänskan av samtal / med mänskan blir vis, / enslingen andligt förkrymper," (Havamal 57)

__________________________

Till spalten: Hið Fyrsta Orð / Ordet det Första

Idén är att spalten ska uppdateras med  en ny epistel vid återkommande tillfällen , t.ex. vid varje nymåne, eller varje fas av månen, eller så, allteftersom skribenten orkar och gids; kanske bara en gång per årstid, kanske bara en gång per år. Inga löften utställs i nuläget om frekvensen av uppdateringarna, - och kvalitén får lov att vägas på läsarens egen vågskål. 

? ? ?  - Om Gudar det vill och Lagen tillåter! -  ? ? ? 


              

________________________________________________________

[Anslag av 29/03´059] 

Törens Blotlag vill tacka AsBf för ett gott Vårblot / Segerblot och möjligheten att tillsammans med andra sedföreningar medverka i det. Vi vill också tacka alla som kom till blotet.

Det var ett riktigt gott blot och det bådar på gott! Det var  nära halvt hundra närvarande där på Österhögen, stämningen var bra och vädret var vackert och skönare än på länge. Tack! 

Glom från Bilskirner blåser i hornet. Bilden har vi lånat från Bifrostfolkets beskrivning av blotet.

Kolla även Svenska Dagbladet & Uppsala Nya Tidning 


Vårblot! Segerblot! Vårfrublot! - i Asasamfundet Bifrostfolkets regi i samspel med andra. "Sommartid börjar"

Obs! Detta är ett enastående tillfälle att var med om ett blot på den största av de tre högarna. Det måste väl vara ett tag sedan något hednablot fick förrättas där. En bra början det!

              

Blotet äger rum på Österhögen, alias Odenshögen i Gamla Uppsala på Påskdagen klockan 13.00. 

 

Förglöm för sjutton inte att i vårt land detta året byter vi till sommartid på just natten till påskdagen! -  "Sommartid börjar" står det ju i almanackan.

 

 

Bilden  visar t.ex. en essens utav "Segern" som här blotas för:  Vanväsendet (1+1=1) = ||| (=3) - © /Kon Unge 1998        

Mer info om samåkning med mera på AsBf:s hemsida och samfundets Ristarsida

              


Nytändning av Vårfrutunglet (Einmáni) [av 12/03´05]

Påskmånen har just nyligen tänts, d.ä. Torsdagen den 11 mars. Törens blotlag tillönskar alla grannar i Sed och Tro en glad Ostara-högtid och ett trevligt och gynnsamt Vårfrublot/Segerblot. Måtte det visa sig vara "väl mött" på Odenshögen/Österhögen på påskdagen; måtte det där m.a.o. blåsas inte blott till "Seger" utan också till "Försoning" inom asatrosfären. Vi har haft nog om slitningar och skulle göra bäst i att lära oss att leva med och respektera våra ofrånkomliga skillnader! 

Solhyllning *

Hell dig, du luftens och himmelens eld, du världens låga, du fagra himlakropp! Hell!

Hell dig, du dagarnas rodnad och ljus, du välgörande sken och värmarens glugg, du dotter och mö till Mundelfare! Hell! Hell vare dig!

Hell dig du Månes syster, du Glens kvinna, du Södres lekvän! Hell dig du skyars glöd och luftens bjärthet, du förgyllare av molnen, du landens ljus, upplysare. prydnad! Hell! Hell! Hell vare dig!

Hell dig, du jordens belysning och morgonljuset, du skuggornas skräck och världens klarhet, du alstrare av jordmånens blomstring! Hell! Hell! Hell vare dig, du överklara och himlars sköld, du isarnas förtärare och folkens behag och ära! Hell! 

Sol är Du, Länders Lyster och Ljus! Vi bugar oss, ja, vi lutar djupt och i kärlek för din Helga Dom...

 

Bilden: "Parhästarna inför Borgmurens öppning".  © /Kon Unge 1998 *[Sammanställning och återgivning av solkenningar i Joh. Liljegrens Run-Lära, gjord av Kon Unge] 

En kommuniké från blotlaget av den 12/03´05

 

På grund av vissa förändrade personliga förhållanden som dessvärre tär på resurserna tid och kraft vad vidrör arbetet för asatron/seden, kommer Törens Blotlag att gå ytterligare ner i varv under det kommande halvåret eller så. Vi fortsätter dock att förbereda Eddaläsningen på så sätt att den verkligen kan bli givande för deltagarna och föra sed och tro framåt, men vi gör detta i lugn takt. Tanken är att när blotlaget kan gå upp i varv igen ska vi kunna sätta igång med själva läsningen. Vissa vivårdaraktiviteter fortsätter vi med som vanligt, om än i den enskildes regi. Samma gäller våra blotstunder, med undantag för förekommande delaktighet i andra blotsamlingars evenemang.

 

 

    

 

Äring och frid och all lycka!   Bilden: Från Hogslabylunden 2004 © Törens Blotlag

Goas Måne blev alldeles full klockan 5.54 (24.02.2005)

Månarna kommer och månarna går, livet går vidare och sår sina spår.   -  Härnäst "Vårfru-tunglet", (det kallar islänningarna "Einmánuðr", bara en månad kvar till Harpa! )

Sveinbjörn Beinteinsson. Ásatrúarfélagsins förste Allsherjargoði och förgrundsfigur. 

Då ska vi fira Freja..... (på Högarna i Gamla Uppsala, eller så var vi än är, vi hedningar landet runt), Ljusets och Värmens seger i varje sinne, varje själ.... och inte bortglömma vår uppskattning av det härliga Livet och Givaren av dess Gåva,...  och vår tacksamhet och vårt sedliga ansvar mot Henne och  vår nästan i livet... 

Hell Dig Fröja! Hell Dig och Dina tärnor! Hell Dig och Din Hildesvini!        

 [25.02.05]


Vårblot / Segerblot första söndagen under "Enmånads" fullmåne! 

 

 

 

 

 

 

Heidrun betar Askens krona över Valhall; hennes juver dryper dyraste mjöd. 

Bild från Konglige bibliotek - Online håndskrifter

Vårblotet / Segerblotet är öppet och allmänt för alla hedningar och var och en som kommer med frid till helgden, och det förrättas ovanpå den högsta utav Gamla Uppsalas högar, Östhögen. Bifrostfolket har sänt ut denna kommuniké: 

"AsBf bjuder in SAs ,Idavallen ,Törens blotlag m.m. att vara med att tillägga till Vår/Segerblotet i Gl:a Uppsala Söndagen den 27/3..."

En del seriösa responser har AsBf fått, bl.a. från SAs, och enskilda hedningar i bl.a. Idavallen, samt från Törens Blotlag. Förhoppningsvis vill flera både autonoma och organiserade vara med. Hör i så fall av er till Bifrostfolket. AsBf:s imejladress är : bifrostfolket@passagen.se  


Nytändning av Góatunglet 

I går kväll klockan 23.28 tändes den måne som ligger mellan Distingsmånen (Torremånen) och Påskmånen. Den sistnämnda månen har vi (utefter Törens "tradition") velat kalla för Vårfrutunglet, eftersom vi förrättar Vårblotet under den månen, men den hette förr (åtminstone på Island) "Enmåne" (då var det bara en månad kvar till sommaren). Förslag har varit uppe på tärningen att kalla mellanmånen, dvs. månen mellan Disatingsmånen och Vårfrutunglet för "Disatöstunglet", men det har inte rönt någon vidare acceptans. Den månen hette förr "Góamáni" och vi kan då lika gärna göra så: Goamånen eller kanske Göjamånen. 

En stämmningsbild från Bifrostfolket: Yule © AsBf

I går hade man på Island den traditionella tillställning som kallas för "Sprengidagur". Festligheten går ut på att äta så mycket saltkött och liknande som man bara kan få i sig, och inte sluta förrän det känns som man bokstavligen "spricker": "Sprängätardagen", alltså. Utefter svensk tradition är denna tillställning långt mindre salt och desto mer gräddig och söt, och kanske också lite mer lagom: Fetisdagen / Semeldagen. 

Upplysningsvis är detta månadernas fornisländska namn: Vinterns månader var Gormánuðr, Ýlir, Mörsugr, Þorri, Góa, Einmánuðr. Sommarens månader var: Harpa, Skerpla, Sólmánuðr, Heyannir, Tvímánuðr, Haustmánuðr. [09/02´05]


AsBf lämnar samarbetet med Nätverket Forn Sed

Bilden har vi lånat från AsBf´s hemsida © AsBf

Asasamfundet Bifrostfolket lämnar Nätverket Forn Sed med omedelbar verkan. Skälen bakom blotsamlingens beslut redovisas på dess diskussionsforum: AsBf´s Ristarsida. Vi vet att detta är ett svårt bakslag för deras förhoppningar kring Nätverket och dess betydelse för utvecklingen av sed och tro, och finner det sorgligt att de känt sig tvungna till att ta detta steg. Men vi är å andra sidan säkra på att deras blotsamling om någon, klarar sig på egen hand om den måste, och i utbyte med andra om de vill. Det är kännetecknande för Bifrostfolkets livsglädje och envisa strävan att en av dess företrädare genast tar itu med en förutsättningslös diskussion kring föreningsformer och frågan om vad göra. Det ser vi på som starkt och bra. 

Vi i Törens Blotlag, - så försvagande och små som vi är, - är glada över det vänskapsförbund  som vi äger bed Bifrostfolket, och delar med dem hållningen av fred gentemot andra asatroorganisationer. Frid och Lycka och God Äring och Välgång önskar vi AsBf!   [02/02´05]


Törens Blotlag inte längre med i Nätverket Forn Sed 

Vi har (31/01´05) fått ett brev från Nätverket Forn Sed, som säger att Kon Unge och hela Törens Blotlag är uteslutet ur NFS. Utan att gå vidare in på turerna kring detta, så sägs anledningen vara (1) Kon Unges destruktivitet och aggressivitet mot vissa enskilda personer; (2) att (den indiska och stungna) svastikan lagts ut på blotlagets hemsida, samt (3) att det varit mycket tydligt att Kon Unge inte varit tillfreds med NFS :s lösliga sammansättning och haft en markant avvikande uppfattning om närverksförordningen, - därtill, tydligen, att allt detta (4) förargat flera medlemmar av Nätverket. 

"Torshällan", en naturlig klippformation i blotlagets viområde. ©Törens Blotlag

Törens blotlag sållar sig därmed till de autonoma hednagrupperna i landet och ger sig  självt fria tyglar att framföra sin organisatoriska vision och annat som berör hednatron och dess utveckling. Detta distanserande mellan NFS och Törens Blotlag är ingalunda någon katastrof för blotlaget eller dess medlemmar, och med gudarnas vilja, säkert det bästa när allt kommer omkring. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen att (under utövande av sed och tro i vardagen, eddaläsning, vissa vivårdaraktiviteter, delaktighet i andra blotsamlingars öppna blot, med mera), arbeta på i fred och understundom samarbete med andra grupper som delar vår värdegrund, inklusive hednasamlingar som är med i Nätverket (om inga hinder ställs i vägen).   

Varje arbete i Sed och Tro som inte sviker värdegrunden är viktigt, värdefullt, och därför någonting att ömma för. Därför stödjer vi också varje den organisation som förrättar sådant arbete, oavsett var eller hur den är organiserad. Asasamfundet Bifrostfolket har försäkrat oss om att vänskapsförbundet mellan Bifrostfolket och Törens Blotlag står fast. Vi kommer att ta fasta på det och göra vårt bästa för att befrämja båda parterna och deras arbete för sed och tro. [01/02´05]


En kommuniké om Nätverket och nätverksidén med anledning av uteslutningen

Detta är inte för att blåsa till stridigheter med Nätverket Forn Sed eller dess blotsamlingar. Det tjänar blott förståelsen av vad som händer och vad det är för slags nätverksförordning som bäst kan behövas i asatrorörelsen. Nätverket Forn Sed må sedan stå för en annan modell; det är deras sak och fulla och självklara rättighet. Samma gäller alla organisationer.

Törens Blotlag har under sitt årsmöte nyligen (se nedan) konstaterat att blotsamlingens medlemskap i NFS inte är avgörande men önskvärt. Vi har då också konstaterat att även om Törens blotlag inte skulle komma att vara med i nätverket så skulle vi stödja det ändå i dess strävan att upprätthålla en allians av självbestämmande blotsamlingar riket över. Vårt stöd till Nätverket måste emellertid bli något kringskuret av en rad avgörande brister i Nätverkets faktiska organisation och hållning som trätt i öppen dager inte minst under senare tid.  

Vi hyllar Solen och Hennes Hjul! En street-chalkmålning inför ett blot 2004. ©Törens Blotlag

Under Törens interna samråd kring bl.a. uteslutningen och turerna kring "Torskorset" (ett alternativt namn på svastikan) här på sidan, tyckte vi oss kunna konstatera att det i NFS inte i första hand rör sig om ett nätverk av grupper, egentligen, utan snarast om ett nätverk av individer i dessa grupper. Vidare kunde vi slå fast att avsaknaden av regler, procedurer, stadgar och förordningar som kunde förebygga subjektiv och godtycklig hantering av ärenden och uppkomna frågor utgör ett allvarligt tillkortakommande i den organisationen. Avsaknaden av någon regelrätt representation är oroande när det beaktas att ofta är blott ett fåtal medlemmar involverade i besluten. Inte minst är det allvarligt när  beslutsprocessen i gemensamma frågor är i mycket osynlig, flamsig, och företas endast delvis i den öppna sfären (alltså på det interna diskussionsforumet). 

Slutligen ser vi på det som symtomatiskt för Nätverkets faktiska karaktär och uppbyggnad att detta något oberäkneliga nätverk av individuella aktörer tar sig rätten att lägga sig i blotgruppers hemsidor och således deras verksamhet, trots att det från dessa blotgruppers sida inte på något vis rör sig om ett avsteg från den gemensamma värdegrunden av demokratiska normer, hyllande av mänskliga fri- och rättigheter, samt avståndstagande från rasism och nazism och liknande. Med detta tar man ett avgörande steg bort från vad ett nätverk just är bra för, nämligen ett samråd och samverkan mellan alldeles självbestämmande och likvärdiga hednagrupper utifrån en gemensam värdegrund. Samma gäller även när man vill utesluta en individ ur Nätverket utan att vederbörandes blotlag är med om det. Att man sedan i efterhand utesluter hela blotlaget, alltså även dem som intet har haft med saken att göra, gör knappast saken bättre. 

Det är trist att behöva åse att den en gång så lovande och hoppingivande organisationsformen grumlas på detta vis, och att själva idén med nätverket är på väg att schabblas bort. Vi hoppas att Nätverket ska kunna reformera sig och finna vägen tillbaka till sitt mer egentliga begrepp, och stödjer därför varje strävan inom Nätverket i riktning mot att rätta till missförhållandena. Vi önskar naturligtvis ingen ofred med Nätverket Forn Sed eller att blanda oss i dess inre arbete, men tar oss friheten att upplysa om vår kritiska uppskattning av det, samt att framföra vår rent principiella syn på vilken nätverksordning bäst främjar fördjupandet, framväxandet och fortplantandet av sed och tro i dagens läge. En sådan organisationsform är i vår mening ett nätverk av likvärdiga och självbestämmande hednagrupper som fastställer sin gemensamma värdegrund och upprättar i övrigt en överenskommelse sinsemellan som stadgar de band som skall råda mellan dem. - Måtte asatrorörelsen äga lyckan att träda den vägen! [01/02´05]


[Länken under bilden leder till en svastika bland de nordiska fornfynden]

De kvarvarande medlemmarna i Törens Blotlag har förvisso en lutning mot det allhedniska. Men denna bild publicerar vi inte här för att antyda att vi dyrkar det Heliga i gestalten av den godmodige Sri Ganesha eller så, - utan bara för att ge besökaren ett mycket enkelt exempel på hur svastikan kan användas och äras av hundra miljontals människor i vår tid. En enda bild säger mera en 1000 ord. Den fyrfaldigt stungna svastikan framställs här bredvid Om-tecknet, symbolen för Det Absoluta. Högre plats än denna kommer man att ha svårt att hitta. Svastikan har därtill funnits världen över sedan urminnes tider och utgör en vedertagen symbol för det Goda, också i folklig tro och sed, varför det inte kan sägas vara mindre ärbart att som hedning lyfta fram svastikan under en samtidig markering av djupaste avståndstagande från rasism och nazism och liknande, än att hålla sig alldeles borta från svastikan på grund av att det Onda berört den och nyttjat den under en mindre del av symbolens långa historia. Den ena hedningen kan inte, och får inte, ta sig rätten att lägga sig i hur den andra hedningen förhåller sig till det heliga och dess symboler. Var och en har sin egen andliga smak och andliga sinne, och sitt eget omdöme. 

Vissa diskussioner finns om svastikan på AsBf:s Ristarsida och Sedniskt Forum. Där finns också länkar till olika sidor om svastikan och andra symboler. Bland dessa Northvegr´s avdelning "The Swastika"; Visdomsnettets uppslagsord "svastika"; en kortare äldre artikel under rubriken "The Svastika"; samt en allmän symbolsida: www.symbols.com, som tar upp denna symbol bland många andra. [01/02´05]


Den 27 januari är Förintelsens Minnesdag  - 60 år sedan befrielsen!  [Anslag av den 25/01´05]

Disablotet är ägnat de positiva och framskridande makterna i sin linda. Att under den blottiden uppmärksamma Förintelsens Minnesdag är ett sätt att alliera sig med de heliga och livsbejakande krafterna i tillvaron. Samtidigt vill vi i Törens Blotlag göra vår egen permanenta markering av vårt ställningstagande för de positiva makterna i livet och för den värdegrund som hyllar demokratisk samhällsordning och okränkbara mänskliga fri- och rättigheter. En autentisk strävan efter livsgemenskap med de heliga makterna är vårt väsentliga värv, men det låter sig inte förenas med bejakande av livsfientliga och människovidriga krafter hos själv eller andra. - Se länkar här till vänster. 


En bön strax efter de tre tysta minuterna [05/01´05]

Vi hälsar Tor och ber de Heliga Makterna alla att välkomna till varats eviga rot de människor som nu har gått bort, - och att ge läkandets krafter och livets glädje åt dem som nu lider och åt dem som nu lever:

Hell Eder, Asar! Hell Er Asynjor! 

Hell Dig, du Givmilda Jord! 

Ord och Visdom given oss som lever

 och Läkande Händer i livet!

[Elden och ljuset har vi för detta tillfälle lånat från AsBf:s / Asasamfundet Bifrostfolkets hemsida. Versen har vi ur Sigrdrifumal]


Anslag [20/12´04]

Efterlysning:  Vi inom blotlaget är såklart alltid intresserade av fler medlemmar. Vi söker dig som delar den värdegrund som vi har och är beredd att i mån av möjlighet göra en insats för att vi ska kunna förrätta bloten på ett tillfredställande sätt och så ofta som det skulle behövas. Vill du treva dig fram tillsammans med oss och försöka utveckla och fördjupa den levande tron och seden i gemenskapen, är du välkommen att skicka oss en notis om det, tillsammans med någon presentation av dig själv. 



Kort om blotlaget

Törens Blotlag är en mindre och ganska ung blotsamling av hedningar som håller till i Stockholm med omnejd. Vi har ingen bestämd gemensam "teologisk" syn på de heliga makterna. Således finns det i vår blotsamling både teistiska och panteistiska vinklingar av hedendomen, och sådana som tyr sig till de många gudarna liksom de som vill skönja "den ende helige" eller "det enda heliga" i och bortom skaran av gudar. Var och en av oss upprätthåller sin egen relation till de heliga makterna till vardags, men finner skillnaderna till trots inga som helst hinder för att vi kan mötas i bloten till de nordiska gudarna och äga gemenskap med varandra och makterna under det. 

Inom "Tören" finns inga personer som bekänner den så kallade "etnicismen" såsom sitt livs pulsåder och inriktning, utan bara sådana individer som sätter det andliga livet i en eller annan potens och mening i första rummet. Vi vill, var och en av oss, träda en väg till livsgemenskap med det heliga, och för detta finner vi det egna etniska ursprunget tämligen irrelevant, och underordnat, även om så vårt andliga liv tillsammans sker i den nordiska hedendomens termer.

Törens Blotlag är i första hand en samling hedningar med inriktning på forn sed och tro. I  centrum för verksamheten vill vi ställa bloten, och vår ambition är därvid att kunna fira de sju stora bloten: Julblot, Disablot, Vårblot, Valborg, Midsommarblot, Skördeblot och Alvablot. Dessutom arrangerar vi i mån av förmåga andra aktiviteter såsom månatliga pubkvällar, studiecirklar och utflykter. En viktig och stundande aktivitet på dagordningen är Eddaläsning kopplad till en enkel andaktsstund var gång gruppen sammanträder. 

Dessvärre är blotlaget väldigt litet, och dessutom försvagat, varför vi är långt ifrån att förmå leva upp till vår ambition att förrätta årcykelns alla blot. Därför kommer vi under innevarande högtidscykel att äga delaktighet i andra blotsamlingars blot, inte minst Asasamfundet Bifrostfolkets, då Törens blotlag  sedan länge har ett vänskapsförbund med den samlingen. 

Törens Blotlag var tills alldeles nyligen med i  Nätverket Forn Sed, vilket är en icke-rasistisk, icke-politisk och icke-etnicistisk organisation som involverar hedniska blotsamlingar från hela Sverige. Vi är inte med i detta nätverk längre, bland annat därför att vi har en annan uppfattning av hur ett nätverk mellan blotgrupper måste spinnas. Vi menar att det måste vara frågan om ett nätverk av grupper, och inte blott ett nätverk av individer som har eller är medlemmar av grupper. Vi tycker att det behövs en formell överenskommelse mellan de grupper som ingår, och att grupperna, till skillnad från enskilda medlemmar av grupperna, ska vara parterna till överenskommelsen. 

[Skepp med offergåvor och ljus — alvablotet 2004 vid Skogskyrkogården ©Blotlaget Tören 2004]


Om blotlagets hemsida: Sidans layout och upphovliga färgsättning är Johan Svärdshammars skickliga verk. Samma gäller de grafiska arbeten som här förefinns för närvarande, logotypen och skäran. - Har ni synpunkter på sidan, skicka oss gärna en notis. 

Sidan senast uppdaterad under Fullmånen till VårFruFreya dagen på Vårdagjämningen:  2008-03-21