var n54v;n54v = ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "POLL: Rate Yorkshire's 2017 overall team performance?"; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "What grade would you assign to Yorkshire's OVERALL performance in ALL competitions in the 2017 season?

"; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "A - Well above expectations "; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + " 1.54 % (2)"; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "B - Somewhat above expectation "; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + " 0.00 % (0)"; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "C - About what was expected "; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + " 10.77 % (14)"; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "D - Somewhat below expectations "; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + " 27.69 % (36)"; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "F- Well below expectations "; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + " 60.00 % (78)"; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "U - Undecided "; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + ""; n54v = n54v + " 0.00 % (0)"; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "Total votes: 130"; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + " "; n54v = n54v + "
"; n54v = n54v + "
"; document.write(n54v);