Välkmommen till försättssidan till

Sedniskt Forum:

En diskussionssida kring Asatro, Folktro och Fornsed, -  Vår Sed, Tro och Väg


 + + + 

Sedniskt Forum för litterära alster och grunnanden kring vivård och gudalära samt ekumeniska strävanden

 

http://www.network54.com/Hide/Forum/283706

+ + +

Parhästar under andens dans i Edens Ring.

 Copyright Kon Unge/Sedniskt forum 2004

+ + + 

PROJEKTET:

Sedniskt forum bedrivs av en enskild medlem (Kon Unge) i Blotlaget Töreni, en av de nu sju sedniska gemenskaperna inom Nätverket Forn Sed. Det ska tjäna nordiska hedningar, d.ä.  anhängare och utövara av nutida Asatro, till andens upplyftning och hågens skärpa; det ska kunna vara fritt från alla intriger och smutskastning även under tider av pågående stridigheter. Här ska man kunna diskutera allahanda ämnen, även känsliga sådana, utan att det hela går över styr. Syftet är också att olika inriktningar i sed och tro ska kunna möta och "se" varandra, och i ekumenisk anda spegla sin säregenhet i varandras inriktningar och även andra och mer främmande andliga traditioner. Allt är av värde, egna upplevelser som annat, händelser i livet, hågkomster, funderingar, erfarenheter.... Forumet är inte modererat, men för det gäller enkla principer såsom relevans och god hyfs samt ärlig syftning och respekt för andras religiösa och sedniska föreställningar. Talare för etiskt oförsvarbara eller direkt människovidriga grupper eller sinnesstämningar besväre sig inte att yttra sig på forumet; rasistiska och liktydiga uppfattningar tolereras därmed inte. Alla andra: Var Varmt Välkomna!.

 

I. Länksamling:

(under arbete)

Till Törens Blotlag, Södertörn:

http://www.network54.com/Realm/Toren/ 

Till Nätverket Forn Sed:

http://fornsed.se/index.htm

 + + + 

II. Affischtavlan:

Här publiceras enstaka bilder med anknytning till ämnen under diskussion. Om en debattör önskar visning på denna plats av enstaka egna eller copyrightfria bilder i samband med sin diskussion, kan han eller hon sända bilderna till forumet för eventuell publicering.

Bild 1: Thorhadd den Gamles landnam på Island

"Thorhadd den gamle var hovgode i Tråndheim å Mören; han ville till Island och tog desförinnan ner hovet, och hade med sig hovjorden och stöttorna; men han kom till Stödvefjorden (på Island), och lade Mörenehelgd över hela fjorden, och tillät inget att dödas där förutom den boskap som lovlig är; han bodde där livet ut, och från honom härstamma Stödvefjordingarna.

 

 

Bild 2:  En adorant i sittande ställning, eller ståendes intill tvenne skålgropar

Bilden hänvisar till Gunnars hins utanaðkomandis resonemang kring det som jag velat se som en adorant i buddha/yogiliknande ställning, fast med armarna upprätta i tillbedjan/dyrkan. Gunnar påpekade att det ju också kunde röra sig om skålgropar där intill adoranten, i vilket fall den skulle vara i stående ställning. Att se adoranten som sittande ger en extra finess åt den fria tolkningen av den i förening med Makternas närvaro i gestalten av fotspåret intill såsom det Andliga Livet och kanske det Verkliga, det Sanna Samfundet, -  men i Blotlaget Törens logotyp (jämför) har i alla fall saken avgjorts till skålgroparnas fördel. 

 

+ + + 


Sedniskt forum för Asatron / Seden, - Vår Tro, Sed och Väg!

Till forumet: http://www.network54.com/Hide/Forum/283706

  e-mail: konunge@fastmail.fm